Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Bulgarisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1. е й
2. трябва й
3. да се
4. трябва да
5. това е
6. не ей
7. не е
8. няма да
9. да го
10. дай го
11. може да
12. ще се
13. да си
14. за да
15. мога да
16. не се
17. кой той
18. искам да
19. и да
20. не съм
21. да не
22. аз съм
23. да ей
24. да е
25. да те
26. мисля че
27. не си
28. ти си
29. да ти
30. не мога
31. може би
32. то е
33. той е
34. ли е
35. дай ми
36. да ми
37. за това
38. не знам
39. баща й
40. можеш да
41. ще го
42. ей да
43. е да
44. но не
45. казах й
46. не ми
47. това не
48. дай я
49. майка й
50. и аз
51. и ще
52. кажи й
53. искаш да
54. ако не
55. това което
56. не го
57. не може
58. никога не
59. знаеш ли
60. не не
61. каза че
62. какво е
63. какво ще
64. дай ги
65. за теб
66. ще те
67. за мен
68. можем да
69. разбира се
70. трябваше да
71. по дяволите
72. не ме
73. знам че
74. така че
75. защо не
76. не искам
77. с теб
78. може ли
79. къде е
80. и не
81. с мен
82. все още
83. аз ще
84. ще е
85. тя е
86. аз не
87. моля те
88. преди да
89. иска да
90. не са
91. говори й
92. ще бъде
93. ще ви
94. е това
95. да бъде
96. всичко е
97. ей бил
98. себе си
99. искаш ли
100. ти не
101. с него
102. да съм
103. какво става
104. мислех че
105. харесва й
106. името й
107. за какво
108. какво да
109. не можеш
110. и ти
111. как да
112. исках да
113. да му
114. дай му
115. не беше
116. никой не
117. след като
118. е наред
119. той не
120. кой е
121. не ти
122. брат й
123. мислиш че
124. с това
125. от това
126. а ти
127. всичко което
128. и на
129. от мен
130. да има
131. как се
132. нищо не
133. не сме
134. не смей
135. не трябва
136. нещо което
137. те са
138. баща ми
139. това беше
140. ли какво
141. не и
142. кажете й
143. така ли
144. ей тук
145. е тук
146. не те
147. след това
148. повече от
149. ние сме
150. вие сте
151. това са
152. добре ли
153. ще трябва
154. не мисля
155. дъщеря й
156. а аз
157. щеше да
158. знаеш че
159. и това
160. за него
161. какво правиш
162. как е
163. знам какво
164. но аз
165. сестра й
166. още не
167. той ще
168. на мен
169. ей добре
170. е добре
171. да знам
172. но това
173. дори не
174. с нея
175. в момента
176. ти ще
177. ще я
178. не би
179. от тях
180. има ли
181. в това
182. и той
183. и то
184. радвам се
185. от теб
186. мамка й
187. вече не
188. така е
189. да но
190. не можем
191. както и
192. вярвам й
193. ей така
194. го направя
195. очите й
196. това ли
197. баща ти
198. всичко това
199. да говоря
200. наистина ли
201. точно така
202. можете да
203. тази вечер
204. щях да
205. да видя
206. мамка му
207. ти да
208. ми да
209. на това
210. надявам се
211. кажи ми
212. все пак
213. само да
214. и си
215. от тук
216. мислиш ли
217. здравей те
218. само за
219. майка ми
220. благодаря ти
221. не сте
222. да да
223. дай дай
224. какво си
225. ти и
226. а сега
227. и е
228. никога няма
229. това да
230. ти ли
231. имаш ли
232. какво има
233. живота си
234. майка ти
235. в този
236. и какво
237. те не
238. а не
239. но ако
240. няма нищо
241. за вас
242. но ти
243. можеш ли
244. как ще
245. тук е
246. с нас
247. моля ви
248. и ако
249. ще стане
250. сърцето й
251. на теб
252. лицето й
253. предполагам че
254. в тази
255. да знаеш
256. от нас
257. просто не
258. време е
259. и така
260. отива й
261. да сме
262. не искаш
263. за нея
264. че той
265. тя не
266. и двамата
267. у дома
268. не бих
269. как си
270. с вас
271. не ни
272. да поговорим
273. какво ти
274. сега ще
275. е той
276. знаете ли
277. искате да
278. на всички
279. ако искаш
280. ще кажеш
281. да вървим
282. и сега
283. казах ти
284. не я
285. знаех че
286. може и
287. да и
288. все едно
289. е и
290. много добре
291. родителите й
292. на май
293. хареса й
294. с тях
295. от него
296. за нас
297. да направим
298. да видим
299. какво искаш
300. ей не
301. е не
302. от вас
303. но е
304. ей там
305. има нещо
306. си ти
307. какво по
308. в затвора
309. просто се
310. виждаш ли
311. мога ли
312. да правя
313. толкова много
314. можеше да
315. благодаря ви
316. помниш ли
317. не знаех
318. да направиш
319. просто да
320. аз се
321. не знаеш
322. ще има
323. това място
324. съжалявам че
325. този път
326. ти трябва
327. което е
328. какво стана
329. какъв е
330. дори и
331. тук и
332. да бъдеш
333. не бях
334. който е
335. каква е
336. някой да
337. ако е
338. за малко
339. но той
340. те да
341. нека да
342. много е
343. сега е
344. или не
345. като теб
346. не ви
347. на работа
348. хайде да
349. имам предвид
350. да тръгваме
351. той беше
352. то беше
353. ще бъда
354. о боже
355. защо да
356. той да
357. къде са
358. ли са
359. ами ако
360. но трябва
361. а и
362. е просто
363. не аз
364. а това
365. не това
366. аз също
367. да отидем
368. няма ли
369. в живота
370. че аз
371. вече е
372. в кой
373. този човек
374. не разбирам
375. добре ще
376. ти помогна
377. в колата
378. не исках
379. не само
380. но се
381. на света
382. знам как
383. би трябвало
384. е мъртъв
385. беше на
386. защо си
387. със сигурност
388. ние ще
389. ти беше
390. и те
391. не но
392. в града
393. няма значение
394. добре дай
395. добре да
396. на земята
397. на тази
398. ми харесва
399. говорим за
400. винаги съм
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar