Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

block på svenska

— översättning och exempelmeningar

block

Ordbok
Block, håller du reda på fienden?
subdirectory_arrow_right Block, have you got a tally on the bandits?

blockerar

Ordbok
Blockerar den andning och njurar med?
subdirectory_arrow_right Does it also block breathing, and kidney function?

skymmer

Ordbok
Jag skymmer de andra dansöserna.
subdirectory_arrow_right I block the other ballerinas.
lägg till

Exampel meningar till block

Captain Block? Captain Block.
subdirectory_arrow_right Kapten Block?
Left block, right block!
subdirectory_arrow_right Vänster block, höger block!
They rob block by block.
subdirectory_arrow_right De rånar kvarter för kvarter.
Put bug on block A... and press down with block B until crunching is heard.
subdirectory_arrow_right Lägg insekten på kloss A. Tryck med kloss B, tills det knastrar.
Two blocks, then a left one block.
subdirectory_arrow_right Två kvarter, sen till vänster vid nästa kvarter.
Two blocks this way... one block that way to the left.
subdirectory_arrow_right Två kvarter den här vägen... Ett kvarter den vägen till vänster.
Please give a warm welcome to the coauthors of the new book Here's to Love, Mrs. Barbara Novak-Block and Mr. Catcher Block.
subdirectory_arrow_right Välkomna författarna till den nya boken: Skål för kärleken : Mrs Barbara Novak Block och mr Catcher Block.
Second, we cordon off the area, block escape routes, one team per street in a perimeter of half a mile within the area.
subdirectory_arrow_right Sedan spärrar vi av området, blockerar alla flyktvägar, ett team per gata med en perimeter på 800 meter inom det här jävla området.
We made it outside, we made it about a block? We made it at least 2 blocks
subdirectory_arrow_right Vi tog oss ut och kom ett kvarter... Vi tog oss i alla fall två kvarter därifrån.
Every weekday, for 12 years Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for six blocks barely catching the 8:17 Kronecker bus.
subdirectory_arrow_right Varje veckodag, i 12 år sprang Harold i en takt av 57 steg per kvarter i 6 kvarter för att knappt hinna med bussen 08:17 till Kronecker.
Those birds must have moved through the city block by block.
subdirectory_arrow_right Fåglarna måste ha rört sig genom stan, kvarter för kvarter.
That that block of wood is more than just a block of wood? Absolutely.
subdirectory_arrow_right Att det blocket av trä är mer än ett block av trä?
You... are a block of wood.
subdirectory_arrow_right Du är ett block av trä. Är jag ett block av trä?
Massive clots block veins.
subdirectory_arrow_right Proppar blockerar vener.
Protestors came by the thousands filling block after block around the United Nations to make a single...
subdirectory_arrow_right Demonstranter kom i tusental och fyllde kvarter efter kvarter runt F.N.-byggnaden för att skapa en enda...
It's 4 blocks uptown, one block east.
subdirectory_arrow_right Det är fyra kvarter uptown, ett kvarter öster.
I want them to cordon off a five block perimeter.
subdirectory_arrow_right Jag vill att de spärrar av en radie på fem kvarter.
Block? Block, where are you?
subdirectory_arrow_right Block, var är du?
We're gonna start searching block by block.
subdirectory_arrow_right Vi börjar genomsöka kvarter efter kvarter.
And I remember the first time that I jumped and I hit a block that was there that I didn't know was there, one of the secret blocks with an extra life in it, my mind just... exploded 'cause, like, here are secrets in games now.
subdirectory_arrow_right Och jag minns första gången jag hoppade och slog i en kloss som var där som jag inte visste var där, en av de hemliga klossarna men ett extraliv i det, och min hjärna bara... exploderade, för det finns hemligheter i spel nu.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar