Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Bulgarisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

801. на улицата
802. на кой
803. как го
804. да тръгвам
805. а за
806. не просто
807. продължавай да
808. да живея
809. по пътя
810. отивам да
811. добре е
812. добре ей
813. просто ми
814. извинете ме
815. просто искам
816. приятелят й
817. какво друго
818. няма как
819. кой знае
820. реших да
821. да работя
822. някой ден
823. добра идея
824. беше толкова
825. рожден ден
826. само защото
827. всички сме
828. какво значи
829. този момент
830. още едно
831. каза ли
832. не да
833. спри да
834. не разбираш
835. това означава
836. беше ли
837. името ми
838. добре дошъл
839. какво беше
840. нека ти
841. още веднъж
842. само се
843. по телефона
844. вие двамата
845. защото съм
846. на едно
847. в училище
848. семейството ми
849. и мен
850. семейството си
851. към мен
852. без това
853. си си
854. ако беше
855. да знаете
856. да имаме
857. просто е
858. на на
859. добра работа
860. ако искате
861. реших че
862. цял живот
863. той иска
864. на борда
865. е аз
866. заради мен
867. и са
868. казваш че
869. в случай
870. само една
871. какво точно
872. какво ми
873. можете ли
874. гаджето й
875. две години
876. виж какво
877. аз мога
878. всъщност не
879. точно като
880. да бе
881. в света
882. за съжаление
883. имаш нужда
884. как сте
885. през нощта
886. на мястото
887. в края
888. готов да
889. значи не
890. на вас
891. да беше
892. до мен
893. защото аз
894. преди това
895. от всичко
896. казах да
897. добре де
898. не че
899. е как
900. виж това
901. разкарай се
902. цяла нощ
903. добре тогава
904. чантата й
905. да спре
906. тази жена
907. ти имаш
908. не вярвам
909. прав си
910. ето защо
911. и също
912. на всичко
913. да спрем
914. зависи от
915. какво трябва
916. да гледам
917. нищо против
918. а ние
919. да помогне
920. вие ще
921. махни се
922. да спра
923. вече съм
924. жена ти
925. на място
926. днес е
927. какво направи
928. но какво
929. друг начин
930. да де
931. още малко
932. само едно
933. остави ме
934. майната ти
935. само ако
936. аз знам
937. с кой
938. аз няма
939. значи си
940. ще имаме
941. и много
942. две седмици
943. с майка
944. два дни
945. обзалагам се
946. малко да
947. добър човек
948. бих се
949. работата си
950. трудно е
951. с удоволствие
952. на полицията
953. да на
954. дай на
955. виждате ли
956. съжалявам не
957. мисля да
958. да живее
959. кои са
960. много съжалявам
961. за всеки
962. за работа
963. прекалено много
964. ти няма
965. ще мога
966. такива неща
967. не той
968. какви ги
969. няколко часа
970. другата страна
971. сина ми
972. каза ми
973. какво са
974. в полицията
975. съм добре
976. би могъл
977. също и
978. тази работа
979. друг път
980. да продължим
981. да стана
982. ние се
983. да чуя
984. синът ми
985. да живееш
986. да умра
987. дойдох да
988. вече няма
989. що за
990. сега съм
991. истината е
992. и кой
993. изглежда като
994. защото ти
995. щяхме да
996. вие ли
997. сега трябва
998. в началото
999. какво ли
1000. хубаво е
1001. чудя се
1002. значи е
1003. името му
1004. мен да
1005. всички ни
1006. вдигни й
1007. знаеш как
1008. как са
1009. къде отиваш
1010. след малко
1011. ето я
1012. знам кой
1013. и искам
1014. и теб
1015. човек е
1016. малко време
1017. не бъди
1018. като в
1019. но защо
1020. според мен
1021. аз ти
1022. на кораба
1023. просто трябва
1024. в гората
1025. не зная
1026. нещо против
1027. без значение
1028. казвам ти
1029. да умреш
1030. ще умре
1031. ние трябва
1032. този град
1033. тази нощ
1034. ето какво
1035. кучи син
1036. доста време
1037. той знае
1038. остави го
1039. да вляза
1040. само ще
1041. имаме нужда
1042. това момиче
1043. сега да
1044. към теб
1045. само не
1046. родителите ми
1047. въпреки това
1048. до тук
1049. с всички
1050. за последно
1051. но вие
1052. погледни ме
1053. тук сме
1054. бих могъл
1055. откъде знаеш
1056. ако бях
1057. само аз
1058. там ли
1059. къде беше
1060. по един
1061. на пътя
1062. точно тук
1063. какво мога
1064. на вечеря
1065. на мама
1066. успя да
1067. опитах се
1068. и затова
1069. надявах се
1070. не благодаря
1071. на телефона
1072. гърдите й
1073. този свят
1074. повече не
1075. а тя
1076. какво съм
1077. ти знаеш
1078. влизай в
1079. нещо подобно
1080. и този
1081. ти ставай
1082. не работи
1083. ако трябва
1084. ето ти
1085. не каза
1086. как беше
1087. миналата година
1088. много мило
1089. и половина
1090. тук няма
1091. този тип
1092. за момент
1093. бих искала
1094. защо ще
1095. от години
1096. на нея
1097. можем ли
1098. ще дойдеш
1099. аз ли
1100. жена му
1101. само ти
1102. г н
1103. мислите ли
1104. дълго време
1105. пусни ме
1106. не искаше
1107. знае ли
1108. ще видим
1109. там има
1110. малко е
1111. вероятно е
1112. не значи
1113. аз мисля
1114. този случай
1115. с жена
1116. да няма
1117. обещах й
1118. дъщеря си
1119. честно казано
1120. без теб
1121. ще имаш
1122. направи това
1123. събуди се
1124. помагам й
1125. слава богу
1126. да вървя
1127. сестра ти
1128. когато ти
1129. е чудесно
1130. ще отидем
1131. чу те
1132. да работи
1133. в опасност
1134. майка му
1135. хора са
1136. да изглежда
1137. следващия път
1138. на масата
1139. о господи
1140. миналата седмица
1141. да работиш
1142. възможно е
1143. нещо повече
1144. не обичам
1145. сигурно си
1146. на училище
1147. тя има
1148. живота ти
1149. пак ли
1150. много повече
1151. опитай се
1152. опита се
1153. мен ли
1154. не в
1155. в какво
1156. като вас
1157. ще свърши
1158. в ада
1159. искам само
1160. има един
1161. добър вечер
1162. просто исках
1163. защо просто
1164. звучи като
1165. да излезем
1166. в съда
1167. пет минути
1168. добре това
1169. аз аз
1170. баща му
1171. не искаме
1172. дайте ми
1173. как върви
1174. до смърт
1175. за смъртта
1176. да знаем
1177. от хората
1178. аз нямам
1179. не сега
1180. ще видиш
1181. бих казал
1182. при него
1183. с някого
1184. всичко наред
1185. много съм
1186. тази къща
1187. за кой
1188. тогава не
1189. значи ще
1190. два часа
1191. в кухнята
1192. но имам
1193. разбирам защо
1194. всъщност е
1195. не знаят
1196. тя каза
1197. до скоро
1198. добър ден
1199. май не
1200. да проверя
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar