Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

significativo på svenska

— översättning och exempelmeningar

signifikant

Ordbok
Ja. Vad är så signifikant med de här lapparna, Eli?
Sí... ¿Qué es tan significativo sobre estas notas Eli?
lägg till

Exampel meningar till significativo

Quiero un pago significativo.
Jag vill ha en betydande avbetalning.
No, no es estupendo, pero es significativo.
Nej, men signifikant.
Entendí muy bien lo que quería decirme... Muy significativo, Wagner.
Jag vet vad han verkligen försöker säga till mig, väldigt menande.
Encogimiento significativo.
Betydande krympning.
Un hecho significativo... que puede suscitar su interés en el poeta
Ett betydande faktum... som kan inspirera ert intresse för poeten
Nos negamos a rendir a una nación que fue vencida en Albania y nos reservamos el derecho a rendirnos a un oficial alemán de rango significativo.
Vi vägrar att överlämna det till en nation som vi har besegrat i Albanien och vi reserverar oss rätten att överlämna det till en tysk officer av betydande rank.
Capitán no es lo que llamaríamos un rango significativo.
Kapten är inte vad vi skulle kalla en betydande rank.
Pero lo que es significativo es que le dieron al corazón del Imperio.
Vad som däremot är signifikativt, som mina gamla lärare skulle säga är att hjärtat av imperiet träffades.
En el CDC lo llamábamos agrupamiento de enfermedad estadísticamente significativo.
Tror du det betyder något? På CDC, kallar vi det här en statistiskt betydande sjukdomsklunga.
Ha sido el descenso de delitos más significativo del distrito en los últimos años.
Det är den mest betydande brottsminskningen i detta distrikt under senare år.
... vasos sin rebote significativo.
... kärl utan signifikant återgång.
Daño significativo.
Betydande skador.
Hemos hecho los cálculos y no hay manera que la fuerza gravitacional... pueda tener un impacto significativo en este planeta.
Vi gör beräkningar. Och finns ingen chans att gravitational kraft kan signifikant påverka planeten.
No hay posibilidad de que sea significativo.
Det kan omöjligt vara betydande.
Sí... ¿Qué es tan significativo sobre estas notas Eli?
Ja. Vad är så signifikant med de här lapparna, Eli?
Calculo que el gusano está presente en un significativo porcentaje de los sistemas computacionales del mundo.
Jag kalkylerar att masken är nu presentabel i en betydande procenttal av hela världens datorsystem.
Es obviamente el más significativo y peligroso síntoma ahora mismo.
Det är uppenbart det mest betydande... och farligaste symptomet för tillfället.
Estadísticamente hablando, es significativo.
Det är statistiskt signifikant.
Pero si es lo suficientemente malo como para derrocar al presidente Segovia, Debe ser significativo.
Men om det är tillräckligt farligt för att hota President Segovia, så måste det vara betydande.
Y en varias áreas críticas incluyendo agencias calificadoras cabildeo y compensación no se propuso nada significativo.
Vad beträffar kreditvärderingsinstitut, lobbying och ersättningsnivåer föreslogs inga betydande åtgärder.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela