Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

obligation på svenska

— översättning och exempelmeningar

förpliktelse

Ordbok
Man har ingen moralisk förpliktelse att bli jaktledare eller postminister.
subdirectory_arrow_right There's no moral obligation to become

skyldighet

Ordbok
Skyldighet och förtroende går hand i hand.
subdirectory_arrow_right Obligation and trust go together.

åliggande

Ordbok
Du är befriad från ditt åliggande.
subdirectory_arrow_right I relieve you of your obligation.
lägg till

Exampel meningar till obligation

But when the ruthless ambition of a man threatens to engulf the world... it becomes the solemn obligation of all free men... to affirm that the earth belongs not to any one man... but to all men.
subdirectory_arrow_right Men när en mans skoningslösa ambitioner hotar att uppsluka världen... blir det en förpliktelse för alla fria män... att visa att jorden inte tillhör någon enda man... utan alla män.
There's no moral obligation to become
subdirectory_arrow_right Man har ingen moralisk förpliktelse att bli jaktledare eller postminister.
Master of Foxhounds or Postmaster General or to live to walk ten miles at eighty. Wrong, moral obligation Now you're back on religion.
subdirectory_arrow_right Orätt, moralisk förpliktelse... Nu är du inne på religion igen.
He feels no obligation to bear witness in person.
subdirectory_arrow_right Han känner ingen förpliktelse att bära vittne i person.
In my country they arrange marriages, but no one should marry out of obligation.
subdirectory_arrow_right I mitt land ordnar de många äktenskap men ingen ska gifta sig av förpliktelse.
Are you sure you are not going to impose some new condition before you agree to honour your obligation?
subdirectory_arrow_right Blir det inga ytterligare villkor... innan ni uppfyller er förpliktelse?
What is it? I've got something to do. It's an obligation.
subdirectory_arrow_right Bara något jag måste göra, en förpliktelse.
You're telling me that even though it's Tuesday, a day when normal people have to work or have appointments, you have absolutely no obligation whatsoever?
subdirectory_arrow_right Säger du att fast det är tisdag, en dag när normala människor måste jobba eller sitta på möten, så har du ingen förpliktelse alls?
You know, I don't really look at him like an obligation.
subdirectory_arrow_right Du vet, jag ser honom inte som en förpliktelse.
We will pay the alimony plus $100, 000 and a generous property settlement if you release me from further obligation.
subdirectory_arrow_right – Vi ska betala underhållet plus $ 100, 000 och en generös uppgörelse om du släpper mig från vidare förpliktelse.
To forego your obligation would be dishonorable.
subdirectory_arrow_right Att frångå er förpliktelse vore inte hedervärt
Unfortunately, it's my legal obligation to do so.
subdirectory_arrow_right Tyvärr är det min förpliktelse att göra det.
Absolutely separate, my obligation in that regard.
subdirectory_arrow_right Helt separat. Min förpliktelse, i det avseendet.
Russell, we have to tell people about this, forget about the fact that it's my job. We have a moral obligation.
subdirectory_arrow_right Russel, vi måste berätta för folk, vi har en moralisk skyldighet.
Give me that fucking fisheye! I'm offering you a way to wipe your obligation!
subdirectory_arrow_right Jag erbjuder dig ett sätt att slippa din jävla förpliktelse.
The American people need to understand it is not only our choice to stop these insurgents but our moral obligation.
subdirectory_arrow_right Medborgarna måste förstå att vi inte bara har möjligheten att stoppa terrorn utan också vår moraliska skyldighet.
And so we have the obligation not to fail our future, we have to reach out to each other, ignore official political lines and create unofficial bridges between civilian societies in order to bring about change.
subdirectory_arrow_right Vi har en skyldighet att inte misslycka vår framtid. Vi måste nå ut till varandra, ignorera officiella politiska linjer och skapa inofficiella broar mellan civila samhällen för att det ska ske förändring.
If we're gonna be together, I don't want it to be out of a sense of obligation.
subdirectory_arrow_right Ska vi vara tillsammans, vill jag inte att det är av förpliktelse.
I didn't bake him any food, like your daughter, but you could fairly say I feel a sense of obligation to the man.
subdirectory_arrow_right Jag har inte lagat nån mat åt honom, som din dotter gjort, men man kan lugnt säga att jag känner en viss förpliktelse inför honom.
I do expect you to fulfill your obligation.
subdirectory_arrow_right Jag förväntar mig att du fullföljer din förpliktelse.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar