Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

land på svenska

— översättning och exempelmeningar

land

Ordbok
Land i sikte, Port Royal!
subdirectory_arrow_right Land sighted, Port Royal!

mark

Ordbok
Mark som skulle bli värd miljoner.
subdirectory_arrow_right Land that would one day be worth millions.

hamnar

Ordbok
Vi hamnar snart alla i...
subdirectory_arrow_right We'll probably all land in the... gunfire
lägg till

Exampel meningar till land

In what strange land shall we be renewed?
subdirectory_arrow_right I vilket land kommer vi att hamna?
This is my country, my land.
subdirectory_arrow_right Det här är mitt land, min jord.
To you this is so much bad land, rock, scrub, desert, and then more rock, a hard land that the sun has sucked all the good out of.
subdirectory_arrow_right För er är det här värdelös mark, sten, ren öken, och ännu mera sten. Ett tufft land som solen sugit allt det goda ur.
We inserted a change in the onboard computer, so the spacecraft will land two hundred miles off target when it returns to Earth.
subdirectory_arrow_right Kapseln landar 300 km från målet när den återvänder till jorden.
Capable of being launched into space by rocket... Orbiting the Earth and reentering the atmosphere to land like any conventional aircraft.
subdirectory_arrow_right Som ska skjutas ut i rymden av en raket i omloppsbana... runt jorden, återinträda i atmosfären och landa som ett vanligt plan.
Yeah, I noticed you limping, but don't worry cos we're not gonna land on land.
subdirectory_arrow_right Ja, jag märkte att du haltade, men var inte orolig. Vi kommer inte landa på land
The Martians land on Earth, they'll need a place to stay.
subdirectory_arrow_right När marsianerna landar på jorden måste de väl bo någonstans.
I'm fighting for my country, for my land, for my people.
subdirectory_arrow_right Jag slåss för mitt land, för min jord, för mitt folk.
See, I've always had a theory that the meteor shower... would have been a perfect cover for an alien spacecraft to land on Earth.
subdirectory_arrow_right Du förstår, jag har alltid haft en teori att meteor regnet skulle ha varit en perfekt täckning för ett utomjordiskt rymdskepp att landa på Jorden.
My technology cannot fall under foreign control, so I cannot land.
subdirectory_arrow_right Min teknologi får inte hamna under utländsk kontroll, så jag kan inte landa.
But if you circle the world you land back over in your back yard like your mission plan says you're a man-made American hero.
subdirectory_arrow_right Men om du åker jorden runt och att du landar på din bakgård, som planerat så är du en äkta amerikansk hjälte.
Flowers, crescent moon, red earth, fading sky and fading land, rootless grass...
subdirectory_arrow_right Blommor, halvmåne, röd jord, bleknande sky och bleknande land, rotlöst gräs...
Flowers, crescent moon, red earth, fading sky and fading land, rootless grass...
subdirectory_arrow_right Blommor, halvmåne, röd jord, bleknande sky och bleknande land, rotlöst gräs.
If they don't clear us to land in the next 15, I'm going to set us down on the damn 405 freeway.
subdirectory_arrow_right Om de inte låter oss landa inom 15 minuter, så landar jag på motorvägen.
But one thing we do know is that we're fighting for our land our families, our home and our country, goddamn it!
subdirectory_arrow_right Det vi vet är att vi strider för vår jord, familj, hem och vårt land.
Thou ancient, thou free thou mountainous North thou quiet thou joyful and fair I greet thee most beautiful land upon earth thy sun, thy sky thy meadows green thou art enthroned upon memories of great olden days
subdirectory_arrow_right Du gamla du fria du fjällhöga nord du tysta du glädjerika sköna jag hälsar dig vänaste land uppå jord din sol din himmel dina ängder gröna du tronar på minnen från fornstora dar
Bjorn, son of Ragnar, may you accept this gift of salt and earth to remind yourself that you belong to both the land and the sea.
subdirectory_arrow_right Björn, Ragnars son, tag emot denna gåva av salt och jord för att påminna er själva att ni tillhör både land och hav.
Your wings will get burned, you're gonna fall down to earth, then you're gonna land in this nasty little place called jail, which you barely escaped in '42.
subdirectory_arrow_right Dina vingar kommer brännas och du faller ner på jorden och landar i ett hemskt ställe som kallas fängelse, där du ju nästan hamnade 1942.
I've seen so many pieces of land, so many environmental assessments from the Bureau of Land Management that say the range land does not meet the standards.
subdirectory_arrow_right Jag såg så mycket mark, så många miljöbedömningar från Bureau of Land Management som säger intervallet mark uppfyller inte standarden.
We tend to see ourselves as individuals in a bubble but forget that we inhabit this land and this earth with other creatures.
subdirectory_arrow_right Vi tenderar att se oss själva som individer i en bubbla och glömma att vi lever detta land och denna jord med andra varelser.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar