Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

eagle på svenska

— översättning och exempelmeningar

örn

Ordbok
Örn, ge vingar åt mitt steg
Eagle, help my feet to fly Now, without a warning

örnen

Örnen Ett till Nattuggla.
Eagle One to Nighthawk.

örnar

Örnjägare har fullt upp med att förbereda sina örnar.
Eagle hunters are busy preparing their eagles for the event.
lägg till

Exampel meningar till eagle

And the djinni stands on an eagle... and the eagle on a bull, and the bull on a fish.
Och anden står på en örn, och örnen står på en tjur.
I'm an eagle and must live as an eagle.
Jag är en örn och måste leva som en örn.
Ever hear of an eagle picking' up a grown man and carrying' him across country?
Har du hört talas om en örn som flyger med en man över hela landet?
I can fly like an eagle! Fly like an eagle!
Jag kan flyga som en örn!
It's not the dilettante's plastic model. It's a restaurant espresso machine with an eagle on top.
Ingen plastgrej, utan en riktig espressomaskin med en örn på.
One woman can make you fly like an eagle.
En kvinna kan få dig att flyga som en örn.
It's an eagle feather.
Det är en fjäder från en örn.
They saw a flying eagle with a snake in its talons.
De hade sett en örn med en orm i klorna.
Compared to me you're as helpless as a worm fighting an eagle?
Är du lika hjälplös som en mask som slåss mot en örn?
I'm an eagle.
En örn! Jag är en örn!
It's like the talon of an eagle.
Det är som en klo av en örn.
Like an eagle. Or an eagle, Mr. Pace.
Jag vill inte ha en örn, Herr Pace.
Might have been like a... uh, eagle or a star, stylized.
Kan ha varit en örn, eller en stjärna, stiliserad.
If you're a man, and you act heroic you'll come back as an eagle.
Är du en hjältemodig man, så kommer du tillbaka som en örn.
When a police officer dies in the line of duty, he's an Eagle.
När en polis dör i tjänst är han en örn.
Whether it's a an eagle or a chicken, they are just meat once placed in a hotpot.
Oavsett om det är en en örn eller en höna, de är bara kött en gång placerats i en köttgryta.
I want a Bible on this end table and an oil painting of an eagle over this fireplace, stat.
Lägg en bibel på bordet och häng upp en tavla med en örn över öppna spisen.
Fly like an eagle, to the sea Fly like an eagle Let my spirit carry me Go on and fly!
Flyga som en örn till havet flyga som en örn låta min ande bära mig och bara flyga.
A boy, a man, a a child, an infant, a fetus, a girl, an eagle, a vegetable.
En pojke, en man, ett barn, ett spädbarn– –ett foster, en flicka, en örn, en grönsak.
Yes, I see an eagle, and the eagle is your destiny, Jarl Borg.
Ja, jag ser en örn och örnen är ditt öde, jarl Borg.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela