Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

emancipation på svenska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till emancipation

That should cover everything, including the emancipation of women.
subdirectory_arrow_right Och det tar hänsyn till allt, inklusive kvinnans frigörelse. 00:28:23, 000 00:28:24, 945 Vänta lite. Jag förstår inte.
What does all this emancipation do if a man cannot get roll in the hay?
subdirectory_arrow_right Vad hjälper all frigörelse om mun inte kun få grannfrun i sänghalmen?
Emancipation from the Russians.
subdirectory_arrow_right Frigörelse från ryssarna! Det var allt vi ville.
Emancipation!
subdirectory_arrow_right Frigörelse!
Facts on child emancipation. I have a feeling this isn't for a research paper.
subdirectory_arrow_right Fakta om barn frigörelse. Jag har en känsla av detta inte är för forsknings uppsatts.
Are you gonna pursue the emancipation thing?
subdirectory_arrow_right Så ska du fullfölja den här frigörelse saken?
You know, since he signed the Emancipation Proclamation.
subdirectory_arrow_right Sedan han signerade kungörelsen över slavarnas frigörelse.
Those special times with your emancipation paperwork don't really count.
subdirectory_arrow_right De där speciella gångerna med dina frigörelse papper räknas inte.
Celebrate our emancipation.
subdirectory_arrow_right Vi firar vår frihet.
Emancipation papers.
subdirectory_arrow_right Frigörelse papper
Emancipation papers?
subdirectory_arrow_right Frigörelse papper?
For generations, we have plotted and fought for our emancipation. Never once did we plan for what we would do with that freedom after it was ours.
subdirectory_arrow_right I generationer har vi konspirerat och slagits för vår frigörelse men vi planerade aldrig hur vi skulle hantera friheten efter att vi fått den.
For generations, we have plotted and fought for our emancipation, but never once did we plan for what we would do with that freedom after it was ours.
subdirectory_arrow_right I generationer har vi konspirerat och slagits för vår frigörelse men vi planerade aldrig hur vi skulle hantera friheten efter att vi fått den.
He was eventually Foster-homed in dallas Until he was granted Emancipation at the age of 16.
subdirectory_arrow_right Han blev så småningom fosterson hem i Dallas tills han beviljades frigörelse vid en ålder av 16.
The look of the girls then and everything that was going on, the pill and emancipation of women and the end of the class system and just sort of seeing that revolution go on, made me love it from an early age.
subdirectory_arrow_right Hur flickorna såg ut, och allt som pågick, p-piller och kvinnans frigörelse och nedmonteringen av klassystemet och helt enkelt se att det var en revolution, allt det fick mig att älska det redan i min ungdom.
Slavery, but... But we're entirely unready for emancipation. And there's too many questions...
subdirectory_arrow_right Slaveriet, men vi är inte redo för emancipation.
Emancipation, extrication, and, if all else fails, relocation.
subdirectory_arrow_right Emancipation eller frigörelse. Och i värsta fall omlokalisering.
If so, I applaud them for it, because I am all for emancipation.
subdirectory_arrow_right Jag stöttar emancipationen.
And I should've remembered it, how sure you've always been. Do you know what emancipation is?
subdirectory_arrow_right Vet du vad frigörelse innebär?
No room for free will, no room for liberty, no room for emancipation.
subdirectory_arrow_right Ingen plats för fri vilja självständighet eller frigörelse.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar