Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

odds på svenska

— översättning och exempelmeningar

odds

Ordbok
Odds har dåligt rykte.
subdirectory_arrow_right You know, odds, they, they get a bad rap.

oddsen

Oddsen talar för att någon gillar dig.
subdirectory_arrow_right Odds are, one will like you.

oddset

Oddset är runt 0 till inte en janne.
subdirectory_arrow_right Odds of getting a cab are about zero to none.
lägg till

Exampel meningar till odds

That puts the odds slightly in my favor.
subdirectory_arrow_right Då är oddsen något till min fördel.
Their differences bring symmetry their unique capacity to fight against impossible odds.
subdirectory_arrow_right Deras olikheter skapar symmetri deras unika förmåga att kämpa mot omöjliga odds.
Working together on the same side of the law. Overcoming our differences. Battling the odds.
subdirectory_arrow_right Arbetar tillsammans på samma sida al lagen, över vinna våra olikheter, slå ur underläge.
Odds are in my favor that one guy on the jury has.
subdirectory_arrow_right Oddsen är till min fördel att en man i juryn har gjort det.
Teal'c, the odds are not in our favour.
subdirectory_arrow_right Teal'c, oddsen är inte till vår fördel.
Out in the real world our choices will be limited, but here the odds are in our favor.
subdirectory_arrow_right Ute i den riktiga världen är våra chanser begränsade, men här är våra odds till vår fördel.
I keep their pictures in my wallet to remind me that one person can make a difference even against insurmountable odds.
subdirectory_arrow_right Jag har deras foton i plånboken som en påminnelse om att en person kan göra skillnad även mot oövervinnliga odds.
Look, I realize the odds aren't exactly in our favor, Rodney, but the longer we wait to get Teyla, the more likely it is we never will.
subdirectory_arrow_right Jag inser att oddsen inte är till vår fördel, Rodney. Ju längre vi väntar på att hämta Teyla desto troligare att vi aldrig gör det.
Normally, video poker odds are slightly worse at. 7 percent in your favor.
subdirectory_arrow_right Normalt, video poker odds är något sämre på. 7 procent till din fördel.
Then again, the odds aren't exactly in my favor.
subdirectory_arrow_right Oddsen är inte direkt till min fördel.
The odds do not favor you.
subdirectory_arrow_right Oddsen är inte till din fördel.
The odds remain high in my favor?
subdirectory_arrow_right Oddsen är fortfarande hög i min fördel?
Your wager in the favor of the unexpected outcome, the size of the odds...
subdirectory_arrow_right Din insats till fördel av den oväntade utgången, storleken på oddset...
So the odds are in her favor.
subdirectory_arrow_right Så oddsen är till hennes fördel.
The odds are against us, my friend. Always.
subdirectory_arrow_right Oddsen är mot oss som vanligt, min vän.
Happy Hunger Games. And may the odds be ever in your favor.
subdirectory_arrow_right Ett gott Hungerspel. Må oddsen vara till er fördel.
Guess the odds aren't exactly in my favor.
subdirectory_arrow_right Så oddsen är väl inte till min fördel.
Happy Hunger Games. And may the odds be ever in your favor.
subdirectory_arrow_right Ett gott Hungerspel och må oddsen vara till er fördel.
And may the odds be ever in your favor.
subdirectory_arrow_right Och må oddsen vara till er fördel.
And may the odds be ever in your favor.
subdirectory_arrow_right Må oddsen vara till er fördel.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar