Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

east på svenska

— översättning och exempelmeningar

öst

Ordbok
Öst eller väst, hemma är bäst.
East or west home is best.

ost

Ordbok
Och ett i ost, Persien.
The other in the east, Persia.

östlig

Ordbok
Fartyg på 29 grader sydlig latitud, 179 grader östlig longitud.
Ahoy, vessel, latitude 29 degrees south, longitude 1-7-9 degrees east.
lägg till

Exampel meningar till east

He comes from the East. Pa. Hello, Charlie.
Han kommer från ostkusten.
Get a rundown on every train leaving Vegas, east and west.
Undersök alla persontåg och godståg i östlig och västlig riktning.
Boy, I tell you, East is East, and West is West, but it's not going to ever meet in this bathtub.
Jag säger då det. Öst är öst, och väst är väst... och aldrig möts de två i det här badkaret.
A new withdrawal was effected of children of the South and the East where it could be waited a German invasion.
Barnen evakuerades från syd och ostkusten där den tyska landstigningen väntades.
Of the German provinces and territories busy to the east, they came refugee.
Flyktingar från Tysklands östliga provinser och ockuperade områden.
And who's the best bugger on the East Coast? Me.
Vem är bäst på ostkusten, då?
Jimmy always liked it better down East.
Jimmy trivdes bäst på ostkusten.
I'm too squeamish for the East.
Jag är för sjåpig för ostkusten.
Calling all Soviet ships in the area with co-ordinates: eight degrees latitude north, 138 degrees longitude east!
Meddelande till alla sovjetiska fartyg som befinner sig på åtta grader nordlig latitud och 138 grader östlig longitud!
Seven degrees eighteen minutes north latitude, 138 degrees eleven minutes east longitude!
7 grader 18 minuter nordlig latitud och 138 grader 11 minuter östlig longitud.
I'm Skip Donahue. I'm from back East.
Skip Donahue, jag är från ostkusten.
East is East, Mrs Moore.
Öst är öst.
Back east.
Ostkusten.
Where back east?
Var på ostkusten?
Ahoy, vessel, latitude 29 degrees south, longitude 1-7-9 degrees east.
Fartyg på 29 grader sydlig latitud, 179 grader östlig longitud.
West Coast rappers were still scared to come to the East Coast... and East Coast rappers were scared to come out west... but it was time to put an end to all this shit.
Västkustrappare är fortfarande rädda att komma till östkusten. Och ästkustrappare är rädda att komma västerut. Det var dags att få ett slut på det.
We buy computer equipment from East to West and sell it on to the East and West again.
Vi köper datorutrustning från väst och öst och säljer vidare till öst och väst
East, West, North, the one we keep secret, and South,
Öst, väst, norr... Öst, väst, norr den vi håller hemlig, och söder, förkunnar jag härmed dig...
372A, east bound, potential hippo.
372A, östlig riktning, potentiell flodhäst.
We go from the East to the West, from the West to the East,
Vi åker från öst till väst, från väst till öst.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela