Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

easter på svenska

— översättning och exempelmeningar

påsk

Ordbok
Påsk på Bermudas och sen galoppderbyt i Kentucky.
Easter in Bermuda, then Kentucky Derby weekend.
lägg till

Exampel meningar till easter

Maybe at Easter time I could stage an egg hunt. Mm-hmm.
Till påsk kanske jag kan ordna en äggjakt?
Happy Easter. Happy Easter.
Glad påsk.
We'll finally be rid of him We'll be able to live a quiet life, take a trip to Easter Island.
Äntligen befrias vi, leva ett stillsamt liv, åka iväg till Påsk.
You'll stay for the Easter rush, and you will report June 15.
Ni stannar under påsk rushen, och anmäler er den 15:e Juni.
After all, it is Easter.
Det är ju påsk.
You just mention it every day whether it happens to be Easter or not.
Du nämner det varje dag, om det är påsk eller inte.
It's Easter, you know.
Det är ju påsk.
The priest comes at Easter, Mama.
Han kommer i påsk, nu är det jul.
So he's not coming? He comes at Easter.
Han kommer i påsk.
We want 10, 000 pounds of heavy water by Easter next year.
5000 kilo till nästa påsk. Det är omöjligt.
They'll have their 10, 000 pounds of heavy water by Easter.
De har sina 5000 kilo tungt vatten i påsk.
By Easter, we will not have 10, 000 pounds of heavy water but 12, 000 pounds of heavy water.
Till påsk kommer vi att ha 5500 kilo tungt vatten.
You'll let me out for easter?
Släpper du ut mig till påsk?
Yeah, I did it last Easter.
Jag gjorde det vid påsk.
I want my geese to lay gold eggs for Easter.
Mina gäss ger mig ett bidrag guldgula ägg till påsk.
We kill Frenchmen, they kill Russians, then it's Easter.
Vi dödar fransmän, de dödar ryssar. Sen är det påsk.
And unless all your outstanding fees are paid by Easter, I'm afraid we shall have to make other arrangements.
Om alla avgifter inte är betalda till påsk måste vi hitta en annan lösning.
Easter is coming up, and things ease off at Easter.
Snart är det påsk, då blir det lättare.
Now I only write at Christmas and Easter hoping my letters get lost among the Christmas and Easter greetings or that Albert get the holiday spirit and have pity on us.
Nu skriver jag bara till jul och påsk... i hopp om att mina brev ska försvinna bland alla kort... eller att Albert ska få helgkänsla och visa lite förbarmande.
That's why we loved Easter. Because it was at Easter that me dad got his first job.
Därför älskade vi påsken.Det var påsk då min far fick sitt första jobb.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela