Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet F - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

9601. förskotterande
9602. förskotterbar
9603. förskotterbarhet
9604. förskottering
9605. förskottsbetalning
9606. förskriva
9607. förskriva sig
9608. förskrivande
9609. förskrivning
9610. förskräcka
9611. förskräckande
9612. förskräckas
9613. förskräckelse
9614. förskräcklig
9615. förskräcklighet
9616. förskräckt
9617. förskräckthet
9618. förskrämd
9619. förskrämdhet
9620. förskylla
9621. förskyllan
9622. förskyllande
9623. förskämd
9624. förskämdhet
9625. förskämning
9626. förskära
9627. förskärande
9628. förskärare
9629. förskärargaffel
9630. förskärarkniv
9631. försköna
9632. förskönande
9633. förskönande omskrivning
9634. förskönar
9635. försköning
9636. förslag
9637. förslagen
9638. förslagenhet
9639. förslagslåda
9640. förslagsrum
9641. förslagsställare
9642. förslagsvis
9643. förslappa
9644. förslappande
9645. förslappning
9646. förslava
9647. förslavande
9648. förslavning
9649. förslita
9650. förslitande
9651. försliten
9652. förslitning
9653. förslitningsskada
9654. förslummas
9655. försluta
9656. förslutande
9657. förslutning
9658. förslå
9659. förslående
9660. förslår
9661. förslöa
9662. förslöad
9663. förslöande
9664. förslösa
9665. förslösande
9666. förslösar
9667. förslösning
9668. försmak
9669. försmäda
9670. försmädlig
9671. försmädlighet
9672. försmädligt
9673. försmäkta
9674. försmäktande
9675. försmå
9676. försmådd
9677. försmående
9678. försmår
9679. försnilla
9680. försnillande
9681. försnillar
9682. försnillning
9683. försniplig
9684. försockra
9685. försockring
9686. försoffa
9687. försoffad
9688. försoffande
9689. försoffning
9690. försokratiker
9691. försokratisk
9692. försommar
9693. försommardag
9694. försommarkväll
9695. försommartorka
9696. försona
9697. försonande
9698. försonare
9699. försonas
9700. försoning
9701. försoningsdag
9702. försoningsdagen
9703. försoningsfest
9704. försoningsgest
9705. försoningsgärd
9706. försoningsgåva
9707. försoningsknull
9708. försoningslära
9709. försoningsoffer
9710. försoningssex
9711. försonlig
9712. försonlighet
9713. försorg
9714. försova
9715. försova sig
9716. försover sig
9717. förspel
9718. förspilla
9719. förspilla tid
9720. förspilla tiden
9721. förspillande
9722. förspiller
9723. försprång
9724. förspänd
9725. förspännande
9726. förspänning
9727. förspänt
9728. förspörja
9729. förspörjande
9730. först
9731. först in först ut
9732. först och främst
9733. först till kvarn
9734. första
9735. första bästa
9736. första gången
9737. första klass
9738. första kuberingsregeln
9739. första kvadreringsregeln
9740. första maj
9741. första person
9742. första position
9743. första söndagen i advent
9744. första världskriget
9745. förstad
9746. förstadagsbrev
9747. förstaderivata
9748. förstadium
9749. förstadsvilla
9750. förstag
9751. förstagradare
9752. förstagrads-
9753. förstagradsekvation
9754. förstagradspolynom
9755. förstagångs
9756. förstagångsbesökande
9757. förstagångsförbrytare
9758. förstagångsköpare
9759. förstagångsväljare
9760. förstahand
9761. förstahands
9762. förstahandsalternativ
9763. förstahandserfarenhet
9764. förstahandskontrakt
9765. förstahandskälla
9766. förstahandssökande
9767. förstahandsuppgift
9768. förstainstans
9769. förstaklass
9770. förstaklassare
9771. förstaklassbiljett
9772. förstaklasshotell
9773. förstaklasshytt
9774. förstamajblomma
9775. förstamajtal
9776. förstamajtalare
9777. förstamajtåg
9778. förstanamn
9779. förstaplats
9780. förstaplatsen
9781. förstaresa
9782. förstaserve
9783. förstasida
9784. förstaslag
9785. förstaslagsförmåga
9786. förstasortering
9787. förstaspråk
9788. förstatlig
9789. förstatliga
9790. förstatligande
9791. förstatligar
9792. förstaupplaga
9793. förstavelse
9794. förstaårsstudent
9795. förstbemälde
9796. försteg
9797. förstelna
9798. förstelnande
9799. förstelning
9800. försten
9801. försten till kvarn
9802. förstena
9803. förstenad
9804. förstenande
9805. förstening
9806. försteningsförande
9807. förstfödd
9808. förstföderska
9809. förstfödslorätt
9810. förstklassig
9811. förstklassighet
9812. förstling
9813. förstlingsarbete
9814. förstnämnd
9815. förstocka
9816. förstockad
9817. förstockande
9818. förstockelse
9819. förstod
9820. förstone
9821. förstoppa
9822. förstoppande
9823. förstoppning
9824. förstoppning obstipatio
9825. förstoppningsbesvär
9826. förstora
9827. förstorande
9828. förstorar
9829. förstoring
9830. förstoringsapparat
9831. förstoringsglas
9832. försträcka
9833. försträckande
9834. försträckning
9835. försträckning distensio
9836. försträva
9837. försträvande
9838. förströ
9839. förströdd
9840. förströddhet
9841. förströelse
9842. förströelselektyr
9843. förströelselitteratur
9844. förströende
9845. förströr
9846. förstu-
9847. förstubro
9848. förstucken
9849. förstuckenhet
9850. förstudie
9851. förstudium
9852. förstuga
9853. förstugubro
9854. förstugukvist
9855. förstukvist
9856. förstulen
9857. förstulenhet
9858. förstulet
9859. förstumma
9860. förstummad
9861. förstummande
9862. förstummas
9863. förställa
9864. förställa sig
9865. förställande
9866. förställd
9867. förställer sig
9868. förställning
9869. förstämd
9870. förstämdhet
9871. förstämma
9872. förstämmande
9873. förstämning
9874. förstämningssyndrom
9875. förständiga
9876. förständigande
9877. förstärka
9878. förstärkande
9879. förstärkare
9880. förstärker
9881. förstärkning
9882. förstärkningsord
9883. förstärkt
9884. förstäv
9885. förstå
9886. förstå sig på
9887. förståbar
9888. förstådd
9889. förståelig
9890. förståelighet
9891. förståelse
9892. förståelseram
9893. förstående
9894. förstånd
9895. förståndig
9896. förståndighet
9897. förståndigt
9898. förståndsgåvor
9899. förståndshandikapp
9900. förståndshandikapp retardatio mentalis

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar