Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

prominent på svenska

— översättning och exempelmeningar

framstående

Ordbok
Framstående läkare som deltog i ett ytterst hemligt projekt.
subdirectory_arrow_right All prominent doctors apparently engaged in a highly classified project.

framträdande

Ordbok
Det är hornsymbolens mest framträdande plats.
subdirectory_arrow_right This is the most prominent instance of the horn symbol.
lägg till

Exampel meningar till prominent

They dig up scandal about prominent people... and shovel it thin among columnists who give them space.
subdirectory_arrow_right De gräver fram skandaler om prominent folk och sprider det till journalister.
That shirt, Mr. Neville, is prominent enough in your drawing.
subdirectory_arrow_right Den skjortan, Mr.Neville, är framträdande nog i din ritning.
While Uncle Abe loved the Bill Kern sports show his wife Ceil adored a very prominent ventriloquist and this always used to drive Abe crazy.
subdirectory_arrow_right Medan farbror Abe älskade Bill Kerns sport show, så dyrkade hans hustru Ceil en mycket framträdande buktalare, och detta användes alltid för att göra Abe galen.
Dearest Byron... special privilege for prominent, monthly 100 word letter.
subdirectory_arrow_right KärasteByron. Speciellförmån för prominenta personer: ettbrevpå 100ord per månad.
Arouse the instant favor of the SS wherever it is I'm going, and identify myself as an American and a prominent...
subdirectory_arrow_right Och få tillbaka min identitet som amerikan och prominent person.
As a prominent, I wasn't searched on my arrival, so I was able to withhold them.
subdirectory_arrow_right Som prominent genomsöktes inte mitt bagage, därför kunde jag behålla dem.
Look, would it be possible to make the ghoul`s wife a little less prominent... so people wouldn`t really notice me in the movie?
subdirectory_arrow_right Kan du göra andens fru lite mindre framträdande, så jag inte märks?
This is the most prominent instance of the horn symbol.
subdirectory_arrow_right Det är hornsymbolens mest framträdande plats.
Uh, the larger brow ridge would imply Homo erectus, but then again, they'd have canine teeth uh, they could be Australopithecus, but the brow ridge would be less prominent...
subdirectory_arrow_right De kraftiga ögonbrynen tyder på homo erectus, men då skulle de ha hörntänder. De kan vara australopitecus, men pannan skulle vara mindre framskjutande.
I've sent writs on his most prominent representatives.
subdirectory_arrow_right Jag skickar en skrivelse med hans mest prominenta ombud
A prominent middle-aged teacher in a prosperous Long Island town is charged with sodomizing young boys who were his students.
subdirectory_arrow_right En prominent medelålders lärare i en välmående Long Islandsstad anklagas för analsex med unga pojkar som var hans elever
Oh, because I cross-referenced the renderings in the database with the whale outside, and you'll see the males have a rather prominent...
subdirectory_arrow_right Jag körde uppgifterna om valen i databasen, och man kan se... att hanarna har en prominent...
I have found several prominent customers.
subdirectory_arrow_right Jag har hittat ett antal prominenta kunder.
I was at a fundraiser attended by 200 of our most prominent citizens.
subdirectory_arrow_right På välgörenhetsgala med prominenta medborgare.
Blessed with certain gifts of fertility. Many prominent women speak of her.
subdirectory_arrow_right Många prominenta kvinnor talar om henne.
Many prominent customers visit a brothel.
subdirectory_arrow_right Många prominenta kunder besöker en bordell.
$n 1868' Marianne Wharton a prominent East Coast society matron early suffragette author of several popular children's books and, as it happened, the reigning Supreme of that time purchased this facility, retaining the name as a cover establishing a safe haven where young witches could gather to learn.
subdirectory_arrow_right År 1868, köpte Marianne Wharton en prominent adelsdam från östkusten tidig sufragett, populär barnboksförfattarinna och, som av en händelse, den tidens härskande Högste det här huset och gav det ett täcknamn som innebar en fristad för unga häxor som behövde utveckla sin förmåga.
Brandon Boyd, a trader at VAC Capital, a prominent hedge fund.
subdirectory_arrow_right Brandon Boyd, en köpman på VAC Capital, en prominent investeringsfond.
Eric Calder was a prominent figure.
subdirectory_arrow_right Eric Calder var en prominent person.
Just on my way to warn a couple of prominent ones in case the weather gets out of hand.
subdirectory_arrow_right Precis på väg för att varna några prominenta sådana om vädret skulle bli oregerligt.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar