Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

separation på svenska

— översättning och exempelmeningar

separation

Ordbok
Separation om en minut.
subdirectory_arrow_right Separation in one minute.

skilsmässa

Ordbok
Många av dessa ungar kommer från splittrade hem, skilsmässa, separation.
subdirectory_arrow_right You know, uh, divorce, separation...

separationen

Ni nämnde hennes far och separationen...
subdirectory_arrow_right You mentioned her father and the separation...
lägg till

Exampel meningar till separation

They should look to the future and prepare for separation.
subdirectory_arrow_right De ska se framåt och förbereda sig för separation.
Separation at 04:29:45 Zulu.
subdirectory_arrow_right Separation vid 042945-zulu.
We have separation. Confirmed. Tplus 2 mins. 43 secs.
subdirectory_arrow_right Vi har separation 2 minuter och 43 sekunder efter start.
... maceration considerably and separation and loss of scalp, along with a skull fracture.
subdirectory_arrow_right ..separation och förlust av skalp samt skallfraktur.
Some people... ease the pain of separation by denigrating their relationship.
subdirectory_arrow_right Vissa människor... lindra smärtan av separation av nedsättande deras förhållande.
One minute to separation.
subdirectory_arrow_right En minut till separation.
Separation in one minute.
subdirectory_arrow_right Separation om en minut.
Separation in 20 seconds.
subdirectory_arrow_right Separation om 20 sekunder.
Separation in 10 seconds.
subdirectory_arrow_right Separation om 10 sekunder.
In these days of disintegrating values and lost mores when our children are exposed daily to the hazards of divorce, separation and families torn asunder it`s comforting to think back to the days when a family like the Lenoxes strove together.
subdirectory_arrow_right I denna tid av uppluckrande värden... och förlorade seder och bruk... när våra barn dagligen utsätts... för skilsmässa, separation och sönderslitna familjer... är det lugnande att tänka tillbaka på den tiden... när en familj som Lenox kämpade tillsammans.
Their separation is imminent.
subdirectory_arrow_right Deras separation är nära förestående.
Separation
subdirectory_arrow_right SEPARATION
Bill's convenient separation from Janet allows Marina to move into her house where she suddenly becomes Marina's best friend.
subdirectory_arrow_right Bills lägliga separation från Janet gör att Marina flyttar in hos henne och plötsligt blir Marinas bästa väninna.
Mel and Mike are divorcing. They call it a separation, but it's divorce.
subdirectory_arrow_right De kallar det separation men det blir skilsmässa.
Since you feel strongly about going our separate ways I wanted to be sure we understood the terms of our separation.
subdirectory_arrow_right Då ni vill gå annan väg än vår vill jag att vi förstår termerna för vår separation.
We have separation.
subdirectory_arrow_right Vi har separation.
Verify separation.
subdirectory_arrow_right Bekräfta separation.
Initiate separation.
subdirectory_arrow_right Initiera separation.
We've been gathering our own herds for separation.
subdirectory_arrow_right Vi har samlat våra egna renar för skiljning. Det kan bevisas
Then we can proceed to the conditions for a divorce without separation.
subdirectory_arrow_right Då tar vi villkorsförhandlingen för skilsmässa utan separation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar