Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

lever på svenska

— översättning och exempelmeningar

spak

Ordbok
Det måste väl vara nån spak också?
subdirectory_arrow_right Isn't there a lever too?
lägg till

Exampel meningar till lever

How about using an iron beam as a lever? No. There isn't enough room.
subdirectory_arrow_right Kan vi inte göra en hävstång?
Start lever to shut off. Shut off.
subdirectory_arrow_right Spak till läge Av.
There's only one thing I don't know what this lever does.
subdirectory_arrow_right Det finns bara en sak som jag inte vet, och det är vad denna spak gör.
Now, the mouse has learned that the red lever will give him an electrical stimulus in the brain that's something akin to sexual climax and the blue lever will dispense him food.
subdirectory_arrow_right Musen vet att den röda spaken avger en elektrisk stöt som liknar sexuell klimax, och att den blå spaken delar ut mat.
We need a lever!
subdirectory_arrow_right Vi behöver en hävstång.
What did the man say? Give me a lever long enough and I'll move the world?
subdirectory_arrow_right Hur sa han? Ge mig en tillräcklig hävstång så flyttar jag världen?
Give me a lever big enough and I will move the world.
subdirectory_arrow_right Ge mig en tillräckligt stor hävstång, så kan jag flytta världen.
Wrong lever!
subdirectory_arrow_right Fel spak! Öh?
Lever?
subdirectory_arrow_right Spak... ?
Isn't there a lever too?
subdirectory_arrow_right Det måste väl vara nån spak också?
I knowm. Inside the control panel, there's a lever that activates a set of steel doors.
subdirectory_arrow_right Det finns ett reglage som aktiverar ett par ståldörrar.
Okay, look for a lever. Let's open it.
subdirectory_arrow_right Okej, leta efter en spak.
The support about which a lever pivots. fulcrum.
subdirectory_arrow_right Supporten om reglage centralen. fulcrum.
They could even tell the time, because he would have the lever work just for an hour in the day and they would come and press it at the right time to deliver food.
subdirectory_arrow_right De kunde även avgöra vad klockan var, eftersom han bara lät spaken fungera i en timme per dag och de brukade då trycka på dessa spakar vid rätt tidpunkt för att bli matade.
Give me a fulcrum and a lever and I can move the Earth.
subdirectory_arrow_right Med en stödjepunkt och en hävstång kan jag flytta jorden.
We need some sort of a lever.
subdirectory_arrow_right Vi behöver någon form av en hävstång.
All sticks and levers are mockups and does not work except the red lever here. Do NOT touch it.
subdirectory_arrow_right Alla spakar och reglage är attrapper och fungerar inte förutom den röda spaken här som ni absolut inte får röra.
OK... You want to go quarter turn clockwise, grab the lever, then use the counter lever to spin 180 degrees...
subdirectory_arrow_right Vrid medsols ett kvarts varv, håll i spaken och vrid motspaken 1 80 grader...
Didn't he say he wanted a fulcrum big enough and then a lever?
subdirectory_arrow_right Sade han inte att han behövde en stödpunkt tillräckligt stor för sin hävstång?
Archimedes would have moved the Earth more by jumping than by using a lever.
subdirectory_arrow_right Arkimedes skulle ha rört på Jorden mer genom att hoppa än att använda en hävstång.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar