Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

ease på svenska

— översättning och exempelmeningar

lätthet

Ordbok
Thereza gjorde sina piruetter med lätthet och auktoritet.
With ease, Thereza pirouetted and flexed radiant authority.

underlätta

Ordbok
Det är en plats som ska underlätta övergången.
It's a place before that, to ease the transition.
lägg till

Exampel meningar till ease

Ease your foresheet!
Lätta på fockskoten!
Ease up on that drag.
Lätta på bromsen.
Ease off on the stern lines! Easy there!
Lätta på akterlinorna.
Ease the end out.
Lätta på repet.
You ought to ease up on me, man.
Du borde lätta på trycket över mig.
It will ease your mind, I promise.
Det kommer lätta på den där ångesten. Jag lovar dig.
I need to ease my mind before I die.
Jag behöver lätta på samvetet innan jag dör.
Ease on the gas.
Lätta på gasen.
The Daimyo beseeched the gods to ease his shame, and the gods answered.
Damyo bad till Gudarna för att lätta på sin skam och Gudarna svarade...
A pleasant tune will ease your burdens.
En behaglig låt kommer att lätta på dina bördor.
You wanna help ease the burden?
Du vill hjälpa till att lätta på bördan?
Just trying to ease your pain.
Jag försöker lätta på din smärta.
Abby, you know, once you get over this hurdle, you can ease off the medication.
När du kommit över hindret så kan du lätta på medicineringen.
And they were willing to do anything to ease their burden.
De var villiga att göra vad som helst för att lätta på sin börda.
To ease the awkwardness of the moment.
För att lätta på pinsamheten.
We have to ease his fear.
Vi måste lätta på hans rädsla.
To ease the torment, I return to my memories.
För att lätta på plågan, så tänkte jag på mina minnen.
I was just making conversation to ease the apparent tension between us.
Jag försökte bara prata för att lätta på spänningen.
We need to get the fluid out, ease the pressure, help him breathe.
Vi måste få ut vätskan, lätta på trycket, hjälpa honom andas.
A liquid libation to ease that frustration?
Ett flytande dryckesoffer för att lätta på frustrationen?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela