Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

hallucination på svenska

— översättning och exempelmeningar

hallucination

Ordbok
Två personer kan inte ha samma hallucination!
Two people don't share the same hallucination.

hallucinationer

Såna hallucinationer vill jag gärna ha ofta.
I'll take a hallucination like that anytime.

hallucinationen

Hallucinationen kanske orsakades av smärta?
What if her hallucination was caused by pain?
lägg till

Exampel meningar till hallucination

If one had time... one could trace the cause of the hallucination.
Hallucinationen borde kunna spåras. Hallucinationen?
Two people don't share the same hallucination.
Två personer kan inte ha samma hallucination!
That hallucination of mine the one that everybody was having such a good laugh about?
Min lilla hallucination som alla tyckte var rolig på min bekostnad... ?
You realize that if even one event is proved to be a hallucination... then this whole experiment will be questioned.
Om bara en händelse visar sig vara hallucination så kommer hela experimentet att betvivlas.
One hallucination clouted me in the jaw.
En hallucination slog mig på käften. Den andra...
What you saw could have been a dream, a fantasy, a hallucination. Not a memory at all.
Det kan ha varit en dröm, en fantasi eller en hallucination.
What? Check and see if that really was an hallucination outside.
Se efter om det verkligen var en hallucination där ute.
A computer-enhanced hallucination.
En datorintensifierad hallucination.
Might the whole thing have been an hallucination?
Kan det ha varit en hallucination?
I think you had a hallucination.
Jag tror att du hade en hallucination.
It's a hallucination!
Det är en hallucination!
It's just a hallucination.
Det är bara en hallucination.
These powers, are they real or just a hallucination?
Dessa krafter, är de verkliga eller bara en hallucination?
This was not a hallucination. This was real.
Det var ingen hallucination...
It wasn't a hallucination.
Det var ingen hallucination.
No, no, no, no, no, no, you're not a worm feast, you're an hallucination brought on by alcohol,
Nej, nä, nä, nä, nä, nä, du är ingen mask fest, ..du är en hallucination framkallad av alkohol,
It's some kind of hallucination.
Det är en hallucination.
It was just an hallucination.
Det var bara en hallucination.
It's gotta be your imagination or hallucination.
Det måste vara din fantasi eller hallucination.
That was a hallucination. It was too much fun in '67.
Det var bara en hallucination, du tände på för ofta 1967, bit ihop.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar