Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

easel på svenska

— översättning och exempelmeningar

staffli

Ordbok
Du kanske skulle sätta upp ett staffli,
Maybe you should set up an easel on the sidewalk
lägg till

Exampel meningar till easel

He drags himself to his easel and paints in spite of all.
Han släpar sig till staffliet och målar trots allt.
The sketch is on the easel.
Skissen står på staffliet. Ja, mamma...
I'm just gonna take this easel here...
Men nu gör jag det. Jag tar ett staffli.
How would you like it, if I bought you an easel and a paint box for your birthday?
Vad hade du sagt om jag gav dig staffli och färger på din födelsedag?
Maybe you should set up an easel on the sidewalk
Du kanske skulle sätta upp ett staffli,
I'd never dare set up my easel in the street.
Jag vågar inte sätta upp mitt staffli på gatan.
Yeah, I've took it off the easel, and I've put it on the wall.
Jag tog den från staffliet, och satte upp den på väggen.
You see this easel?
Ser du staffliet?
Get your easel.
Ta ditt staffli.
You showed her the easel?
Visade du henne staffliet?
What's our competition doing, on the easel?
Vad gör våra konkurrenter på staffliet?
You can paint on the easel here.
Du kan måla på staffliet här.
His easel stood over there.
Hans staffli var här.
I just lay awake at night, and I just write about you in my journal, and I paint pictures of you on my easel.
Jag skriver om dig i min dagbok och jag målar av dig på mitt staffli.
Monet kept painting even when he was too blind to find his easel.
Monet fortsatte att måla när han var för blind för att se staffliet.
Yes, it seems that only a sizeable soiree is enough to tear my brother away from his efforts at the easel.
Ja, endast en ansenlig soaré verkar tillräckligt för att slita min bror från staffliet.
Aren't--aren't you going to bring your easel?
Staffliet, då?
See, this is a easel. Easel.
Det här är ett staffli.
Julius and the dog boxing it out... and we'll put it on an easel and we'll all be watching, okay?
Julius och den boxande hunden är ute... och vi sätter upp det på ett staffli och vi kommer alla att titta på det, okej?
And Kurt had his easel and he was paintin'
Han hade ställt fram sitt staffli
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela