Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

meditation på svenska

— översättning och exempelmeningar

meditation

Ordbok
Meditation funkade på cancer, det kanske funkarnu också.
subdirectory_arrow_right Meditation worked for cancer, it could work now.

meditationen

Meditationen påbörjas om 20 minuter...
subdirectory_arrow_right Meditation starts in 20 minutes, in the activity room.
lägg till

Exampel meningar till meditation

Therefore, instead of continuing the service, I think we should all return to our homes for private meditation, remembering how little we have to complain of and how much to be grateful for.
subdirectory_arrow_right Så i stället för att fortsätta gudstjänsten bör vi alla gå hem och i enskild meditation komma ihåg hur lite vi har att klaga över.
Having an evening of international philosophy, poetry, song and meditation tonight at my salon.
subdirectory_arrow_right Soaré med internationell filosofi, poesi och meditation hos mig i kväll.
If it be true... that the constitution of American society... is peculiarly hostile now... to all habits of thought and meditation... it doubly behooves us
subdirectory_arrow_right Om det är sant... att konstitutionen amerikanska samhällets... är egendomligt fientlig nu... till alla tankevanor och meditation... det dubbelt anstår oss
And after much careful and calm meditation... the class has refused to advise alteration... on the usual law that is called gravitation.
subdirectory_arrow_right Och efter mycket noggrann och lugn meditation... klassen har vägrat att ge råd förändring... på den vanliga lagen som kallas gravitation.
I want to open your mind to the virtues of nutrition, proper exercise, meditation, and, hopefully, spiritual enlightenment.
subdirectory_arrow_right Du måste börja tänka på sund mat, träning, meditation och förhoppningsvis spirituell upplysning.
And you know that meditation is the most important thing in my life!
subdirectory_arrow_right Och du vet ju om att meditation är den mest viktigaste saken i mitt liv!
It's called meditation.
subdirectory_arrow_right Det kallas meditation.
It's a Buddhist meditation technique. It focuses your aggression. The monks used to do it before they went into battle.
subdirectory_arrow_right Buddistisk meditation munkarna använde innan de gick ut i krig.
I did have it soundproofed, so nothing will disturb our meditation.
subdirectory_arrow_right Det är ljudisolerat, så inget stör var... meditation.
It's on the level of Transcendental Meditation.
subdirectory_arrow_right Jag trodde att det var transcendental meditation.
Concentration meditation. That's what Doc always says.
subdirectory_arrow_right Koncentration och meditation, det är vad Doc säger.
I'm sorry if I interrupted your meditation.
subdirectory_arrow_right Förlåt om jag avbröt din meditation.
It's beautiful. The perfect place for meditation.
subdirectory_arrow_right Perfekta stället för meditation.
I studied meditation with lsam Helewa when I was at college.
subdirectory_arrow_right Jag studerade meditation med lsam Helewa när jag gick på college.
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.
subdirectory_arrow_right Om jag inte får avsluta min meditation Har jag en tendens att bli lite grinig.
The sound you were making is part of human meditation?
subdirectory_arrow_right Är ljudet du gjorde en del av mänsklig meditation?
Meditation upon what has gone before, what is now and what is to come.
subdirectory_arrow_right Meditation om det förflutna, nuet och framtiden.
In the matter of confessions, meditation and the closing of past wounds, ambassador you were at the top of my list.
subdirectory_arrow_right När det gäller bekänningar, meditation och läkning av gamla sår låg du överst på listan.
Why? Do you think silent meditation would work better?
subdirectory_arrow_right Tror du att meditation fungerar bättre?
It's quite simple with proper meditation.
subdirectory_arrow_right Det är enkelt med rätt meditation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar