Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

tar på svenska

— översättning och exempelmeningar

tjära

Ordbok
Tjära fastnar faktiskt på vissa personer.
subdirectory_arrow_right Tar actually sticks to some people.

tar

Ordbok
Du är en tar heel.
subdirectory_arrow_right Tar Heel? Yes, ma'am.

tjäran

Tjäran blandar inte sig själv.
subdirectory_arrow_right THAT HOT TAR ISN'T GOING TO MIX ITSELF NOW.
lägg till

Exampel meningar till tar

Why not put wet tar on all the roads, then chase the black soles of his feet?
subdirectory_arrow_right Varför inte tjära alla vägar och följa hans fotspår?
Coal, coal tar and its by-products:
subdirectory_arrow_right Kol, tjära och en massa biprodukter:
Oh, no tar and feathers.
subdirectory_arrow_right Oh, ingen tjära och fjädrar.
Pine, tar, cherries, a whole bush in a bottle.
subdirectory_arrow_right Kåda, tjära, körsbär, en hel buske på flaska.
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.
subdirectory_arrow_right Båtarna luktade tjära och landbrisen förde med sig doften av Afrika.
No secrets here, Captain. Just tar for the nets, lamp-oil and the like.
subdirectory_arrow_right Här finns bara tjära, nät, lampolja och sånt.
Feather and tar me Call out the Army
subdirectory_arrow_right Fjädrar och tjära Allt, pa min ära
'Cause all the tar is on the other side of the roof.
subdirectory_arrow_right På grund av tjäran på taket.
Of course, that tar will take most of their hair off with it.
subdirectory_arrow_right Tjäran kommer dock att ta merparten av deras hår med sig.
It's stuck over there in the tar
subdirectory_arrow_right Sitter fast där i tjäran
I love it this way... my feet against the tar, which is soft from the spring heat, the slight breeze that runs across your entire body, especially your crotch.
subdirectory_arrow_right Jag vill ha det så här fötterna mot tjäran, som är mjuk av vårvärmen, den svaga vinden, som stryker över hela kroppen, särskilt skrevet.
He'd just whup the tar outta me.
subdirectory_arrow_right Han bara drog tjäran ur mej.
It's as if the tar caught fire, melted and somehow expanded.
subdirectory_arrow_right Tjäran brinner och liksom växer.
No. Look, there's a bug stuck in tar right here.
subdirectory_arrow_right Nej, det är en insekt som har fastnat i tjäran.
It's no use. The tar is too thick. Plus, I think I flooded it.
subdirectory_arrow_right Tjäran är för tjock, och jag har flödat den.
So the tar from your carpet matches the tar that Svetlana Melton was buried in.
subdirectory_arrow_right Tjäran på er matta matchar tjäran som SvetIana MeIton begravdes i. Tjära?
THAT HOT TAR ISN'T GOING TO MIX ITSELF NOW.
subdirectory_arrow_right Tjäran blandar inte sig själv.
HEY CARRIE, WE'RE WAITING FOR THAT HOT TAR.
subdirectory_arrow_right Carrie, vi väntar på tjäran.
Yeah, keep sucking down that tar, Vermin.
subdirectory_arrow_right Sug i dig tjäran, Verner!
Then you can start warming up the tar.
subdirectory_arrow_right Sen kan du börja värma tjäran.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar