Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

tape på svenska

— översättning och exempelmeningar

tejp

Ordbok
Tejp, batterier, en radio.
subdirectory_arrow_right Tape, batteries, a radio.

tejpar

Ordbok
Vi tejpar hans mun.
subdirectory_arrow_right We`ll tape his mouth.

tape

Ordbok
Han finns på tape.
subdirectory_arrow_right The man is on tape.
lägg till

Exampel meningar till tape

Well... if i tape a film, Like basic instinct, say, And i don't want to forget which tape the film is on,
subdirectory_arrow_right Om jag bandar, låt säga Basic Instinct och inte vill glömma vilket band den finns på, så ger jag bandet ett namn.
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?
subdirectory_arrow_right Slå in mig i avspärrnings tejp, slå in mig i avspärrnings tejp, snut-höjdaren?
But what rush when they roll out that yellow tape Miles and miles of yellow tape
subdirectory_arrow_right Vilken kick när de rullar ut det gula bandet, flera kilometer gult band.
Okay, when you record a tape the makeup of the tracks is like a signature for whatever did the recording like a camcorder, VCR, whatever so the control tracker tells where it came from.
subdirectory_arrow_right När du spelar in ett band, finns en slags signatur på spåren för vad som gjorde inspelningen, som en VCR, eller liknande. Så kontrollnumren kan säga oss var bandet kommer från.
Magnetic coding, like audio tape.
subdirectory_arrow_right Magnetisk inspelning, som ljudband.
A forensic analysis confirms that this tape bears the precise electromagnetic artifacts as the videotape of you and Terrence Rourke at the Chateau Hotel.
subdirectory_arrow_right En analys bekräftar att de här banden har samma elektromagnetiska fel som bandet med er och Terrence Rourke på Hotell Chateau.
You got that audio tape?
subdirectory_arrow_right Har du ljudbandet?
Good work. The tape from the latest victim was missing, so we're looking into the Seth Baxter tape.
subdirectory_arrow_right Bandet från det senaste offret saknas så vi tittar på Seths band.
Erased that planet like 18 minutes of incriminating tape.
subdirectory_arrow_right Den förgjorde planeten likt ett 18 minuters komprometterande ljudband.
It's an audio tape.
subdirectory_arrow_right Det är ett ljudband.
Okay. Great. Now, let's get the tape and tape him in there.
subdirectory_arrow_right Nu tejpar vi fast honom.
The tape, baby, the tape.
subdirectory_arrow_right Bandet, vännen, bandet.
If you fell asleep, you would hope that when the tape deck stopped, it would wake you up to flip it to the other side.
subdirectory_arrow_right Om man somnade hoppades man att när bandet var slut, skulle det väcka dig för att vända det till andra sidan. Måste få dina band klara, spelaren, ljudcheck.
I called my cousin, I said, Yo, man, you need to send me a tape, and that tape circulated throughout my whole unit.
subdirectory_arrow_right Jag ringde till min kusin. Jag sa, Ge mig några av dina band. Bandet cirkulerade genom hela min enhet.
This is the night Big L and Jay Z went up, and it's actually both sides because the tape ended in the middle of one of Big L's verses, then had to flip the tape over.
subdirectory_arrow_right Det här är kvällen Big L och Jay-Z gick upp. Det är faktiskt båda sidorna för att bandet tog slut i mitten av Big L:s första natt. Jag vände på bandet.
John was not mechanically minded, and he took a tape on, and the tape had run off to the other reel, and he put it on like it was the start, but it was the end of the song and that's when the guitar came.
subdirectory_arrow_right John var inte mekaniskt lagd, och han tog med ett band hem, och bandet rullade av till det andra hjulet, och han satte på det som om det var från början, men det var slutet på låten. och det är där gitarren kommer.
And we got the tape back, the final bootleg tape.
subdirectory_arrow_right Vi fick tillbaka bandet. Det sista bandet.
Salt, chalk, paint, paint brushes, three inches five inches, tape, white masking tape green masking tape, tee lights, candles.
subdirectory_arrow_right Salt, krita, färg, penslar, tre tums tejp fem tums tejp, vit maskerings tejp, grön maskerings tejp, värmeljus, ljus.
Tape. Tape. We're gonna tape the fish.
subdirectory_arrow_right Vi tejpar fast fiskarna.
Do you have any tape?
subdirectory_arrow_right Har du nån tejp? Tejp!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar