Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

ugliness på svenska

— översättning och exempelmeningar

fulhet

Ordbok
Fulhet för de vackra!
Ugliness for the beautiful!
lägg till

Exampel meningar till ugliness

Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.
Nu... En formel som förvandlar min skönhet till fulhet. Förvandla nu min drottningskrud till en krämares kappa.
That's the prettiest ugliness I've ever seen.
Det är den vackraste fulhet jag någonsin sett.
By degrees you minimize your ugliness, your lameness... and you begin to think of yourself... as a presentable young man with a slight limp.
Man förringar sin fulhet. Man börjar se sig själv som en presentabel ung man som haltar.
Thus I forget my loneliness and my ugliness... and the pain in my legs.
Då glömmer jag min ensamhet och fulhet och smärtan i benen.
I've seen their beauty... and their ugliness... with my own eyes.
Deras skönhet och deras fulhet med mina egna ögon.
There's beauty there's ugliness and there is death.
Här finns skönhet. Här finns fulhet. Och här finns döden.
For all my improvements, though, there remains an ugliness here I cannot dispel.
Trots mina förbättringar vilar en fulhet över platsen.
I believe in slime and stink... and in every crawling, putrid thing... every possible ugliness... and corruption!
Jag tror på äckel och stank och allt som är ruttet på fulhet och korruption!
Even the ugliness is a part of me.
Även fulhet är en del av mig.
The man-dragon... his ugliness transformed by power.
Mannen-dragon... hans fulhet förvandlas av makten.
You insinuated ugliness.
Du antydde fulhet. Nej.
At Globo Gym we that understand ugliness and fatness are genetic disorders, much like baldness or necrophilia, and it's only your fault if you don't hate yourself enough to do something about it.
På Globo Gym förstår vi att fulhet och fetma är genetiskt, precis som skallighet och nekrofili. Du måste hata dig såpass att du gör nåt åt det.
If these women are as fat as you say they are, they're going to die of a stroke or a heart attack... or down right fucking ugliness anyway.
Om de är så feta som du påstår kommer de att dö av stroke, hjärtattack eller fulhet i alla fall.
Have you checked for extreme ugliness?
Har du kollat efter extrem fulhet?
Take it off. It hides my ugliness.
Den döljer min fulhet.
You fear ugliness. Am I right, Elizabeth?
Du fruktar fulhet, eller hur?
Ugliness for the beautiful!
Fulhet för de vackra!
It's a very well known law of physics. The hotness of one girl is directly proportional to the ugliness of her best friend.
En tjejs skönhet står i proportion till bästa väninnans fulhet.
Religion is being used as a mask to hide the cruelty the ugliness of violence.
Religionen används som en mask för att dölja våldets grymhet och fulhet.
Her ugliness disgusts me!
Hennes fulhet äcklar mig!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar