Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

earn på svenska

— översättning och exempelmeningar

förtjänar

Ordbok
Förtjänar du den som din far?
Did you earn it like your daddy?

tjänar

Ordbok
Tjänar inte samma pengar, va?
You don't earn the same money.

förtjäna

Ordbok
Förtjäna en plats i himmelen.
Earn your place in heaven.
lägg till

Exampel meningar till earn

Must you? Yes, business. One has to earn a living, you know.
Man måste förtjäna sitt levebröd.
You may not believe this, but there are people that must earn their living.
Det finns människor som måste förtjäna sitt uppehälle.
I try to earn their love and respect.
Jag försöker förtjäna deras kärlek och respekt.
Oh, l-I've got to earn them and you'll help me, won't you?
Jag måste förtjäna dem. Du hjälper mig väl?
I need to earn the dough.
Jag behöver pengarna och ska förtjäna dem.
We'll give Demetrius an opportunity to earn the cheers he receives.
Vi ska ge Demetrius en möjlighet att förtjäna sina hyllningar.
Now is your chance to earn it!
Nu kan ni förtjäna dem.
Inform me frankly what have I done to earn contempt?
Vad har jag gjort för att förtjäna deras förakt?
If that's an attempt to earn clemency, I spit on it.
Om det är ett försök att förtjäna nåd, spottar jag på det.
But there is no truth. I was trying to earn enough for food and shelter. No more than that, I swear.
Jag försökte bara förtjäna pengar till mat och husrum, det är allt.
Kar was sent to kill this man to earn his Ogla name, but Kar failed and will not earn his name even in death.
Kar skulle döda honom för att vinna sitt oglanamn. Men Kar misslyckades och vinner inte sitt namn ens i döden.
I don't want the money if this is how you have to earn it!
Jag vill inte ha pengarna om det är så här du tjänar dem. Jag vet inte annars hur jag kan tjäna pengar.
But I will earn your respect, when we make more money in one day than we've made in both of our lifetimes.
Men jag lär vinna din respekt när vi tjänar mer pengar på en dag än vi gjort under hela våra liv.
I've tried to teach her what you earn, people can't take that away from you.
Jag har lärt henne att det hon förtjänat kan ingen ta ifrån henne. Hon har förtjänat det här.
If all Chubby wants is a top earner, then I'll dance and earn more than she ever did. I'm made in America, not a maid in America.
Om Chubby vill tjäna storkovan, så ska jag dansa och tjäna mer än henne.
Half the kids that drop out of high school have no job, and the ones that do earn a job earn 25% less than the kids that stayed in school and 63% less than the ones that graduated college.
Hälften av alla som lämnar high school har inget jobb, och de som har ett jobb tjänar 25% mindre än vad dem som tog studenten gör. Och 63% av alla går ur gymnasiet.
How about if you make $40 a dance. If you wanna find out how much you can earn per hour you have to solve for XD times 40. X being the number of dances you can do in an hour.
Om man tjänar $40/dans, om man vill ha reda på vad man tjänar/timme så får man summan av X gånger 40, X är hur många dansnummer du gör.
How much do you burn? Earn. Earn.
Hur mycket tjuvar... tjänar du?
We wouldn't even be in this if you could keep a fucking job, if I didn't have to earn every damn cent, if you could make some money.
Vi skulle inte ens vara i denna om du kunde hålla ett jävla jobb, om jag inte måste förtjäna alla jävla procent, om du kunde tjäna lite pengar.
She don't earn, I don't earn.
Tjänar hon inget, så gör inte jag det.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela