Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet G - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

901. gemensamhetsgrav
902. gemensamhetskänsla
903. gemenskap
904. gemenskapsform
905. gemination
906. geminera
907. geminerande
908. geminerbar
909. geminerbarhet
910. geminering
911. gemmologi
912. gems
913. gemsrot
914. gemyt
915. gemytlig
916. gemytlighet
917. gemål
918. gen
919. gen-
920. gen.
921. gena
922. genande
923. genans
924. genant
925. genar
926. genast
927. genbank
928. genbankning
929. gendarm
930. gendarmeri
931. gendish
932. gendrifva
933. gendriva
934. gendrivande
935. gendrivning
936. genealog
937. genealogi
938. genealogisk
939. gener
940. genera
941. generad
942. general
943. general-
944. generalagent
945. generalangrepp
946. generalbas
947. generalbefälhavare
948. generaldirektör
949. generalexekution
950. generalfel
951. generalförsamling
952. generalguvernör
953. generalindex
954. generalisation
955. generalisera
956. generaliserad
957. generaliserad integral
958. generaliserande
959. generaliserar
960. generaliserbar
961. generaliserbarhet
962. generalisering
963. generaliseringsprocess
964. generalissimus
965. generalist
966. generalitet
967. generalkarta
968. generalkonsul
969. generalkonsulat
970. generallöjtnant
971. generalmajor
972. generalmönstring
973. generalorder
974. generalpaus
975. generalplan
976. generalplanemässig
977. generalpostdirektör
978. generalprevention
979. generalrep
980. generalrepetition
981. generalsekreterare
982. generalska
983. generalsperson
984. generalstab
985. generalstabskarta
986. generalstabsnivå
987. generalstaterna
988. generalstrejk
989. generalöverste
990. generande
991. generar
992. generar sig
993. generation
994. generationskamrat
995. generationsklyfta
996. generationskonflikt
997. generationsmässig
998. generationsskifte
999. generationsskillnad
1000. generationstid
1001. generationsväxling
1002. generationsöverskridande
1003. generativ
1004. generator
1005. generatorgas
1006. generatris
1007. generbar
1008. generbarhet
1009. generell
1010. generellt
1011. generera
1012. genererande
1013. genererbar
1014. genererbarhet
1015. generering
1016. generikum genericum
1017. genering
1018. generisk
1019. generositet
1020. generös
1021. genes
1022. genetik
1023. genetiker
1024. genetisk
1025. genetisk geneticus
1026. genett
1027. genever
1028. genflöde
1029. genfordran
1030. genfordring
1031. genförändrad
1032. genförändring
1033. gengas
1034. gengäld
1035. gengälda
1036. gengäldande
1037. gengångare
1038. gengångarlik
1039. gengångarlikhet
1040. gengåva
1041. geni
1042. genial
1043. genialisk
1044. genialitet
1045. genidrag
1046. genie
1047. geniförklarar
1048. geniknöl
1049. genit.
1050. genital
1051. genitalia genitalia
1052. genitalier
1053. genitalorgan
1054. genitiv
1055. genitiv-s
1056. genitivapostrof
1057. genitivattribut
1058. genitivform
1059. genitivisk
1060. genitivmetafor
1061. genitivändelse
1062. genius
1063. genkarta
1064. genklang
1065. genkärande
1066. genkäromål
1067. genljud
1068. genljuda
1069. genljudande
1070. genmanipulation
1071. genmanipulationsteknik
1072. genmanipulera
1073. genmanipulerande
1074. genmanipulerbar
1075. genmanipulerbarhet
1076. genmanipulering
1077. genmodifiera
1078. genmodifierad
1079. genmodifierar
1080. genmodifiering
1081. genmäla
1082. genmälande
1083. genmäle
1084. genocid
1085. genom
1086. genom märg och ben
1087. genom-
1088. genomarbeta
1089. genomarbetad
1090. genomarbetande
1091. genomarbetar
1092. genomarbetning
1093. genombakad
1094. genombiten
1095. genomblicka
1096. genomblickbar
1097. genombläddring
1098. genomblödning
1099. genomblöt
1100. genomblöta
1101. genomborra
1102. genomborrande
1103. genomborrar
1104. genomborrning
1105. genombrott
1106. genombrottsbok
1107. genombruten
1108. genombryta
1109. genombrytande
1110. genombrytning
1111. genombäva
1112. genomdragning
1113. genomdriva
1114. genomdrivande
1115. genomdriven
1116. genomdriver
1117. genomdränka
1118. genomdränkande
1119. genomdränkning
1120. genomdum
1121. genomdumhet
1122. genomelak
1123. genomfara
1124. genomfarande
1125. genomfart
1126. genomfartsgata
1127. genomfartsled
1128. genomfartsväg
1129. genomforskning
1130. genomfärd
1131. genomför
1132. genomföra
1133. genomförande
1134. genomförbar
1135. genomförbarhet
1136. genomförbart
1137. genomförd
1138. genomföring
1139. genomförkyld
1140. genomförning
1141. genomgick
1142. genomgod
1143. genomgripande
1144. genomgrädda
1145. genomgräddning
1146. genomgå
1147. genomgående
1148. genomgång
1149. genomgår
1150. genomhederlig
1151. genomik
1152. genomklappning
1153. genomkoka
1154. genomkokande
1155. genomkokning
1156. genomkomponerad
1157. genomkorsa
1158. genomkorsande
1159. genomkorsning
1160. genomkylning
1161. genomkörare
1162. genomletning
1163. genomleva
1164. genomlevande
1165. genomlida
1166. genomlidande
1167. genomlysa
1168. genomlysande
1169. genomlysning
1170. genomläsning
1171. genomläst
1172. genomlöpa
1173. genomlöpande
1174. genommarsch
1175. genommönstring
1176. genomorganiserad
1177. genompiskad
1178. genompyrd
1179. genomresa
1180. genomrostad
1181. genomrutten
1182. genomräkning
1183. genomseende
1184. genomsippra
1185. genomsipprande
1186. genomsippring
1187. genomskinlig
1188. genomskinlighet
1189. genomskärare
1190. genomskärning
1191. genomskärningsyta
1192. genomskåda
1193. genomskådande
1194. genomskådar
1195. genomskölja
1196. genomsköljande
1197. genomslag
1198. genomslagsförmåga
1199. genomslagskopia
1200. genomslagskraft

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar