Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

polio på svenska

— översättning och exempelmeningar

polio

Ordbok
Polio, om han dog för längesedan.
polio, but only if he died a long time ago.
lägg till

Exampel meningar till polio

Let's see, they've had the typhoid shots and the tetanus shots diphtheria shots, hepatitis shots, polio shots.
De är vaccinerade mot tyfus, stelkramp, difteri, hepatit polio och... Gooper!
When I was five I had polio.
När jag var fem fick jag polio.
Has he had all his polio shots? Of course.
Han har väl fått sprutan mot polio?
We'd left the camp after we had inoculated the children for polio.
Vi lämnade lägret efter att vi hade vaccinerat barnen mot polio.
He confided in me that he and his team discovered a cure for polio
Han anförtrodde mig att han och hans team har upptäckt ett botemedel mot polio
Losing is a disease as contagious as polio.
Att förlora är en sjukdom. Det är lika smittsamt som polio.
You know, when you were two years old, we thought you had polio.
När du var två år gammal trodde vi att du hade polio.
I have the strength of one small boy with polio.
Jag är lika stark som en liten pojke med polio.
White men bring measles, flu, polio, and chicken pox.
Vita människor tar hit mässlingen, influensa, polio och vattkoppor.
I could raise enough money to cure polio.
Jag skulle dra in nog med pengar för att bota polio.
They've had a cure for polio for quite some time.
Det har funnits botemedel för polio ganska länge.
Polio?
Polio?
You'd hit somebody with polio?
Nån som har polio?
If he had polio, we'd deal with it.
Om han hade polio skulle vi hantera det också.
So my dad had polio when he was a kid... and he had this really bad leg.
Pappa hade polio när han var liten och var skadad i benet.
Cancer, rickets, polio, swine flu, the clap, dandruff, what else...
Cancer, engelska sjukan, polio, kräksjukan, hjärtproblem, mjäll...
Let's not forget: No red pens, no soft cheese, no mention of f.D.R.'S polio. All right, so he's got some quirks.
Inga röda pennor, ingen mjukost, man får inte nämna Roosevelts polio.
My boy has polio.
Min pojke har polio.
You want to pick up bacterial meningitis or polio, you go ahead and be my guest.
Vill du få hjärninflammation eller polio så inte mig emot.
Amputations... polio... neurological muscle diseases.
Amputationer. polio. neurologiska muskeIsjukdomar.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar