Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

minimum på svenska

— översättning och exempelmeningar

minimum

Ordbok
Minimum fem års säljerfarenhet.
subdirectory_arrow_right Minimum five years' sales experience.

minimilön

Ordbok
Minimilön till en maxiförlorare.
subdirectory_arrow_right Minimum wage for a maximum loser.
lägg till

Exampel meningar till minimum

Will you believe me if I name the probable minimum? Why not?
subdirectory_arrow_right Tror ni mig om jag nämner det jag anser är minimum?
Dr. Renaud informs me that we shall require, as an absolute minimum one pint of water per person per day.
subdirectory_arrow_right Ett absolut minimum är en halv liter om dan per person.
As we are somewhat off our original course, unless we are certain of being picked up, we ought to make do with the absolute minimum.
subdirectory_arrow_right Så länge vi inte är säkra på att bli räddade måste vi hålla oss till ett minimum.
We have to keep our supernatural episodes down to a minimum.
subdirectory_arrow_right Vi måste hålla det övernaturliga till ett minimum.
The porters say he runs a braced game on the Century Limited when he comes here from New York. $100 minimum, straight poker.
subdirectory_arrow_right Bärarna säger att han fuskspelar på tåget... när han kommer hit från New York, minimum 100 dollar, poker.
We can do a betterjob ofjudging psychic ability if there's a minimum of distractions.
subdirectory_arrow_right Vi utvärderar en parapsykisk förmåga lättare under ett minimum av distraktioner.
Now I get $750 a week, minimum.
subdirectory_arrow_right Jag tar 750 dollar i veckan, som minimum.
A couple of thousand parsecs, minimum!
subdirectory_arrow_right Ett par tusen parsek, minimum!
You can't get around the minimum wage.
subdirectory_arrow_right Man kommer inte ifrån minimilönen.
Well, that's the minimum G-1... Uh...
subdirectory_arrow_right Det är minimumet för G-1
I believe that's the new minimum wage. And now you know who to thank for that.
subdirectory_arrow_right Det är den nya minimilönen vilka har ni att tacka för det?
They pay you less than minimum wage.
subdirectory_arrow_right Du får ju mindre än minimilönen.
Minimum wage is what, one-sixty an hour?
subdirectory_arrow_right Är minimilönen en och sextio, i timmen?
You advocate extending the Guaranteed Minimum Income to prisoners?
subdirectory_arrow_right Du förespråkar en höjning av minimilönen för interner?
On the Guaranteed Minimum Income?
subdirectory_arrow_right Om minimilönen?
You don't deserve minimum wage.
subdirectory_arrow_right Du förtjänar inte minimilönen.
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to $1 a day.
subdirectory_arrow_right Asiaterna väljer ut en präst som höjer minimilönen från 38 cent till en dollar.
That corresponds to an all-time minimum of sunspot activity, the Spörer Minimum and the Maunder Minimum.
subdirectory_arrow_right Det var under en tidsperiod med alla tiders lägsta solfläckaktivitet, även kallat Spörer minimum och Maunderminimium.
Abolishing the minimum wage would create jobs.
subdirectory_arrow_right Att slopa minimilönen skulle skapa fler jobb.
You realize that minimum wage is 8.25 now, so that's that's not exactly-
subdirectory_arrow_right Du vet väl att minimilönen ligger på 8, 25 dollar? Gör den?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar