Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Persisk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1201. منم نمي تونم
1202. نه نه وايسا
1203. نه نه الان
1204. از ته قلبم
1205. من ميتونم برم
1206. اهميتي نمي دم
1207. باشه يه لحظه
1208. تو ميخواي بري
1209. داره مي سوزه
1210. حركت خوبي بود
1211. تلفن رو بده
1212. بايد برم باشه
1213. طبقه ي سوم
1214. بريم زود باش
1215. من رو ديدي
1216. خيلي حال داد
1217. دارم انجام ميدم
1218. خيلي خب يالا
1219. حس خوبي دارم
1220. دوباره امتحان كن
1221. ميتونم بيام تو
1222. دستاتو ببر بالا
1223. اون داره ميميره
1224. دست خودم نيست
1225. همون جا بمون
1226. تقصير تو بود
1227. عجله اي نيست
1228. بشين سر جات
1229. فوق العاده نيست
1230. برو سمت راست
1231. من واقعا نميدونم
1232. بهم ياد بده
1233. اون يه احمقه
1234. اون مرد خوبيه
1235. من دوسش دارم
1236. نه نيازي نيست
1237. تو هنوز اينجايي
1238. اصلا منطقي نيست
1239. اين مسخره است
1240. از ديدنتون خوشوقتم
1241. كسي اونجا هست
1242. تو نابغه اي
1243. به سمت بالا
1244. يالا بلند شو
1245. ممنون خيلي ممنون
1246. يك سال بعد
1247. متاسفم من فقط
1248. هنوز زنده اس
1249. از من متنفري
1250. زنده مي موني
1251. اون كارو نكن
1252. دقيقه وقت دارم
1253. مامان خواهش ميكنم
1254. خيلي فرق داره
1255. با ما بياين
1256. ادامه بده و
1257. ببخشيد مزاحم شدم
1258. زود باش مرد
1259. امشب مي بينمت
1260. اينو مي بيني
1261. خارق العاده بود
1262. اينجا رو باش
1263. يه بوس بده
1264. اصلا بامزه نيست
1265. من رو ميشناسي
1266. بي خيالش شو
1267. اين فرق داره
1268. صبر داشته باش
1269. اون موفق شد
1270. همه برن بيرون
1271. من برنده شدم
1272. من ميرم اونجا
1273. بايد بري بيرون
1274. خوشحال شدم ديدمت
1275. به خودت مربوطه
1276. اون ديوونه ست
1277. نمي خوام بدونم
1278. براشون مهم نيست
1279. در واقع نه
1280. خيلي بهتر شد
1281. بيا بيا بريم
1282. برو تو اتاقت
1283. اوه يا مسيح
1284. نه اينطوري نيست
1285. اين تو هستي
1286. اين احمقانه است
1287. بهم اعتماد داري
1288. من اينجا ميمونم
1289. حالا برو بيرون
1290. ما كجا هستيم
1291. با من بياييد
1292. خواهر و برادر
1293. حواست جمع باشه
1294. همين الان رفت
1295. مياد و ميره
1296. خودتي و خودت
1297. برام توضيح بده
1298. الان يادم اومد
1299. خارج از کنترل
1300. اره خوب بود
1301. خيلي وقت نيست
1302. نظر من يه
1303. برام مهم نبود
1304. وزیر امور خارجه
1305. خب حدس بزن
1306. البته كه هستي
1307. به خاطر خودم
1308. به يه شرط
1309. من حق دارم
1310. به خاطر اونه
1311. شير يا خط
1312. تو روز روشن
1313. بريم بيا بريم
1314. فقط بايد برم
1315. ميخواي بري خونه
1316. اون يه مرده
1317. مي خواي ببيني
1318. داري كار ميكني
1319. عزيزم بيا اينجا
1320. من شرمنده ام
1321. روحتم خبر نداره
1322. يادم مي مونه
1323. اين براي شماست
1324. نه فقط من
1325. من تنها نيستم
1326. واقعا ميخواي بدوني
1327. داشت يادم ميرفت
1328. خيلي خب خداحافظ
1329. منو ببر خونه
1330. ميشه خفه شي
1331. ما انجامش داديم
1332. من خوبم خوبم
1333. سلام سلام سلام
1334. سلام به همه
1335. ميخواستي منو ببيني
1336. من تو راهم
1337. نمي تونم بخوابم
1338. قضيه اين نيست
1339. هي نه نه
1340. منو مي بيني
1341. بايد خوب باشه
1342. زياد وقت نداريم
1343. دو سال بعد
1344. ازش لذت ببر
1345. تو همينجا بمون
1346. تصميم با خودته
1347. خودت رو ببين
1348. خب شب بخير
1349. نه خوب نيست
1350. تو يه قاتلي
1351. از دست دادمش
1352. من ترسيده بودم
1353. بايد راه بيفتيم
1354. تا حالا نديدمش
1355. سرم خيلي شلوغه
1356. به من مربوطه
1357. خودشو نشون بده
1358. به سمت در
1359. حدس مي زدم
1360. شش هفت هشت
1361. اما تو ميتوني
1362. يه راه هست
1363. تو مي ميري
1364. اصلا درست نيست
1365. تو يه سري
1366. بهش وقت بده
1367. فقط من نيستم
1368. وجود خارجي نداره
1369. خودم انجام ميدم
1370. نه هشت هفت
1371. خيلي مهم نيست
1372. تو دوست مني
1373. تو انجامش دادي
1374. يه ماشين زمان
1375. اوه خدا من
1376. هر جور راحتي
1377. باشه قول ميدم
1378. اين اتفاق نميوفته
1379. اين خبر خوبيه
1380. يه هديه ست
1381. مراقب خودتون باشيد
1382. ـ منظورت يه
1383. نمي خوام بميرم
1384. من هنوز اينجام
1385. متاسفم خيلي متاسفم
1386. اصلا باورم نميشه
1387. ما حالمون خوبه
1388. ده نه هشت
1389. من ميرم داخل
1390. من اومدم خونه
1391. بيا اين بالا
1392. زود باش رفيق
1393. من اينو ميدونم
1394. دو هزار دلار
1395. تو دوستش داري
1396. يه لحظه وايستا
1397. اوه خفه شو
1398. بعد از شما
1399. نه خداي من
1400. ميخوام تنها باشم
1401. خيلي خب وايسا
1402. نه نه لطفا
1403. داره اتفاق ميافته
1404. زياد خوب نبود
1405. دور از اينجا
1406. خيلي هم عالي
1407. روحمم خبر نداره
1408. براي من داره
1409. شل و ول
1410. اين مال تو
1411. اينجوري حرف نزن
1412. اين كار ميكنه
1413. منتظر مي مونيم
1414. متاسفم من بايد
1415. خيلي خب خانم
1416. جناب رييس جمهور
1417. ميتونيم انجامش بديم
1418. خودت خوب ميدوني
1419. خبر خوب دارم
1420. دوست خوبي هستي
1421. فرار از زندان
1422. خوب اين يه
1423. من خوبم فقط
1424. فقط محض احتياط
1425. همين حالا برو
1426. اين احمقانه ست
1427. خيلي بامزه ست
1428. تو عصباني هستي
1429. نه خيلي خوب
1430. برو توي ماشين
1431. بايد اونجا باشم
1432. احساس خوبي داره
1433. خوشحالم از ديدنت
1434. دنبال من بيا
1435. اين خيلي جالبه
1436. خيلي خب فهميدم
1437. اونو مي شناسي
1438. نميتونم اينجا بمونم
1439. من دارم ميميرم
1440. اوه خيلي خوبه
1441. بايد خودش باشه
1442. يا حضرت مسيح
1443. من انجامش دادم
1444. لذت بخش بود
1445. همه اش همين
1446. الان تموم ميشه
1447. فقط ميخواستم بدونم
1448. خب نه نه
1449. خيلي عجيب غريبه
1450. اين يه دروغه
1451. بشين تو ماشين
1452. ميتونيم حرف بزنيم
1453. بازي شروع شد
1454. وايستا وايستا وايستا
1455. اون من نيستم
1456. زودباش بيا بريم
1457. باشه بسيار خب
1458. مادر جنده ها
1459. بعدا حرف ميزنيم
1460. بايد قوي باشي
1461. بايد سخت باشه
1462. بوي خوبي ميدي
1463. من بلد نيستم
1464. تو هم بيا
1465. دنبال دردسر نيستم
1466. ميتونيم بريم خونه
1467. يا مريم مقدس
1468. دوستت دارم بابا
1469. اون خوب ميشه
1470. من خوبم ممنون
1471. در بدترين حالت
1472. يه دقيقه صبركن
1473. ارباب حلقه ها
1474. با هم نيستيم
1475. تو اينجا نبودي
1476. باشه نه نه
1477. نه اوه نه
1478. ارتباط برقرار کردن
1479. زاد و ولد
1480. اون دوست داشت
1481. خيلي سريع بود
1482. اينطوري حرف نزن
1483. حالا بهتر شد
1484. صبح بخير عزيزم
1485. ببخشيد يه لحظه
1486. اين وظيفه منه
1487. خيلي حيف شد
1488. داريم ميريم خونه
1489. بعد از سال
1490. زدي تو خال
1491. اين خيلي زياده
1492. در باز بود
1493. از ملاقاتتون خوشبختم
1494. اوه معذرت ميخوام
1495. من عصباني نيستم
1496. تو خيلي مهربوني
1497. از ديدنت خوشبختم
1498. اين عالي نيست
1499. اين رو ميدونم
1500. غير از اينه
1501. فقط خدا ميدونه
1502. اما من ميتونم
1503. حرفم تموم نشده
1504. بايد نابود بشه
1505. بهترين دوستم بود
1506. خيلي عذر ميخوام
1507. اوه مي دوني
1508. ميتوني اينجا بموني
1509. من قسم خوردم
1510. من عاشقش بودم
1511. حالت خوبه رفيق
1512. جواب منو بده
1513. تو برنده شدي
1514. بيا اينو ببين
1515. اون يه دوسته
1516. مي خوام ببينمش
1517. اون يه قهرمانه
1518. از اين متنفرم
1519. تو عوض شدي
1520. بهتره من برم
1521. تو در امان
1522. ما مي ميريم
1523. خيلي احمقانه بود
1524. من نمي ترسم
1525. خب من اينجام
1526. بخوابين رو زمين
1527. يالا بايد بريم
1528. ميشه بيام تو
1529. بلند و واضح
1530. لعنت به شما
1531. خيلي وقت نداريم
1532. همراه من بيا
1533. حالت بهتر شد
1534. بخوابيد رو زمين
1535. دنبال من بياين
1536. اين اون نيست
1537. تو عالي بودي
1538. مي دونم عزيزم
1539. ببين من متاسفم
1540. من واقعا خوشحالم
1541. بهت ايمان دارم
1542. شما بايد بريد
1543. اين جواب نميده
1544. بايد بري اونجا
1545. توي دردسر افتادم
1546. اون طرف خيابون
1547. همينجا صبر كن
1548. بايد بياي اينجا
1549. تقصير من بوده
1550. حالا مي بيني
1551. شب بخير خانم
1552. دوباره سعي كن
1553. از پیش‌ تعیین‌شده
1554. در خدمت شماست
1555. نه من متأسفم
1556. لطفا يه لحظه
1557. روي هم رفته
1558. داره غرق ميشه
1559. دوست دختر سابق
1560. خيلي خوب شده
1561. تو يه هيولايي
1562. اون اسلحه داره
1563. نمي خوام بشنوم
1564. داخل و خارج
1565. فقط تو نيستي
1566. ميخوام برم بيرون
1567. خيلي ناراحت بود
1568. دوست قديمي من
1569. تو اونجا نبودي
1570. نه نه نميتونم
1571. بايد داشته باشي
1572. داره مياد بيرون
1573. تموم شد رفت
1574. بهش صدمه نزن
1575. بياين انجامش بديم
1576. بازي خوبي بود
1577. لطفا لطفا لطفا
1578. شايد دفعه بعد
1579. نه من متاسفم
1580. تو قوي هستي
1581. من اونو ديدم
1582. ميتوني صدامو بشنوي
1583. من مي برمش
1584. ما زنده ايم
1585. راه فراري نيست
1586. يه نفر اينجاست
1587. بوي خوبي ميده
1588. مأموريت انجام شد
1589. تا يه مدتي
1590. اونو دوست داري
1591. اينو مي خواي
1592. ولي تو ميتوني
1593. دوستت دارم مامان
1594. تو خيلي زيبايي
1595. نه نه ممنون
1596. ميتوني حرف بزني
1597. ماموريت انجام شد
1598. خيلي خوبه نه
1599. خودت مي بيني
1600. نميتونيم اينجا بمونيم
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar