Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1601. بيخيال شو
1602. وقت رفتنه
1603. فوق العادست
1604. خيلي ديره
1605. بهتره بري
1606. اونجا هست
1607. شبيه سازي
1608. از بالا
1609. نابود شده
1610. اهميتي داره
1611. عجيب بود
1612. ميريم بيرون
1613. من نميفهمم
1614. با شماره
1615. بهتر شده
1616. اتاق من
1617. فقط فقط
1618. اينو ميدونم
1619. لذت ببريد
1620. الان داريم
1621. به دور
1622. ممنون ميشم
1623. اه لعنتي
1624. خوب ميشي
1625. ماه ها
1626. تروريست ها
1627. اونجا بوده
1628. ببين يه
1629. مسئله اينه
1630. سازمان ملل
1631. الان كجاست
1632. تقصير توئه
1633. داره ميميره
1634. خواهيم ديد
1635. لعنت بهت
1636. بعضي مواقع
1637. يه س
1638. بله ما
1639. ما ما
1640. نميدونم من
1641. با افتخار
1642. يه در
1643. نه جدي
1644. بيا عزيزم
1645. نمي شم
1646. تو رفتي
1647. تمام وقت
1648. برو جلو
1649. خيله خوب
1650. جون من
1651. نه ببين
1652. باور نكردنيه
1653. اهميتي نميدم
1654. هي عزيزم
1655. اين تويي
1656. مهم بود
1657. همسر من
1658. راستشو بخواي
1659. ولي نميتونم
1660. جواب نداد
1661. تا حدي
1662. درست بود
1663. يه دختري
1664. ميشه تا
1665. از کنارِ
1666. جا هست
1667. ما نميدونيم
1668. هر دوتون
1669. ميدونم اما
1670. بيست سال
1671. خبر دارم
1672. من مجبورم
1673. حمله شده
1674. ي بي
1675. دوست داشتن
1676. فرستنده ‏
1677. اعلي حضرت
1678. سه دقيقه
1679. جشن تولد
1680. روي خط
1681. باشه الان
1682. واقعا اره
1683. به راست
1684. یک کار
1685. زنگ زدن
1686. دفعه بعدي
1687. اولين باره
1688. اوه هي
1689. لازم نبود
1690. اره ممنون
1691. ميخوام ببينم
1692. احمقانه است
1693. بامزه بود
1694. خانوم ها
1695. و رفت
1696. بياين اينجا
1697. بهترين دوستم
1698. باشه بيا
1699. در رفت
1700. سلام مامان
1701. نه دقيقا
1702. نه خانم
1703. همين طوره
1704. وقتش رسيده
1705. همين طوري
1706. خراب شد
1707. سال نو
1708. با مزه
1709. تازه وارد
1710. ميخوايم بريم
1711. خارج شدن
1712. ساعت قبل
1713. استفاده کردن
1714. يه مشروب
1715. اوه عاليه
1716. اجازه ميدي
1717. حق داري
1718. سر تو
1719. خيلي بهتره
1720. منصفانه نيست
1721. متوجه ميشي
1722. ببخشيد ولي
1723. اين ور
1724. دزد دریایی
1725. هفت سال
1726. سرور من
1727. جاش امنه
1728. دزد دريايي
1729. اينجا بمون
1730. دوست دخترش
1731. خوبه و
1732. همه دارن
1733. دست ها
1734. يه افسانه
1735. انجامش دادي
1736. هي بيا
1737. مثل خودت
1738. يه غريبه
1739. اونا ميتونن
1740. هر هفته
1741. يه جاسوس
1742. تو سال
1743. زنده بمونم
1744. خوب خوب
1745. هي به
1746. من خوشحالم
1747. ميريم خونه
1748. براي مثال
1749. برای مثال
1750. ترک کردن
1751. قول ميدي
1752. شما من
1753. به سلامت
1754. هزار نفر
1755. اون سر
1756. عزيز من
1757. واقعا خوب
1758. فرشته ها
1759. قطع شده
1760. رفت تو
1761. اسب ها
1762. هزار سال
1763. ميخواستم بدونم
1764. و امروز
1765. بذار بره
1766. عيب نداره
1767. همه ميدونن
1768. عجله كنين
1769. عوض‌کردن ‏
1770. عوض کردن
1771. سوء تفاهم
1772. دنياي واقعي
1773. عادلانه نيست
1774. بيا بالا
1775. اي واي
1776. ببخشيد خانم
1777. باشه حالا
1778. خوب شده
1779. يخ زده
1780. وال استريت
1781. كارمون تمومه
1782. خودتم ميدوني
1783. برو داخل
1784. نه نميخوام
1785. وحشتناك بود
1786. خونه نيست
1787. را انجام
1788. اوه ممنون
1789. لعنتي لعنتي
1790. نیروی هوایی
1791. اوه لعنت
1792. بريد بريد
1793. ميتوني بياي
1794. عزيز دلم
1795. كمك كنين
1796. بس كنين
1797. اهميت نداره
1798. حالا شده
1799. دسته ي
1800. انجامش دادم
1801. خدا من
1802. هشت سال
1803. هشت تا
1804. بله اما
1805. بي خيالش
1806. بيست دقيقه
1807. ببخشيد قربان
1808. دوسش دارم
1809. قرار دارم
1810. غیر ممکن
1811. اون صدا
1812. ديوونه ها
1813. ام من
1814. دليلي نداره
1815. ببين ببين
1816. احتمالش هست
1817. دوستان من
1818. ما خوبيم
1819. باشه درسته
1820. راهي نيست
1821. سوال اينه
1822. اره مطمئنم
1823. كجا بريم
1824. هزاران نفر
1825. افسر پلیس
1826. رد ميشه
1827. اه اون
1828. منو ميشناسي
1829. ما هستيم
1830. مي بينمش
1831. بريم داخل
1832. خوبه نه
1833. باشه عزيزم
1834. و مرد
1835. اره دقيقا
1836. مطمئن نبودم
1837. بيرون باشه
1838. در حدود
1839. در جنوب
1840. نه خوب
1841. اول من
1842. برا من
1843. هفت تا
1844. قبول دارم
1845. اما اينجا
1846. زميني ها
1847. نمي ترسم
1848. پرستار بچه
1849. سلام بابا
1850. قابلي نداشت
1851. اوه مرد
1852. نظري ندارم
1853. خانم جوان
1854. زمان ميبره
1855. ماه عسل
1856. خوب شايد
1857. نه اقا
1858. صبح زود
1859. موفق باشيد
1860. من ديدمش
1861. منظوري نداشتم
1862. من ميدونستم
1863. كارت تمومه
1864. طبق برنامه
1865. تو كجايي
1866. مال ماست
1867. تو بردي
1868. نه زياد
1869. خواهي ديد
1870. قطع شد
1871. جدا شديم
1872. اسم شما
1873. و عشق
1874. اوه درسته
1875. باي باي
1876. مراقب باشيد
1877. اماده ايد
1878. دوباره تو
1879. نور خورشيد
1880. از جلو
1881. روی هم
1882. خوب دیگه
1883. متاسفم متاسفم
1884. خودم هستم
1885. داغون شده
1886. شماره دو
1887. متأسفم متأسفم
1888. راستش نه
1889. متوجه نشدي
1890. اون مياد
1891. الان نميتونم
1892. انجامش ميديم
1893. دختر تو
1894. ميرم اونجا
1895. و فردا
1896. بهر حال
1897. امروز عصر
1898. نابود شد
1899. عجيب نيست
1900. بهت مياد
1901. من حاضرم
1902. دختر خوب
1903. من ميترسم
1904. اي بي
1905. بي رحم
1906. تو نبودي
1907. درسته اما
1908. واقعا نميدونم
1909. بله يه
1910. زيبا بود
1911. مردم من
1912. بادوم زميني
1913. از اينطرف
1914. بيا جلو
1915. هي مي
1916. در اومد
1917. نه باشه
1918. ساده است
1919. ممنون قربان
1920. نه مامان
1921. ميخواي بياي
1922. لعنتي ها
1923. اومد بيرون
1924. تا شب
1925. به دستور
1926. يه يارو
1927. لباس زیر
1928. شش سال
1929. تو مطمئني
1930. واقعا عاليه
1931. جايي نميرم
1932. مي دانم
1933. سخت نيست
1934. صندوق عقب
1935. تعجبي نداره
1936. با عشق
1937. با خودته
1938. نه خب
1939. حالشون خوبه
1940. درش بيار
1941. اوه متاسفم
1942. خيلي زيباست
1943. عالي نيست
1944. اوه متأسفم
1945. يه دوربين
1946. مجبور نيستيم
1947. اما نميتونم
1948. خواهر من
1949. منفجر شد
1950. نه رفيق
1951. وحشي ها
1952. فايده نداره
1953. نه لطفا
1954. حيف شد
1955. نه ميخوام
1956. واقعا ميخوام
1957. باز شده
1958. كاملا درسته
1959. ببخشيد اقا
1960. و مامان
1961. ازت متنفرم
1962. روز خوش
1963. خونسرد باش
1964. ضربان قلب
1965. اونجا نبود
1966. قضيه اينه
1967. ديرم شده
1968. منتظر يه
1969. ميتونم بيام
1970. اين هست
1971. علاقه داري
1972. مجلس رقص
1973. دوس دارم
1974. بزن كنار
1975. حالا ببين
1976. بله همينطوره
1977. نه وايسا
1978. مزاحم شدم
1979. رد شده
1980. هر دوشون
1981. اون اومد
1982. اه بله
1983. نميتونم برم
1984. نه خوبه
1985. ما مجبوريم
1986. خيلي بدتر
1987. يه بوس
1988. نقل قول
1989. تماس گرفتن
1990. دست خالی
1991. آنتی بيوتيک‏
1992. يالا بريم
1993. بسته شد
1994. تو ميدونستي
1995. سرت اومده
1996. سلاح ها
1997. حتي بيشتر
1998. شيشه اي
1999. در، داخل
2000. لطفا لطفا
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar