Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

eastern på svenska

— översättning och exempelmeningar

östlig

Ordbok
Du verkar ha en östlig dialekt.
You have a slight Eastern accent.

östra

Ordbok
Östra vägen är en av mina favoriter, faktiskt.
Eastern route's one of my favorites, actually.

österländsk

Ordbok
Patty studerar österländsk filosofi.
You see, Grandma, Patty studies Eastern philosophy.
lägg till

Exampel meningar till eastern

But there's something oddly fascinating and exotic about those Eastern perfumes, don't you think?
Men visst är det nåt fascinerande och exotiskt över östliga parfymer?
Honour to the Lady Helena... daughter ofthe late Septimus Optimus Glabrus... whose fame shall live on forever in the person of his son... your brother, Marcus Publius Glabrus... hero ofthe Eastern Wars.
Ära vare Dig, Helena... dotter till den avlidne Septimus Optimus Glabrus... vars rykte lever vidare i hans son... din broder, Marcus Publius Glabrus... de östliga krigens hjälte.
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimiIating every Western weakness as quickly as they can acquire it.
Så det är naturligt att våra unga begåvningar ikläder sig lite österländsk värdighet och girigt tar till sig all västerländsk svaghet.
You see, Grandma, Patty studies Eastern philosophy.
Patty studerar österländsk filosofi.
Mr Corleone has an ambitious programme to expand this real estate company into an international conglomerate by Eastern techniques of efficiency and focus and unlimited...
Men Michael Corleone avser att utveckla detta förvaltningsbolag till ett internationellt konglomerat som kan möta... Vi hotas inte av ideologier utan av österländsk effektivisering...
The last record is a sale to a Far Eastern buyer six years ago.
Det senaste dokumentet är försäljning till en österländsk köpare för sex år sen.
According to Eastern philosophy, the body has seven chakra points energy centers like the heart or genitals.
Enligt österländsk filosofi har vi sju Chakra-punkter; hjärtat, könsorganen...
What about alternative therapies? Eastern medicine... ?
Österländsk medicin, nånting?
K-1 9 is to assume missile patrol along the eastern seaboard... of the United States.
K-19 ska missilpatrullera längs den östliga kusten av USA.
But, thanks to your boyfriend, those meddling kids and the Eastern European fucking idiots, it's all gone to the dogs!
Men tack vare din pojkvän och de idiotiska barnen och de östliga europeiska jävla idioterna har allt blivit lite fel.
You have a slight Eastern accent.
Du verkar ha en östlig dialekt.
Antony will love this. He likes me in Eastern styles.
Antonius skulle tycka om det här, han tycker att jag passar i österländsk stil.
Honey, it's an Eastern Wood-Pewee.
Älskling, det är en östlig träpivi.
It's an Eastern bedtime story, Mr. Heep.
Det är från en österländsk godnattsaga.
For those of you just tuning in, at approximately 5..00 Eastern Standard Time, all children around the world under the age of nine have, for some unknown reason, been cut off from their surroundings.
För er som just börjat titta: Ungefär klockan 05.00 östlig tid... har alla barn världen över under nio års ålder... av okänd anledning avskärmats från sin omgivning.
Eastern Religions.
Österländsk religion.
Um, are you sure that's Eastern mysticism?
Är det österländsk mysticism?
Okay, is he hot, or is he too, like, eastern bloc?
Okej, är han snygg, eller är han, typ, österländsk?
The strike will go off tomorrow at precisely 8:05 Eastern.
Attacken börjar imorgon, exakt klockan 8.05, östlig tid.
Strike will go off tomorrow, at precisely 8:05 Eastern.
Anfallet startar imorgon exakt klockan 08:05 östlig tid.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela