Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

gift på svenska

— översättning och exempelmeningar

gåva

Ordbok
Gåva från Hera, son till Zeus.
Gift of Hera, son of Zeus.

begåvning

Ordbok
Ni har hittat er begåvning.
You have found your gift.
lägg till

Exampel meningar till gift

Look, maybe it's none of my business but a man with your talent, isn't your first obligation to your gift?
Det är kanhända inte min ensak, men med din talang borde du väl känna en plikt gentemot din begåvning?
And that's a gift... a gift I'll take with me that I'll always treasure.
Och det är en gåva. En värdefull gåva som jag ska ta med mig.
Now, Clark has a gift and I would like to use his talents to further my cause.
Clark har en gåva. Jag vill använda hans talanger, för att främja mitt ändamål.
Tonight, your Pope, the vicar of Christ, sends you a gift, a gift to save you from such fires, a special indulgence granted for the building of Saint Peter's Church in Rome... where the bones of the apostles lie moldering,
Ikväll sänder din påve, Kristi ställföreträdare, en gåva till dig. En gåva som räddar dig från en sådan eld. Speciella avlatsbrev beviljade för att bygga sankt Petrus kyrka i Rom, där benen av apostlarna ligger ruttnande, utsatta för regn och vind, skändade av vilda djur.
Shelley told me the Stoker women had a gift, a gift that was passed down from generation to generation of Stoker women.
Shelley sa till mig att Stoker kvinnorna hade en gåva, En gåva som passerades genom generation efter generation av Stoker kvinnorna.
That's why Earl Hickey built his brother a special gift, a gift that only a man would do for his man-child brother.
Där för byggde Earl Hickey en speciell gåva till sin bror. En gåva som bara en man skulle göra för sitt mans-barn till bror.
We have a gift... a very precious gift.
Vi har en gåva. En väldigt dyrbar gåva.
You have this gift, you have this incredible talent, and you're just flushing it down the toilet.
Du har begåvning och talang, som du kastar iväg.
Sighs This is one of those moments I'm not sure that my gift is such a gift.
Det här är ett sånt ögonblick då det känns som min gåva inte är en gåva.
You have a gift, meredith, and with gift comes opportunity.
Du har en gåva, Meredith. Med en gåva kommer möjligheter.
This trip is my gift to you and you going with me will be your gift to me.
Resan är en gåva till dig... och följer du med så ger du mig en gåva.
It could be a talent or a gift or an idea for a product.
Det kan vara en talang, en gåva eller en idé till en produkt.
Gift for a gift.
En gåva för en gåva.
But it's having a true talent, a gift born within, something no degree can give you...
Det handlar om talang, en medfödd gåva som ingen examen kan ge. Du har den gåvan.
If I could just give you one gift, all right, one gift for the rest of your life, do you know what I'd give you?
Om jag bara fick ge dig en gåva, en gåva för resten av livet vet du vad jag skulle ge dig?
Red sky is a gift to mankind, a gift of a new beginning.
Röd himmel är en gåva till mänskligheten, En gåva av en ny början.
... that I have neither given nor will give any person any gratuity, gift, fee, or reward in consideration of support for this office nor will give any person any gratuity, gift, fee, or reward in consideration of support for this office that I am duly qualified to hold office that I am duly qualified to hold office...
... att jag inte har gett eller kommer ge nån gottgörelse, gåva, arvode eller belöning på grund av stödjande av ämbetet eller kommer ge någon gottgörelse, gåva, arvode eller belöning på grund av stödjande av ämbetet. Att jag är kvalificerad för uppdraget... Att jag är kvalificerad för uppdraget enligt delstatskonstitutionen...
I know he thinks a morning stroll in Central Park is a gift... but Sylvia's gonna expect an actual gift.
Jag vet att han tycker att en morgon promenad i Central Park är en gåva... men Sylvias gonna förväntar sig en verklig gåva.
Being able to read Jake's writing is a gift. A useless, useless gift.
Att kunna läsa Jakes handstil är en gåva en meningslös gåva.
You know, your schooling was my gift, but find time for happiness, because the only gifts that last are memories.
Din utbildning var min gåva. Men finn tid för lycka. För de enda gåvor som varar är minnena.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar