Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

easterly på svenska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till easterly

There were strong easterly winds the day Crotty saw the ants.
De östliga vindarna var starka dagen då Crotty såg myrorna.
The Pequod beat an easterly course toward the whaling grounds off the Azores.
Pequod stävade österut mot valrika vatten utanför Azorerna.
It's on an easterly course.
Den är på väg österut.
So you get things like Sole Lundy Fastnet southeasterly 4, or 5 backing northwesterley 5 to 7, veering easterly later in Lundy.
Så hör man saker som typ: Sole Lundy Fastnet, sydost 4 eller 5, vändande till nordväst 5 till 7. Driver österut mot Lundy.
Weak easterly wind. Nothing unusual...
Svag ostlig vind. lnget ovanligt.
South Utsire, north-westerly five or six, veering easterly or south-easterly, four or five. Becoming variable three later.
Södra Utsira, nordvästlig vind, 5 eller 6, som avtar i östlig eller sydöstlig riktning, 4 eller 5, och blir senare en ombytlig trea.
You go to the rooftop at the most easterly point.
Gå till taket längst österut.
The truck carrying Powell then sped off in an easterly direction.
Fordonet med Powell försvann österut.
Are you accounting for the easterly breeze?
Räknar du in den östliga vinden?
The samples were too contaminated to analyze but I figured it blew in from the east in the storm because of the easterly arc of the wind, no way to track its source.
Proverna var alltför förorenade att analysera. Men jag tänkte att det blåste från öster i stormen på grund av den östliga bågen på vinden. Inte en chans att spåra källan.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela