Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet F - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

4201. formulera
4202. formulerande
4203. formulerar
4204. formulerar sig
4205. formulerbar
4206. formulerbarhet
4207. formulering
4208. formulär
4209. formulärblankett
4210. formvidrig
4211. formvidrighet
4212. forn
4213. forn-
4214. fornad
4215. fornborg
4216. forndanska
4217. fornegyptier
4218. fornegyptisk
4219. fornegyptiska
4220. fornengelska
4221. fornfolk
4222. fornforskare
4223. fornforskning
4224. fornfranska
4225. fornfynd
4226. forngeorgiska
4227. forngrek.
4228. forngrekisk
4229. fornhet
4230. fornhögtyska
4231. fornirisk
4232. fornisländsk
4233. fornitaliensk
4234. fornkeltisk
4235. fornkunskap
4236. fornkymriska
4237. fornkyrkoslaviska
4238. fornlämning
4239. fornlågfrankiska
4240. fornminne
4241. fornminnesbrott
4242. fornminnesförening
4243. fornminneslag
4244. fornminnessamling
4245. fornminnesskylt
4246. fornnederländska
4247. fornnordisk
4248. fornnordiska
4249. fornpersiska
4250. fornromersk
4251. fornsak
4252. fornsaxiska
4253. fornskrift
4254. fornspanska
4255. fornspråk
4256. fornstor
4257. fornsv.
4258. fornsvensk
4259. fornsvenska
4260. forntid
4261. forntida
4262. forntysk
4263. fornvästnordisk
4264. fornyrdislag
4265. fors
4266. forsa
4267. forsa fram
4268. forsande
4269. forsar
4270. forsbåt
4271. forsfärd
4272. forshuvud
4273. forska
4274. forska igenom
4275. forskande
4276. forskar
4277. forskarassistent
4278. forskare
4279. forskarflykt
4280. forskargrupp
4281. forskarkonspiration
4282. forskarlag
4283. forskarledighet
4284. forskarmässig
4285. forskarstuderande
4286. forskarutbildning
4287. forskarvärld
4288. forskarvärlden
4289. forskning
4290. forskningsarbete
4291. forskningsbibliotek
4292. forskningscenter
4293. forskningsetik
4294. forskningsetisk
4295. forskningsfartyg
4296. forskningsfinansiering
4297. forskningsforskningsstödjande
4298. forskningsframsteg
4299. forskningsfront
4300. forskningsfusk
4301. forskningsfält
4302. forskningsfärd
4303. forskningsfäste
4304. forskningsingenjör
4305. forskningsinriktning
4306. forskningsinsats
4307. forskningsinstitut
4308. forskningskompetens
4309. forskningskvalitet
4310. forskningslaboratorium
4311. forskningsmetodik
4312. forskningsmiljö
4313. forskningsmässig
4314. forskningsområde
4315. forskningsorganisation
4316. forskningspolitik
4317. forskningspolitisk
4318. forskningsprocess
4319. forskningsprofessor
4320. forskningsprogram
4321. forskningsprojekt
4322. forskningsproposition
4323. forskningsresa
4324. forskningsresande
4325. forskningsresultat
4326. forskningsråd
4327. forskningsrön
4328. forskningssatellit
4329. forskningsstation
4330. forskningsstödjande
4331. forskningssyfte
4332. forsla
4333. forsla av
4334. forsla bort
4335. forsla fram
4336. forsla in
4337. forsla ned
4338. forsla ner
4339. forsla undan
4340. forslande
4341. forslar
4342. forsling
4343. forsränning
4344. forst-
4345. forstlig
4346. forstman
4347. forstmästare
4348. forstvetenskap
4349. forstväsen
4350. forsythia
4351. forsärla
4352. fort
4353. fort.
4354. forta
4355. forta sig
4356. fortar sig
4357. fortbestå
4358. fortbestående
4359. fortbestånd
4360. fortbilda sig
4361. fortbildning
4362. fortbildningskurs
4363. forte
4364. fortel
4365. fortepiano
4366. fortfara
4367. fortfarande
4368. fortfärdig
4369. fortfärdighet
4370. fortgå
4371. fortgående
4372. fortgång
4373. fortgår
4374. fortifikation
4375. fortifikationsförvaltning
4376. fortifikationskår
4377. fortifikatorisk
4378. fortis
4379. fortissimo
4380. fortkomst
4381. fortkomstledamöter
4382. fortköra
4383. fortkörande
4384. fortkörare
4385. fortkörning
4386. fortkörningsbot
4387. fortleva
4388. fortlevande
4389. fortlöpa
4390. fortlöpande
4391. fortplanta
4392. fortplanta sig
4393. fortplantar sig
4394. fortplantning
4395. fortplantningsdrift
4396. fortplantningsförmåga
4397. fortplantningshastighet
4398. fortplantningsmässig
4399. fortplantningsområde
4400. fortplantningsorgan
4401. fortplantningsorgan genitalia
4402. fortran
4403. forts.
4404. fortsatt
4405. fortskaffa
4406. fortskaffa sig
4407. fortskaffande
4408. fortskaffning
4409. fortskaffningsmedel
4410. fortskaffningssätt
4411. fortskrida
4412. fortskridande
4413. fortskrider
4414. fortskridning
4415. fortsätta
4416. fortsättande
4417. fortsättare
4418. fortsätter
4419. fortsättning
4420. fortsättningskrig
4421. fortsättningskriget
4422. fortsättningsskola
4423. fortsättningsvis
4424. fortuna
4425. fortvara
4426. fortvarande
4427. fortvaro
4428. forum
4429. forumtidning
4430. forward
4431. fosfat
4432. fosfatas
4433. fosfatera
4434. fosfaterande
4435. fosfaterbar
4436. fosfaterbarhet
4437. fosfatering
4438. fosfatidylkolin
4439. fosfatjon
4440. fosfoglycerid
4441. fosfolipas
4442. fosfolipid
4443. fosfonat
4444. fosfonitoxid
4445. fosfor
4446. fosforatom
4447. fosforescens
4448. fosforescent
4449. fosforescera
4450. fosforescerande
4451. fosforescering
4452. fosforism
4453. fosforit
4454. fosforoxitriklorid
4455. fosforpentoxid
4456. fosforsyra
4457. fosforsyracell
4458. fosfortriklorid
4459. fosfortrioxid
4460. fosforutsläpp
4461. fosforylera
4462. fosforylerande
4463. fosforylering
4464. fosgen
4465. fossil
4466. fossila bränslen
4467. fossilbransch
4468. fossilbränsle
4469. fossilfri
4470. fossilfynd
4471. fossilförsäljning
4472. fossilgas
4473. fossilgasledning
4474. fossilgasnät
4475. fossilisation
4476. fossilisera
4477. fossiliserande
4478. fossiliserbar
4479. fossiliserbarhet
4480. fossilisering
4481. fossiljägare
4482. fossilletande
4483. fossilletare
4484. fossilletarexpedition
4485. fossilminskning
4486. fossiloberoende
4487. fossilsamling
4488. fossing
4489. fostbrödralag
4490. fostbrödraskap
4491. foster
4492. foster fetus
4493. fosterbarn
4494. fosterbjudning
4495. fosterbror
4496. fosterdotter
4497. fosterfamilj
4498. fosterfar
4499. fosterfördrivande medel
4500. fosterfördrivning

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar