Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet F - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

8101. förbätterlig
8102. förbätterlighet
8103. förbättra
8104. förbättrande
8105. förbättrar
8106. förbättring
8107. förbättringsarbete
8108. förbättringslån
8109. förbättringslåne
8110. förbättringspotential
8111. förbålt
8112. förbön
8113. förcolumbiansk
8114. förcolumbisk
8115. fördatorisk
8116. fördel
8117. fördela
8118. fördelaktig
8119. fördelaktig dager
8120. fördelaktighet
8121. fördelande
8122. fördelar
8123. fördelare
8124. fördelning
8125. fördelningsmässig
8126. fördelningspolitik
8127. fördelningspolitisk
8128. fördendelen
8129. fördenskull
8130. fördetta
8131. fördetting
8132. fördevind
8133. fördigital
8134. fördjupa
8135. fördjupa sig
8136. fördjupad
8137. fördjupande
8138. fördjupar sig
8139. fördjupning
8140. fördjupningskurs
8141. fördjupningsreportage
8142. fördold
8143. fördoldhet
8144. fördom
8145. fördomsalstrande
8146. fördomsfri
8147. fördomsfrihet
8148. fördomsfull
8149. fördomsfullhet
8150. fördra
8151. fördrag
8152. fördraga
8153. fördragande
8154. fördragen
8155. fördragenhet
8156. fördragsam
8157. fördragsamhet
8158. fördragsbrott
8159. fördragsenlig
8160. fördragsmässig
8161. fördragsslutande
8162. fördragsvidrig
8163. fördrifva
8164. fördriv
8165. fördriva
8166. fördrivande
8167. fördriver
8168. fördrivning
8169. fördröja
8170. fördröjande
8171. fördröjer
8172. fördröjning
8173. fördröjningsaktion
8174. fördröjningstaktik
8175. fördrömd
8176. fördubbla
8177. fördubblande
8178. fördubblar
8179. fördubbling
8180. fördumma
8181. fördummande
8182. fördunkla
8183. fördunklande
8184. fördunkling
8185. fördunsta
8186. fördunstande
8187. fördunstning
8188. fördyra
8189. fördyrad
8190. fördyrande
8191. fördyring
8192. fördystra
8193. fördystrande
8194. fördäck
8195. fördämma
8196. fördämmande
8197. fördämning
8198. fördämningsvall
8199. fördärv
8200. fördärva
8201. fördärvad
8202. fördärvande
8203. fördärvar
8204. fördärvare
8205. fördärvbringande
8206. fördärvlig
8207. fördärvlighet
8208. fördölja
8209. fördöljande
8210. fördöma
8211. fördömande
8212. fördömd
8213. fördömdhet
8214. fördömelse
8215. fördömer
8216. fördömlig
8217. fördömlighet
8218. före
8219. före Kristus
8220. före detta
8221. före sin tid
8222. förebild
8223. förebilda
8224. förebildlig
8225. förebildlighet
8226. förebringa
8227. förebrå
8228. förebråelse
8229. förebrående
8230. förebrår
8231. förebud
8232. föreburen
8233. förebygga
8234. förebyggande
8235. förebyggande praeventivus
8236. förebyggare
8237. förebygger
8238. förebära
8239. förebärande
8240. förebåda
8241. förebådande
8242. förebådar
8243. förebådare
8244. föredetta
8245. föredra
8246. föredra ett ärende
8247. föredrag
8248. föredragande
8249. föredragning
8250. föredragningslista
8251. föredragshållare
8252. föredrar
8253. föredöme
8254. föredömlig
8255. föredömlighet
8256. förefalla
8257. förefallande
8258. förefaller
8259. förefinna
8260. förefinnas
8261. förefintlig
8262. förefintlighet
8263. föreg
8264. föreg.
8265. förege
8266. föreger
8267. föregiva
8268. föregivande
8269. föregivande av allmän ställning
8270. föregiven
8271. föregripa
8272. föregripande
8273. föregriper
8274. föregå
8275. föregående
8276. föregångare
8277. föregångarinna
8278. föregångerska
8279. föregångsexempel
8280. föregångsfall
8281. föregångsman
8282. föregår
8283. föreha
8284. förehavande
8285. förehålla
8286. förehållande
8287. förek.
8288. förekomma
8289. förekommande
8290. förekommen
8291. förekommer
8292. förekomst
8293. föreligga
8294. föreliggande
8295. föreligger
8296. förelägga
8297. föreläggande
8298. förelägger
8299. föreläsa
8300. föreläsande
8301. föreläsare
8302. föreläser
8303. föreläsning
8304. föreläsningssal
8305. förelöpare
8306. föremiddag
8307. föremål
8308. förena
8309. förena nytta med nöje
8310. förena sig
8311. förena sina krafter
8312. förenad
8313. förenade
8314. förenande
8315. förenar
8316. förening
8317. föreningsband
8318. föreningsbank
8319. föreningsfrihet
8320. föreningsliv
8321. föreningslokal
8322. föreningslänk
8323. föreningsmängd
8324. föreningsmässig
8325. föreningspunkt
8326. föreningsrätt
8327. föreningsrörelse
8328. föreningsstämma
8329. föreningsväsen
8330. föreningsägd
8331. förenkla
8332. förenklad självdeklaration
8333. förenklande
8334. förenklar
8335. förenkling
8336. förenlig
8337. förenlighet
8338. förent
8339. förer
8340. föresats
8341. föreskrift
8342. föreskriftsenlig
8343. föreskriftsmässig
8344. föreskrifva
8345. föreskriva
8346. föreskrivande
8347. föreskriver
8348. föreslagen
8349. föreslagit
8350. föreslog
8351. föreslå
8352. föreslående
8353. föreslår
8354. förespegla
8355. förespeglande
8356. förespeglar
8357. förespegling
8358. förespråka
8359. förespråkande
8360. förespråkar
8361. förespråkare
8362. förespå
8363. förespående
8364. förestava
8365. förestavande
8366. förestavning
8367. föreställ
8368. föreställa
8369. föreställa sig
8370. föreställande
8371. föreställare
8372. föreställer
8373. föreställer sig
8374. föreställnig
8375. föreställning
8376. föreställningsförmåga
8377. föreställningskategori
8378. föreställningsrepertoar
8379. föreställningssätt
8380. föreställningsvärld
8381. förestå
8382. förestående
8383. föreståndare
8384. föreståndarinna
8385. förestår
8386. föresväva
8387. föresvävande
8388. föresvävar
8389. föresätta sig
8390. föresätter sig
8391. företa
8392. företa sig
8393. företag
8394. företaga
8395. företagande
8396. företagaranda
8397. företagare
8398. företagsam
8399. företagsamhet
8400. företagsbot

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar