Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

latent på svenska

— översättning och exempelmeningar

latent

Ordbok
Latent tryck, och sedan Dokument.
subdirectory_arrow_right Latent Prints, and then Documents.

latenta

Latenta spår på bevismaterialet.
subdirectory_arrow_right Latent trace to obtained samples.
lägg till

Exampel meningar till latent

A victim of latent homosexuality.
subdirectory_arrow_right Ett offer för latent homosexualitet.
Is Price still in Latent Prints?
subdirectory_arrow_right Är Pris fortfarande i Latent Prints?
Latent Prints, and then Documents.
subdirectory_arrow_right Latent tryck, och sedan Dokument.
You're a latent telepath about to come into full bloom.
subdirectory_arrow_right Du är en latent telepat.
I'm a latent telepath.
subdirectory_arrow_right Jag är en latent telepat.
A week later you tell me you're a latent telepath said you sometimes don't know who you are.
subdirectory_arrow_right En vecka senare talar du om för mig att du är en latent telepat och menar att du ibland inte vet vem du är.
NOW, THE LATENT IMAGE, THE ONE WE'RE INTERESTED IN, IS FOUND IN THE BYPRODUCT OF THAT EXPLOSION... IN THE FINELY DISPERSED SODIUM METAL THAT COATS THE INTERIOR OF THE AIR BAG.
subdirectory_arrow_right En latent bild bevaras efter explosionen i det metalliska natriumet på kuddens insida.
We'll need Hair and Fiber, Latent Prints, then Documents.
subdirectory_arrow_right Vi behöver Hår och Fibre, Latent tryck, sedan Dokument.
It's latent for several hours but once it presents, it consumes the host rapidly.
subdirectory_arrow_right Det är latent i flera timmar, men sen bryts kroppen ner snabbt.
You probably thought that was some form of latent hostility.
subdirectory_arrow_right Du tror nog att det berodde på nåt slags latent fientlighet.
I mean, there is clearly a latent sibling rivalry being expressed by your adolescent and sexually-charged bickering.
subdirectory_arrow_right Det är helt klart en latent syskonrivalitet som uttrycker sig... genom era barnsliga och sexuellt laddade gräl.
One was a condition called low latent inhibition.
subdirectory_arrow_right En var låg latent inhibition.
If you're a latent gay, then you'll want me to take the initiative.
subdirectory_arrow_right Är du latent bög vill du nog att jag tar kommandot.
Like a latent virus, he would have returned and fought back for survival.
subdirectory_arrow_right Som ett latent virus, återvände han och slog tillbaka för att överleva.
Paul, you did call him a latent homosexual in at least one of your articles.
subdirectory_arrow_right Du kallade honom faktiskt en latent bög i minst en av dina artiklar.
Latent and genital. Now Parker's transitioning from latent to genital.
subdirectory_arrow_right Parker går från latent.
Well, to master the art of the book report, you just take any novel, no matter when it was written, and you argue that the main character is a latent homosexual.
subdirectory_arrow_right Tja, att behärska konsten av boken rapporten du bara ta någon roman, oavsett när den skrevs, och du argumenterar att huvudpersonen är en latent homosexuell.
If they have a latent memory on brainwashing as hypnosis, cult thing or something...
subdirectory_arrow_right Om de har ett latent minne av hjärntvätten som hypnos, kultgrejer eller nåt.
Peter Bishop believes he was trying to activate some kind of latent ability.
subdirectory_arrow_right Peter Bishop tror han försökte att aktivera nån latent förmåga.
He was trying to activate some kind of latent ability.
subdirectory_arrow_right Han försökte att aktivera nån slags latent förmåga.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar