Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

etc. på svenska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till etc.

Y para la Sra. Marvin, una medalla del Dr. Marvin por su amor, coraje, devoción, etc., etc.
Och mrs Marvin får en guldmedalj för sin kärlek, mod, hängivenhet, etc.
Aunos pasos, hay un lugar para que las muchachas se laven las manos, etc.
Här i närheten finns ett ställe för flickor att tvätta händerna på, etc.
Pérdida de ingresos para las líneas aéreas, etc.
... orsakar förseningar, förluster för flygbolagen, etc.
Dice: El personal respondio rapida y profesionalmente, etc.
Hör: Personalen reagerade snabbt och kompetent, etc.
La alternativa a Correos APARTADOS ETC.
Postalternativet POSTBOXAR ETC. USA
De criminales convictos de quienes se han tomado huellas digitales, empleados del condado, etc.
Vi kan ta straffade, alla som någonsin lämnat avtryck, domstolsanställda, etc.
Aerotransportada, más de mil condecoraciones, etc.
Massor av medaljer, etc, etc...
Todos son iguales, derechos inalienables la libertad, etc.
Alla människor skapade lika, oförytterliga rättigheter etc?
La meta de las negocios de McCain es eliminar empleados... y rebajar la calidad para ganar plata para comprar otro negocio... y eliminar empleados, rebajar la calidad... para comprar otro negocio, etc... sin operar ninguno de ellos bien.
Målet för vartenda McCain-företag är att skära ner och försämra för att kunna köpa fler företag att skära ner och försämra, etc utan att driva något enda särskilt bra.
Analiza al detalle, con técnicas estadísticas sofisticadas, el espacio de los productores de este nuevo discurso económico que exige ahora flexibilidad, etc.
Han använder mycket sofistikerade statistiska tekniker för att detaljanalysera produktionsarenan för denna ekonomiska diskurs i vars namn det påstås att vi behöver mer flexibel arbetskraft etc.
Dile que rezamos por él, etc. Se lo haré saber.
Hälsa att vi ber för honom, etc.
El derecho de los ingleses a la vida, la libertad, etc.
Alla engelsmäns rätt till liv, frihet etc.
Para ud. los 12 apóstoles, características, obras, etc.
Du läser om de tolv lärjungarna. Beskrivning, liv, etc.
21 años, pelo oscuro, etc.
Och du är runt 21. Du har mörkt hår, etc.
Ahora, tengo todos los detalles de ese Fleischer... aquí en este sobre Direcciones, placa de su auto, teléfono del club de golf, mapas, etc.
Nu har jag alla detaljer om den här Fleischer, i kuvertet hem och jobbadress, nummerplåt, golfklubb, kartor etc.
Soy un pobre marginado... etc., etc.
Jag är en fattig missledd... Etc, etc.
Presentando a Su Alteza Real, el ilustre rey Julien Xlll señor autoproclamado de los lémures, etc., etc. ¡Viva, todos!
Jag presenterar för er; konung Julian den 13:e, lemurernas härskare, etc, etc... Hurra, allihopa.
Ptolomeo, quien lleva agua, el de las dos damas, el de juncia y abeja, Rey de Reyes, hijo de Ra, informa a Su Señoría Más Grande, etc.
Ptolemy, vatten-givaren, kommen från två kvinnor, kommen från blomma och bi, kungarnas kung, son av Ra, informerar med stor ära etc.
Pagaremos extra por artesanos y mujeres fértiles, etc.
Vi betalar de vanliga premierna för handlare, fertila kvinnor etc.
Y debido a su gran éxito, le doy a Marge Simpson, Esta tarjeta de regalo para Licras y monos etc.
För att hedra hennes framgång, ger jag Marge Simpson det här presentkortet, värt 100 dollar, till köp av byxor etc.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela