Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

easily på svenska

— översättning och exempelmeningar

gärna

Ordbok
Han kunde lika gärna dödat dig.
He could have killed you just as easily.

helst

Ordbok
Han kunde ha bytt glödlampa hur lätt som helst.
He could so easily have changed the bulb.
lägg till

Exampel meningar till easily

Sleep does not come easily in this place.
Sömnen inträder inte med lätthet här.
Human acquiescence is as easily obtained by terror... as by temptation.
Mänskligt samtycke är så med lätthet införskaffad fasa... Så av frestelse.
Know that a whale can easily capsize the vessel with a simple flip of it's tail, it chooses to swim by without incident.
Man bör känna till att valen med lätthet kan välta omkull båten med ett litet slag av svansen, men den simmar förbi utan att göra något.
In other words, we can easily distinguish clear differences.
Vi kan alltså med lätthet konstatera avsevärda skillnader.
Easily.
Med lätthet.
It could easily pass through the body armor of an officer.
Den kan med lätthet passera igenom kroppspansaret som en polis bär.
If someone was in here, they could have easily let him in.
Om någon befann sig i rummet, kunde dom med lätthet ha släppt in honom.
No, they'd easily be able to navigate back into position This is still our best bet
Nej, dom skulle med lätthet flytta tillbaka till rätt position igen
Yeah, easily.
Ja, lätt.
I could easily circumvent Mrs. Bloom without leaving my own house.
Jag kan med lätthet kringgå Mrs Bloom, utan att lämna huset.
Yeah, easily, yeah. Really?
Ja, lätt.
And you are, easily, the sexiest, most exciting woman I have ever been with or ever wish to be with.
Och du är, med lätthet den sexigaste, mest upphetsande kvinna jag varit med eller önskat vara med.
You easily unseated the Council.
Du avsatte rådet med lätthet.
You told me he handled them easily.
Du sa att han klarade detta med lätthet.
Just because I was easily able to kill this brute doesn't m...
Bara för att jag med lätthet dödade denna best innebär det inte...
You could easily tempt me, but no, thank you.
Ni kan med lätthet fresta mig, men nej, tack.
I could easily arrange to have John give a paper at the conference.
Jag kan med lätthet ordna så att John får ge en presentation på konferensen.
And you realize you will never breathe easily again.
Och du inser att du aldrig kommer att andas med lätthet igen.
It can easily jump from one to another.
Den kan med lätthet hoppa från ett till ett annat.
With a murder, that could easily run $150, 000.
Med ett mord kan det med lätthet kosta 150000 dollar.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela