Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

vaccination på svenska

— översättning och exempelmeningar

vaccinering

Ordbok
Markridge är pionjärer inom vaccinering.
Markridge is one of the leading pioneers in vaccination research.

vaccination

Ordbok
Och det här betyder vaccination.
And this one means vaccination.
lägg till

Exampel meningar till vaccination

It's like vaccination a little bit of what hurts does you good.
Det är som vaccination. En liten bit av det onda är bra.
And this one means vaccination.
Och det här betyder vaccination.
In that case, I'm gonna need a passport, a birth certificate... social security number, diary, vaccination reports and... that pretty much wraps it up.
I såna fall, så kommer jag att behöva ett passkort, ett födelsedags diplom... socialt säkerhetsnummer, dagbok, vaccinations rapporter och... det binder säkert ihop allt.
Prove 'em wrong. Few hundred parents like you decide they'd rather let their kid die than cough up 40 bucks for a vaccination, believe me, prices will drop really fast.
Om hundra föräldrar bestämmer sig för att hellre se sitt barn dö än att betala 40 dollar för en vaccination, då sjunker priset riktigt snabbt.
Well, Homeland Security wants to know if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.
Homeland Security vill veta... om vi kan få en vaccin i vattenförsörjningen, som fluor.
The first MEV-1 vaccination are those people born on March 10th.
Den första MEV-1 vaccination... är de personer som är födda den 10 mars.
The next citizens to receive the MEV-1 vaccination are those born on the date...
Nästa medborgare att få MEV-1 vaccination... är de som är födda på dagen...
This is called vaccination.
Det kallas vaccinering.
Markridge is one of the leading pioneers in vaccination research.
Markridge är pionjärer inom vaccinering.
The... the... the nitramene is suspended. It's like... it's like a vaccination.
Det fungerar som en vaccinering.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar