Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

usage på svenska

— översättning och exempelmeningar

bruk

Ordbok
Limo är ett ord i vardagligt bruk.
Limo is a word in common usage.
lägg till

Exampel meningar till usage

Limo is a word in common usage.
Limo är ett ord i vardagligt bruk.
Common usage.
Vardagligt bruk.
You, Martin Luther, will not draw into doubt those things which the Catholic church has judged already, things that have passed into usage, rite, and observance... the faith that Christ, the most perfect Lawgiver, ordained,
Du, Martin Luther, skall inte öppna för tvivel angående dessa saker som den katolska kyrkan redan har bestämt. Saker som har satts i bruk, som äger rätt och efterlevs. Den tro som Kristus, den ofelbare laggivaren, har givit oss.
Legalization and education, so like with alcohol, we don't have to rely on urban legend for responsible usage.
Legalisering och utbildning, som med alkohol, Vi behöver inte förlita oss på myter för ansvarsfull användning.
It's tough to tell. Based on current usage, probably going to be several months.
Baserat på nuvarande användning, troligen om flera månader.
Well, according to Mr Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorised usage.
Enligt mr Starks säkerhetsföreskrifter finns det ett överflöd för undvikande av otillåten användning.
Regardless of their usage?
Oavsett av dess användning?
Fortunately, there is a glaring alternative the soilless mediums of hydroponics and aeroponics which also reduce nutrient and water requirements by up to 75 % of our current usage.
Som tur är, finns det uppenbara alternativ de jordfria medierna som hydrokultur och aeroponic som också reducerar närings och vattenbehovet med upp till 75% av dagens användning.
One by one, then codified them by usage, by mutual agreement, tribe by tribe, nation by nation.
Ett efter ett. Sen kodifierades dem genom användning, i samförstånd, , stam för stam och land för land.
The ten best new words will appear in the coming issue of the Lion and just maybe spread from there into usage around the school.
De tio bästa nya orden kommer att dyka upp i nästa nummer av Lion och kanske sprida sig till användning i skolan.
That last known date of any successful usage was about 1760.
Det senaste datumet för lyckad användning var runt 1760.
The usage is erratic, but someone's definitely home.
Oregelbunden användning men nån är definitivt hemma.
A burner cell traced to Nomar by NYPD spiked high usage details around the time of the Lobos meeting.
En brännare cell spåras till Nomar av NYPD spetsade hög användnings detaljer kring tiden av Lobos mötet.
HOLMES: As a customer, I'd classify her usage as mundane.
Som kund, klassificerade jag hennes användning som ordinär.
Every usage has to be recorded according to strict rules.
Varje användning måste registreras enligt strikta regler.
Uh, typically very low traffic, but it showed higher usage during the time of the call, especially the southeastern antenna.
Oftast inte mycket trafik, men den visade högre användning medan samtalet ringdes, speciellt den sydöstra antennen.
Case in point, the old Claybourne manufacturing plant reports heavy usage of water and power over the last few months.
Ett typexempel, den gamla Claybourne fabriken rapporterar tung användning av vatten och energi under de senaste månaderna.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar