Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

handling på svenska

— översättning och exempelmeningar

behandling

Ordbok
Var min behandling av båten bra?
Was my handling of the boat all right?

handlägger

Ordbok
Jag handlägger ditt mål.
I'll be handling your case.
lägg till

Exampel meningar till handling

When you get right down to it, is snake handling any harder to buy into than communion wafers or transubstantiation?
Om man tänker efter är hantering av ormar svårare att köpa än oblater och transsubstantiation?
I'll be handling your case.
Jag handlägger ditt mål.
Well, the Board has reached a vote of no confidence in Mr. Connelly's handling of the Marina deal.
Styrelsen har kommit fram till att inte ha någt förtroende i Mr. Conelly hantering av Marina affären.
We know all the proper procedures for handling in potentially hazardous situations. We are very professional.
Vår hantering följer vedertagen praxis, vi är mycket professionella.
Look, Gomez. The judge handling your case will be here soon, so we're going to wait for him.
Gomez, domaren som handlägger ert fall kommer snart, så vi väntar på honom.
70 for me, 30 for you for putting up the $1, 000 and for handling everything on the business end.
70 för mig, 30 för dig för att sätta upp $ 1, 000 och för hantering av allt på verksamheten slutet.
Wow, you two seem to be handling dating very well.
Ni två verkar vara hantering dejtningen mycket bra.
You'll spend today's tactics lesson handling sniper rifles,
Ni kommer att spendera dagen med taktiks lektion i hantering av prickskyttegevär,
Plus shipping and handling.
Plus frakt och hantering.
She had some large packages she needed handling.
Hon hade några stora paket hon behövde hantering.
For obvious reasons, Ken is withdrawing from handling Chevy.
Av uppenbara skäl, Ken är att dra från hantering Chevy.
This week, as national attention has increased, the Sanford Police Department's handling of the investigation has come under intense pressure to release...
I veckan har den nationella uppmärksamheten ökat och Sanford-polisens hantering av utredningen har blivit pressad att släppa...
She's gonna ride with Lieutenant Cruz... and she'll be responsible for handling all the software... and weapons delivery.
Hon kommer att flyga med löjtnant Cruz. Hon kommer att ansvara för hantering av all programvara, och vapenleverans.
When handling the ricin strip, operate with extreme caution.
Vid hantering av giftremsan, var ytterst försiktig.
Less commission, carrying, handling, and transfer taxes, left a total of just over eight million pounds.
Minus provision, frakt, hantering och avgifter– –ĺterstod drygt ĺtta miljoner pund.
Project icy expanses handling of radioactive contamination.
Projekt isvidderna Hantering av radioaktiv kontaminering.
You can get a federal public defender. Some asshole who's handling 30 cases at once.
Du får en offentlig försvarare som handlägger trettio mål.
Goran, we have chosen to turn a blind eye when it comes to your handling of Eva.
Göran, vi har valt att tills vidare se mellan fingrarna– –vad det gäller din hantering av Eva.
Carrie Mathison was the one handling security, right?
Carrie Mathison var en hanterings säkerhet, eller hur?
I don't want her making any direct statements, conducting any interviews while inquiries into her handling of the case are ongoing.
Hon ska varken uttala sig eller ge intervjuer medan hennes hantering av fallet utreds.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar