Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

poet på svenska

— översättning och exempelmeningar

poet

Ordbok
.. poet, folksångare, affärsman, senatorskandidat.
subdirectory_arrow_right Bob Roberts, fencing enthusiast, poet, folk singer, businessman, senatorial candidate.

skald

Ordbok
En känd skald, rent av.
subdirectory_arrow_right Even a famous poet.

diktare

Ordbok
Brev till en ung diktare av Rainer Maria Rilke.
subdirectory_arrow_right Letters To A Young Poet by Rainer Maria Rilke.
lägg till

Exampel meningar till poet

Poet for sale, poet for sale...
subdirectory_arrow_right Poet till salu, poet till salu...
We'll leave on schedule, with or without the great poet.
subdirectory_arrow_right Vi avgår på tidtabell, med eller utan den store skalden.
Helga defends the poet by tooth and nail.
subdirectory_arrow_right Helga försvarar skalden med näbbar och klor.
Your Utopian poet, and he will die now, as a deterrent.
subdirectory_arrow_right Er utopiske skald, och han ska dö nu som avskräckande exempel.
And me at you, over your flirt with that poet.
subdirectory_arrow_right Och jag på dig, när du flirtade med den där skalden.
As the poet said:
subdirectory_arrow_right Som skalden uttryckte det:
You're a really bad poet, but you're a poet.
subdirectory_arrow_right En riktigt dålig poet, Al. Men en poet!
The poet is composing.
subdirectory_arrow_right Poeten diktar!
He's a poet. He's a poet?
subdirectory_arrow_right Han är poet!
All I am is a poet spinning rhymes of a Russia... not cut off at the knees, but armed to the teeth.
subdirectory_arrow_right Jag är blott en poet som diktar om ett Ryssland som inte är lemlästat, utan beväpnat till tänderna!
Oscar needs disciples. Lord Alfred's a poet. A very fine poet, Oscar says.
subdirectory_arrow_right Han behöver lärjungar. lord Alfred är en utsökt poet, säger Oscar.
No one knows it yet, but the city has a new poet: The Sauerkraut Poet.
subdirectory_arrow_right Men stan har fått en ny poet: surkålspoeten.
And of course it takes a poet to do justice to the work ofotherpoets.
subdirectory_arrow_right Det krävs en poet för att göra andra poeter rättvisa.
He's our poet laureate. Come on.
subdirectory_arrow_right Han är vår skald.
Like a poet? 'Cause that's what I am, you know, a poet.
subdirectory_arrow_right Ser jag ut som den poet jag är?
When I fill in the occupation line on the forms, I write poet. But... I don't know.
subdirectory_arrow_right Som yrke anger jag jämt poet men det borde vara upp till andra att avgöra om jag är en poet.
Because he's a poet and he writes the most beautiful sentences in the spanish language but he doesn't believe a poet should pollute his words by any other tongue which is
subdirectory_arrow_right Eftersom han är en poet och han skriver de mest vackra meningar i spanska språket Men han tror inte på att en poet bör förorena hans ord på något annat språk som är
I'm not a poet.
subdirectory_arrow_right Poeter behöver inga praktiska ord. Jag är ingen poet.
Tell me what you really think of it, poet to poet, mentor to protégé.
subdirectory_arrow_right Berätta vad du tycker om det. Poet till poet, mentor till skyddsling.
The poet, I mean, Keats, the poet.
subdirectory_arrow_right Poeten, menar jag. Poeten Keats.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar