Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

earnings på svenska

— översättning och exempelmeningar

förtjänst

Ordbok
Förtjänst innan ränta, skatter, avskrivningar och amortering.
My what? Earnings before interest, Taxes, depreciation And amortization.
lägg till

Exampel meningar till earnings

Punitive damages, pain and suffering, loss of future earnings.
Straffskador, lida och värk, förlust av framtida förtjänst.
I've actually saved you something from the earnings.
Jag har faktiskt sparat lite åt dig av förtjänsten.
I'm the one trashing your quarterly earnings.
Jag är den som förstör era förtjänster.
I'd like to enquire about my royalty earnings, Mr Copperthwaite. And whether I might, at some stage, afford a house of my own in the country.
Jag vill fråga om mina royalty intäkter och om jag kanske vid någon tidpunkt får råd med ett eget hus på landet?
My what? Earnings before interest, Taxes, depreciation And amortization.
Förtjänst innan ränta, skatter, avskrivningar och amortering.
And you get 15% of all the girls earnings, in top of your earn.
Och du får 15 procent av alla flickornas förtjänst utöver din egen.
Cletus, I think you're spending too much of the kids' earnings on yourself. That's a lie!
Jag tror att du spenderar för mycket av barnens förtjänst på dig själv.
The items listed as assets are really expenses... covered up in order to increase the earnings statement of the company.
Artiklarna som nämns som tillgångar är egentligen utgifter, en täckmantel för att öka bolagets förtjänst.
Between 1998 and 2003 Fannie Mae overstated its earnings... by more than 10 billion dollars.
1998-2003 överdrev Fannie Mae sina intäkter med över 10 miljarder dollar.
The banks were now heavily reliant... for earnings on this types of activities... and that led to titanic battle... to prevent this set of instruments from been regulated.
Bankernas intäkter var nu beroende av derivathandeln. Det blev en gigantisk kamp för att förhindra en reglering av derivatmarknaden.
With my earnings, I hired several efficient hands to assist me, and entered into contracts for the transportation of large rafts of timber from Lake Champlain to Troy.
Med mina intäkter så anlitade jag flera, effektiva karlar till min hjälp. och jag tog över kontraktet för transporten av stora timmerflottar från Lake Champlain till Troy.
Earnings have been bad for years.
Förtjänsten har dalat i åratal.
As I said, our research back to 2004 clearly indicates that your fund is transparent, and so only its earnings are subject to tax.
Vi har gått tillbaka till 2004. Det visar tydligt att er fond är transparent, så bara fondens intäkter beskattas.
Your earnings. Hey, hey.
Mina herrar era intäkter.
MARTY:... you will more than offset any diminished earnings from the blue markets.
... så kompenserar det minskade intäkter från liberala delstater.
And Jordan Pressman have been increasing earnings through the '50s and '60s, and continuing on...
Han hade stigande intäkter under 50-och 60-talet...
A federal court denied the founding church tax exemption, saying that some of the church's earnings from 1955 to 1959 were used for the personal benefit of private individuals...
En federal domstol vägrade moderkyrkan skattebefrielse och sa att vissa av kyrkans intäkter från 1955 till 1959 användes för privata individers vinning,
Every weekend, a security van comes and collects the casino's earnings... and, a week ago Saturday,
Varje helg hämtar en värdetransport kasinots förtjänster. Den där lördagen försvann 75 000 pund mellan dörren och bilen.
How will Regan generate earnings?
Hur ska Regan generera intäkter?
Your one percent cut of future corporate earnings will have to be carried out on a handshake basis.
Att er procent av framtida intäkter slås fast med ett handslag.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela