Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

prompt på svenska

— översättning och exempelmeningar

kommer

Ordbok
Tack för att ni kommer, mr Swaffer.
subdirectory_arrow_right Thank you for coming over so prompt.

snabb

Ordbok
Hon är snabb, redo, glad.
subdirectory_arrow_right She's prompt, poised, cheerful.
lägg till

Exampel meningar till prompt

Thank you for coming over so prompt.
subdirectory_arrow_right Tack för att ni kommer, mr Swaffer.
Ah, you two are awfully prompt.
subdirectory_arrow_right Ni två var snabba.
Her prompt mind ran through the golconda of possibilities:
subdirectory_arrow_right Hennes snabba hjärna betänkte möjligheterna.
My fights finish prompt so we can get out before the authorities find out.
subdirectory_arrow_right Mina matcher slutar i tid så att man hinner sticka innan polisen kommer.
You can do it. You are prompt.
subdirectory_arrow_right Du är redan snabb som blixten.
And out the door he'll go, and prompt as a swiss fucking timepiece three big-tittied whores will now emerge from behind that screen.
subdirectory_arrow_right Han kommer ut genom dörren och punktligt som ett urverk... dyker tre storbröstade horor fram bakom skärmen.
How does standing in my own puke... prompt you to volunteer me to give a condolence call?
subdirectory_arrow_right Hur kommer det sig att jag, stående i mina spyor... får dig att skicka mig på ett kondoleansbesök?
However, if one player can create the illusion he has committed a zero-step move a move that would give his opponent a significant advantage that can create a false step of thinking in his opponent which will then prompt a move that delivers checkmate.
subdirectory_arrow_right Hur som helst, om en spelare kan skapa en illusion... att han har gjort ett noll-stegs drag... ett drag som ger motspelaren... en betydelsefull fördel... det kan skapa ett falskt tankesteg hos sin motspelare... vilket kommer att tvinga fram ett drag som leder till schackmatt.
You're never gonna tell me what happened to prompt this.
subdirectory_arrow_right Du kommer aldrig att berätta vad som hände för att framkalla detta.
It seems Mina, that further is to the east of the Europe... but less prompt the train.
subdirectory_arrow_right Ju längre Österut man kommer, desto mindre punktliga tycks tågen.
Prompt delivery of goods.
subdirectory_arrow_right Snabb leverans.
When they get nervous, they talk. If patty's gonna give us anything, we don't want you speaking over her, so you can prompt her with questions, but then you got to back off and you let her talk.
subdirectory_arrow_right När dom blir nervösa, pratar dom om Patty kommer ge oss någonting, vill vi inte att du pratar över henne, så du kan mata henne med frågor, men sen måste du backa och låta henne prata
For prompt at my bidding, all things will rise.
subdirectory_arrow_right För när jag befaller kommer allt att komma upp till ytan.
I appreciate the CDC's prompt response on this matter.
subdirectory_arrow_right Jag uppskattar hälsomyndighetens snabba respons.
Due to the prompt response of the rescue unit, the structure was evacuated with no loss of life.
subdirectory_arrow_right Tack vare räddningspersonalens snabba respons förlorade ingen livet.
Any attack on the United States will prompt a retaliation against your country.
subdirectory_arrow_right Varje attack mot USA kommer leda leda att leda till hämnd mot ert land.
You will be prompt and you will work late when I require.
subdirectory_arrow_right Ni ska vara snabb och arbeta sent när jag kräver det.
If that is Didier Ludot, tell them they should've been more prompt!
subdirectory_arrow_right Didier Ludot borde ha kommit omgående!
His health is seriously and his lawyer requires prompt care And regrets that his request for release constantly being rejected.
subdirectory_arrow_right Hans hälsotillstånd är allvarligt och hans advokat kräver snabb vård och beklagar att deras begäran om frigivning hela tiden får avslag.
She's prompt, poised, cheerful.
subdirectory_arrow_right Hon är snabb, redo, glad.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar