Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

nation på svenska

— översättning och exempelmeningar

folkslag

Ordbok
Han gav varje folkslag mark som dem redan ägde.
subdirectory_arrow_right He gave each nation land they already owned.

makt

Ordbok
Hashem gav makt åt sin nation.
subdirectory_arrow_right Hashem will bring might to his nation.

nation

Ordbok
Nation förargad då kvinnor öppet förolämpats.
subdirectory_arrow_right Nation aroused by open insults to women.
lägg till

Exampel meningar till nation

I ask your candidate and all those who love their fellow men... to set themselves resolutely to make the world a happier place... a world where no nation plots against nation... no neighbour plots against neighbour... where there is no persecution or hunting down... where everyone gets a square deal and a sporting chance... and where people try to help and not to hinder... a world where suspicion and cruelty and fear have been forever banished!
subdirectory_arrow_right Jag ber er kandidat och alla med medkänsla att kämpa för att göra världen till en lyckligare plats. Där ingen nation står mot nation, ingen granne står mot granne. Där ingen förföljs eller jagas.
This nation will prosper because it is a godly nation and because we walk hand in hand with the Lord.
subdirectory_arrow_right Nationen ska blomstra eftersom det är en from nation och eftersom vi går hand i hand med Herren.
Germany is the nation of progress, the nation of culture... the nation of science, the nation of ideas... the nation of Beethoven, of Schiller, of Goethe...
subdirectory_arrow_right Tyskland är framgångens nation, kulturens nation vetenskapens nation, idéernas nation Beethovens nation, liksom Schillers och Goethes...
In war, he had raised the strength, the might, and glory of the great republic to a height never attained by any nation in history.
subdirectory_arrow_right Han hade lyft den stora republikens styrka, makt och ära till en nivå som aldrig tillförne uppnåtts av någon nation.
One culture emanating from the one nation that has power and the monopoly of the media.
subdirectory_arrow_right En kultur som kommer från den nation som har makt och mediamonopol.
There is still their nation and our nation.
subdirectory_arrow_right ... deras nation och vår nation.
China has received more United Nations Awards for it's policies and form of governance than any other nation.
subdirectory_arrow_right Kina har mottagit flera Förenta Nationers utmärkelser för dess politik och form av regering än någon annan nation.
... one nation, under me... One nation, under God... Indivisible, with liberty and justice for all.
subdirectory_arrow_right En nation under mig, odelbar, med frihet och rättvisa för alla.
The survival of not only our nation, but of every other nation on the planet. Mom, look.
subdirectory_arrow_right ... handlar inte bara om överlevnad inom våran nation utan det gäller för alla.
Hashem will bring might to his nation.
subdirectory_arrow_right Hashem gav makt åt sin nation.
A nation, a Christian nation.
subdirectory_arrow_right En nation, en kristen nation.
No nation is more honest and no nation is broker.
subdirectory_arrow_right Ingen nation kan vara ärligare, och ingen nation är fattigare.
You used the anarchists and their bombs to create a crisis in Europe nation against nation
subdirectory_arrow_right Du använde anarkisterna och deras bomber för att skapa en kris i Europa nation mot nation.
The nation of Denmark would like to formally request a summit with the nation of Peru over there by the refreshment table. Because the nation of Denmark needs a juice box.
subdirectory_arrow_right Danmarks nation begär ett formellt toppmöte med Peru borta vid förfriskningarna, för Danmark behöver en Festis.
Now we are engaged in a great civil war... testing whether that nation or any nation... so conceived and so dedicated... can long endure.
subdirectory_arrow_right Nu är vi invecklade i ett stort inbördeskrig som ska pröva om denna nation eller överhuvudtaget någon nation grundad på dessa förutsättningar i längden kan bestå.
They've seen that America shall forever be a nation of living men... a nation of free men.
subdirectory_arrow_right De har insett att Amerika förblir en nation av levande människor en nation av fria människor.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated,
subdirectory_arrow_right Detta inbördeskrig skall pröva om en nation grundad på sådana förutsättningar, i längden kan bestå.
A nation of rival provinces whose lords were ruled by a shogun whose will is absolute.
subdirectory_arrow_right En nation av rivaliserande provinser vars herrar styrdes av en shogun med absolut makt.
During this National Socialist revolution as much as our nation prospers, we should not decrease our determination to cleanse ourselves morally and intellectually from within
subdirectory_arrow_right Lika mycket som vår nation blomstrar, under den National Socialistiska revolutionen ska vi inte minska vår beslutsamhet att rena oss moraliskt och intellektuellt inifrån.
Nation against nation.
subdirectory_arrow_right Nation mot nation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar