Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

organism på svenska

— översättning och exempelmeningar

organism

Ordbok
Organism kan ge sig på vilken substans som helst.
subdirectory_arrow_right This organism can eat through virtually any substance.

organismen

Organismen sprids genom inandning.
subdirectory_arrow_right The organism is inhaled.

organismer

Ja, de är levande organismer.
subdirectory_arrow_right Well, if it's a living organism, then, yeah, they would.
lägg till

Exampel meningar till organism

Maybe the results of atomic radiation... on plant life or animal life... some weird alien organism, a mutation of some kind.
subdirectory_arrow_right Kanske resultat atom strålning... på växtliv eller djurliv... några konstiga främmande organism, en mutation av något slag.
It's a living organism
subdirectory_arrow_right Stickor är en organism.
In theory, I suppose, a single organism could do it.
subdirectory_arrow_right Teoretiskt skulle en encellig organism kunna orsaka det.
But, in fact, there isn't an organism on Earth...
subdirectory_arrow_right Men faktum är att det inte finns nån organism på jorden...
We don't want anything to contaminate a possible organism.
subdirectory_arrow_right Inget får kontaminera en eventuell organism.
Also it could be an organism from another planet released deliberately.
subdirectory_arrow_right Det kan vara en organism från en annan planet som har släppts medvetet.
First step is to confirm that an organism is present.
subdirectory_arrow_right Första steget är att bekräfta att en organism finns där.
No organism can maintain life without them!
subdirectory_arrow_right Ingen organism kan uppehålla liv utan dem!
You mean, no Earth organism.
subdirectory_arrow_right Ingen jordisk organism, menar du.
An organism.
subdirectory_arrow_right En organism.
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.
subdirectory_arrow_right Om bara en liten partikel av den kan ta över en hel organism... då borde var och en laga sin egen mat.
We think it might be some kind of a cloning deal, replication of an entire organism from a single cell.
subdirectory_arrow_right Vi tror att det är nån sorts kloningsgrej... återskapande av en hel organism från en enda cell.
A cyborg cybernetic organism.
subdirectory_arrow_right Cyborg cybernetisk organism.
The people there have never complained about any hostile organism.
subdirectory_arrow_right De som bor där har aldrig klagat på någon fientlig organism.
You really think you can get a dangerous organism like that past ICC quarantine?
subdirectory_arrow_right Tror du verkligen att du kan få en sådan där organism genom rymdkarantänen?
A space organism eating away at our hull.
subdirectory_arrow_right En organism som äter skrovet.
An organism of unknown origin. No kidding.
subdirectory_arrow_right En organism av okänt ursprung. Skojar du.
A new consciousness is developing which sees the earth as a single organism, and recognizes, that an organism at war with itself is doomed.
subdirectory_arrow_right Ett nytt medvetande formas som ser världen som en enda individuell organism, och som inser att en organism som är i krig med sig själv, är dömd.
What about an organism? A living organism?
subdirectory_arrow_right Det kan vara en levande organism.
I realized, Michael that I had emerged, not through the doors of Kenner, Bach Ledeen not through the portals of our vast and powerful law firm but from the asshole of an organism whose sole function is to excrete the poison the ammo, the defoliant necessary for other larger more powerful organisms to destroy the miracle of humanity.
subdirectory_arrow_right Jag insåg att jag hade uppstått, inte genom dörrarna till vår kraftfulla advokatbyrå. Utan från organism vars enda uppgift är att avsöndra giftet som är viktigt för att andra starkare organismer ska få förstöra människans mirakel, och att jag har fastnat i den här skiten för resten av mitt liv.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar