Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Arabisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1. إنْ
2. إن
3. أنـ
4. ان
5. انــ
6. أن
7. مِن
8. مــن
9. مـن
10. من
11. مَنّ
12. مَن
13. لأ
14. لـاـ
15. لا
16. لـا
17. في
18. ـهذا
19. هـذا
20. هذا
21. أنـا
22. انـا
23. ـأنا
24. إناء
25. انا
26. إنا
27. أنــا
28. أنا
29. أنـــا
30. على
31. ماء
32. مـا
33. ما
34. هل
35. يـا
36. يا
37. لقد
38. أنـت
39. إنت
40. انت
41. أنت
42. أنــت
43. ـأنت
44. و
45. ذلك
46. لم
47. لـم
48. الى
49. إلى
50. انه
51. إنه
52. أنه
53. إنـه
54. ـإنه
55. هــنا
56. هنـــا
57. هنا
58. هنـا
59. هـنا
60. هـنـا
61. هنــا
62. حـسنا
63. حـسـنـا
64. حسـنأ
65. حسـنـا
66. حــسنا
67. حسنـــــــــا
68. حســـنا
69. حسناً
70. حسنــــا
71. حسنـا
72. حسـنا
73. حسنــا
74. حسنـــا
75. حسنــــــا
76. حسنأ
77. حسنـــــا
78. حســنــا
79. حســنا
80. ـحسنا
81. حسنا
82. كان
83. كأن
84. كأنّ
85. مـاذا
86. مــاذا
87. مــــــاذا
88. ماذأ
89. ماذا
90. مـــــاذا
91. مـــاذا
92. مإذا
93. مــــاذا
94. هذه
95. عن
96. هو
97. كل
98. كُلّ
99. كُل
100. كلّ
101. كنت
102. إلان
103. ألان
104. الآن
105. الان
106. الأن
107. هـناك
108. هنـاك
109. هناك
110. انها
111. أنها
112. ـإنها
113. إنهـا
114. إنها
115. إنهاء
116. إذاً
117. إذا
118. أذا
119. اذا
120. اذأ
121. ليس
122. شيء
123. شي
124. نعـــــــم
125. نــعـــم
126. نعـــــم
127. نعــم
128. نعــــم
129. نـعم
130. نعم
131. نعـم
132. نـعـم
133. نــــــعــــم
134. نـــعــم
135. نـعــم
136. نعـــم
137. نــعم
138. نـــعم
139. نــعـم
140. نــعــم
141. نـــعـــم
142. مع
143. مَع
144. فقـط
145. فقط
146. لك
147. لَكَ
148. الذي
149. ـلكن
150. لكـن
151. لكن
152. أجــل
153. أجــــل
154. ـأجل
155. أجـل
156. أجـــل
157. أجل
158. اجل
159. أجـــــل
160. يجب
161. أي
162. أيّ
163. أيْ
164. إي
165. اي
166. لن
167. لـن
168. إنك
169. أنك
170. كـيـف
171. كـيف
172. كيــف
173. كيـف
174. كيف
175. الامر
176. الأمر
177. نـحن
178. نحن
179. فى
180. لَيّ
181. لي
182. لـي
183. كانت
184. عندما
185. سوف
186. قـد
187. قد
188. أو
189. او
190. جدا
191. جداًً
192. جداً
193. حتى
194. أعـرف
195. أعــرف
196. أعرف
197. اعرف
198. أعـــرف
199. بَعْد
200. بُعد
201. بعد
202. إعتقد
203. أعتقد
204. اعتقد
205. اريد
206. أريد
207. هـي
208. هي
209. كذلك
210. قبل
211. أيـن
212. اين
213. إين
214. أيــن
215. أين
216. ربمــا
217. ربمـا
218. ربما
219. ربّما
220. ربـما
221. عليك
222. لمـــاذا
223. لمــــاذا
224. لـمـاذا
225. لماذا
226. لمــاذا
227. لـماذا
228. لـمـــاذا
229. لمـاذا
230. تلك
231. تَلَكّؤ
232. ولكن
233. لــو
234. لو
235. لـو
236. هــيـا
237. هيــــا
238. هــيا
239. هــيــا
240. هيــا
241. هـيـا
242. هيـــــــا
243. هـــيا
244. هَيَّأ
245. هيـا
246. هيأ
247. هيـــا
248. هـيــا
249. هيــــــا
250. هـيا
251. هيا
252. هيـــــا
253. التي
254. أحد
255. احد
256. أيها
257. علي
258. بعض
259. يُكَوِّن
260. يكون
261. شكــرا
262. شكـرا
263. شكرًا
264. شكرا
265. شــكرا
266. شـكرا
267. شكرأ
268. شــــكرا
269. شـكـرا
270. أيضاً
271. ايضا
272. أيضا
273. انني
274. أنني
275. إنني
276. به
277. حقــــا
278. حقا
279. حــقا
280. حـقـا
281. حقّاً
282. حقاً؟
283. حـقــا
284. حقــاً
285. حــقــا
286. حقــا
287. حـقا
288. حقـــا
289. حقـا
290. حقاً
291. حقأ
292. آخر
293. اخر
294. مرحبـــا
295. مرحـبا
296. مرحبـــــا
297. مرحــبا
298. مرحبـا
299. مـرحبـا
300. مـرحبا
301. مـرحـبـا
302. مرحبــــــا
303. مرحباً
304. مرحبــــا
305. مرحبأ
306. مرحبا
307. مرحبــا
308. أعلم
309. أعـلـم
310. اعلم
311. أعـلم
312. أعلـم
313. أكثر
314. اكثر
315. أكْثَر
316. رجل
317. رَجُل
318. رِجْل
319. لست
320. إليس
321. أليس
322. أليـس
323. اليس
324. لدي
325. يمكنك
326. الوقت
327. يمكّن
328. يمكن
329. شيئا
330. مِثل
331. مِثْل
332. مَثَل
333. مثل
334. استطيع
335. أستطيع
336. شخص
337. كــلا
338. كلا
339. كلـا
340. كـلا
341. كلأ
342. ألا
343. الا
344. إلاّ
345. إلا
346. صَحيح
347. صحيح
348. صحيـح
349. صـحـيـح
350. كما
351. لديك
352. تكون
353. يَبْدو
354. يبدو
355. لذا
356. إنهم
357. انهم
358. أنهم
359. منذ
360. مُنْذُ
361. جـيـد
362. جــيــد
363. جيــد
364. جيـد
365. جـيد
366. جيد
367. بخــير
368. بـخير
369. بخيــر
370. بخير
371. بخيـر
372. بخـير
373. تَعَرَّفَ
374. تَعَرُّف
375. تعرف
376. اليوم
377. الْيَوْمَ
378. بان
379. الرجل
380. عليه
381. تريد
382. اني
383. إني
384. أني
385. أفضل
386. افضل
387. غَيْر
388. غير
389. مرّة
390. مرة
391. يمكنني
392. لَه
393. له
394. لدينا
395. أخرى
396. اخرى
397. ابدا
398. ابدأ
399. إبدأ
400. إبدا
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar