Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet E - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

2101. ensning
2102. enspann
2103. enspråkig
2104. enspråkighet
2105. enspänd
2106. enst.
2107. enstaka
2108. enstavig
2109. enstavighet
2110. enstavighetsaccent
2111. enstegstätad
2112. enstensmur
2113. enstjärnig
2114. ensträngad
2115. enställig
2116. enstämmig
2117. enstämmighet
2118. enständig
2119. enständighet
2120. enstörig
2121. enstörighet
2122. enstöring
2123. entablemang
2124. entablement
2125. ental
2126. entalpi
2127. entalsform
2128. ente
2129. entent
2130. entente
2131. enter
2132. enterit
2133. enterit enteritis
2134. enterknapp
2135. enterocyt
2136. enterohepatisk
2137. enterohepatiskt kretslopp
2138. enterokolit
2139. entertainer
2140. entertangent
2141. entita
2142. entitet
2143. entlediga
2144. entledigande
2145. entledigar
2146. entomol.
2147. entomolog
2148. entomologi
2149. entomologisk
2150. entonig
2151. entonighet
2152. entoppig
2153. entourage
2154. entreaty
2155. entrechat
2156. entrecote
2157. entrecôte
2158. entreprenad
2159. entreprenadmaskin
2160. entreprenör
2161. entreprenörsanda
2162. entreprenörskap
2163. entresol
2164. entresoll
2165. entresolvåning
2166. entropi
2167. enträgen
2168. enträgenhet
2169. entré
2170. entréavgift
2171. entrébiljett
2172. entrédörr
2173. entréhall
2174. entrérätt
2175. entumsspik
2176. entusiasm
2177. entusiasmera
2178. entusiasmerande
2179. entusiasmerbar
2180. entusiasmerbarhet
2181. entusiasmering
2182. entusiast
2183. entusiastisk
2184. entusiastsajt
2185. entydig
2186. entydighet
2187. entydigt
2188. entypsbåt
2189. enumeration
2190. enumerera
2191. enumererande
2192. envar
2193. envariabelanalys
2194. enveten
2195. envetenhet
2196. envetnas
2197. envig
2198. environg
2199. environger
2200. envis
2201. envis som en åsna
2202. envisas
2203. envishet
2204. envoyé
2205. envägskommunikation
2206. envälde
2207. enväldig
2208. enväldighet
2209. envärd
2210. envåldshärskare
2211. envåldsmakt
2212. envåningsbarack
2213. envåningshus
2214. enzym
2215. enzymatisk
2216. enzymhaltig
2217. enzymolog
2218. enzymologi
2219. enzymologisk
2220. enzymrik
2221. enzymrubbning
2222. enzymsystem
2223. enzymtvättmedel
2224. enäggstvilling
2225. enäggstvilling monozygotus
2226. enär
2227. enögd
2228. enögdhet
2229. eoarkeikum
2230. eocen
2231. eoler
2232. eolier
2233. eolisk
2234. eolsharpa
2235. eon
2236. eosin
2237. eosinofil
2238. eosinofil granulocyt
2239. eosinofili
2240. epa
2241. epatraktor
2242. epentes
2243. epexegetisk
2244. epicentrum
2245. epicykel
2246. epidemi
2247. epidemi epidemia
2248. epidemiolog
2249. epidemiologi
2250. epidemiologisk
2251. epidemisjukhus
2252. epidemisk
2253. epidemolog
2254. epidermis
2255. epidiaskop
2256. epididymis
2257. epiduralanestesi anaesthesia epiduralis
2258. epiduralblockad
2259. epifani
2260. epifania
2261. epifanisk
2262. epifenomen
2263. epifys
2264. epifys 1. epiphysis ossis 2. epiphysis cerebri, corpus pineale
2265. epifyt
2266. epigenetik
2267. epigenetisk
2268. epiglottis
2269. epigon
2270. epigoneri
2271. epigraf
2272. epigrafik
2273. epigram
2274. epigrammatisk
2275. epik
2276. epiker
2277. epikris
2278. epikureisk
2279. epikurism
2280. epikuré
2281. epikuréism
2282. epilepsi
2283. epilepsi epilepsia
2284. epileptiker
2285. epileptisk
2286. epileptiskt anfall, EP-anfall ictus epilepticus
2287. epilera
2288. epilerande
2289. epilerbar
2290. epilerbarhet
2291. epilering
2292. epilog
2293. epinefrin
2294. episk
2295. episkop
2296. episkopal
2297. episkopalkyrka
2298. episkopalkyrkan
2299. episkopat
2300. episod
2301. episodisk
2302. epistasi
2303. epistel
2304. episteltext
2305. epistemisk
2306. epistemologi
2307. epistolär
2308. epistyl
2309. epitaf
2310. epitafium
2311. epitel
2312. epitelcell
2313. epitelskikt
2314. epitelvävnad
2315. epitet
2316. epitome
2317. epitop
2318. epizoisk
2319. epizooti
2320. epod
2321. epok
2322. epokgörande
2323. eponym
2324. epopé
2325. epos
2326. epost
2327. eposta
2328. epostande
2329. epostare
2330. epostbrev
2331. epostledes
2332. epostmeddelande
2333. epoxi
2334. epoxylim
2335. epsilon
2336. epålett
2337. er
2338. er-
2339. era
2340. eran
2341. erantis
2342. erat
2343. erbarmlig
2344. erbarmligen
2345. erbarmlighet
2346. erbeding
2347. erbium
2348. erbjuda
2349. erbjuda ett tillfälle
2350. erbjuda sina bona officia
2351. erbjuda tillfälle
2352. erbjudan
2353. erbjudande
2354. erbjuder
2355. erbjuder sig
2356. erektion
2357. erektion erectio
2358. erektionsnöd
2359. eremit
2360. eremitage
2361. eremitisk
2362. eremitkoja
2363. eremitkräfta
2364. eremitliv
2365. eremitskogstrast
2366. erfar
2367. erfara
2368. erfarande
2369. erfaren
2370. erfarenhet
2371. erfarenhetsbank
2372. erfarenhetsbaserad
2373. erfarenhetsgrundad
2374. erfarenhetsmässig
2375. erfarenhetsmässighet
2376. erfarenhetssfär
2377. erfarenhetsvärld
2378. erfaret
2379. erforderlig
2380. erforderlighet
2381. erfordra
2382. erfordrande
2383. erfordrar
2384. ergativ
2385. ergativisk
2386. ergativsubjekt
2387. ergo
2388. ergo-
2389. ergograf
2390. ergometer
2391. ergonom
2392. ergonometrisk
2393. ergonomi
2394. ergonomisk
2395. erhu
2396. erhålla
2397. erhållande
2398. erhåller
2399. erigera
2400. erigerad

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar