Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

valid på svenska

— översättning och exempelmeningar

giltig

Ordbok
Har du någon giltig anledning till skilsmässa?
Do you have some valid reasons for wanting a divorce?

gälla

Ordbok
Börjar gälla om tre dagar.
Not valid for three days.
lägg till

Exampel meningar till valid

Very well, if they're valid. Here.
Om de verkligen äger giltighet.
Do you have some valid reasons for wanting a divorce?
Har du någon giltig anledning till skilsmässa?
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to page 20 in the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.
Jag vet att er make har betalat för ett års undervisningen. Men om ni läser på sidan 20 i regel häftet vi skickat till er, så ser ni att om det inte finns nån giltig ursäkt för långvarig frånvaro går ni miste om undervisningen.
That's definitely a valid question...
Frågan är verkligen befogad.
Thank you. Street slang is an increasingly valid form of expression.
Gatuslang är en utökande giltig form av uttryckande.
He could be right, you know. No orders are valid, Cob, if they're wrong.
Han skulle kunna ha rätt Ingen order är giltig Cobb, om den är felaktig
This is not a valid level designation.
Det här är inte en giltig nivåbeteckning.
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:
Denna dispyts bultande hjärta är en djärv, men icke desto mindre giltig tes som kan formuleras med en enkel fråga:
And yeah, maybe there's some mysterious yet valid explanation for what I saw.
Ja, det kanske finns någon mysterisk inte än giltig förklaring för vad jag såg.
But it's based on too many unfounded assumptions to make a valid theory.
Men den är baserad pa för manga antaganden för att vara en giltig teori.
Is a bid valid if the bidder isn't good for the money?
Är budgivningen giltig om motparten saknar betalningsförmåga?
It's a valid question now.
Det är en giltig fråga nu.
Thank Valid.
Du kan tacka Valid.
That's a valid observation, Zack, but it's not helpful to the investigation.
Det här är en giltig observation, Zack, men den hjälper inte i utredningen.
The police had a valid warrant to enter the defendant's home and seize the laptop.
Polisen hade en giltig fullmakt för att gå in i den åtalades hem och beslagta datorn.
Two for $500, actually, but your point remains valid.
Två för $500, faktiskt, men din poäng är giltig.
Your ticket is not valid for travel.
Er biljett är inte giltig.
No, it was a valid hypothesis.
Det var en giltig hypotes.
That was a valid hypo... ?
Det var en giltig... ?
I hereby declare your divorce valid according to the law.
Då förklarar jag skilsmässan giltig enligt gällande lag.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar