Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet I - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

1501. inbringa
1502. inbringande
1503. inbromsning
1504. inbrott
1505. inbrottslarm
1506. inbrottstjuv
1507. inbrottsverktyg
1508. inbrytning
1509. inbuktning
1510. inbunden
1511. inbundenhet
1512. inburning
1513. inbygga
1514. inbyggande
1515. inbyggare
1516. inbyggd
1517. inbyte
1518. inbädda
1519. inbäddad
1520. inbäddande
1521. inbäddning
1522. inbärga
1523. inbördes
1524. inbördes testamente
1525. inbördeskrig
1526. incabär
1527. incest
1528. incestuös
1529. inchecka
1530. incheckning
1531. incheckningsdisk
1532. incidens
1533. incident
1534. incidentberedskap
1535. incisiv
1536. incitament
1537. incitamentsstruktur
1538. indata
1539. indef.
1540. indefinit
1541. indefinit pronomen
1542. indefinita pronomen
1543. indefinithet
1544. indela
1545. indelande
1546. indelar
1547. indelning
1548. indelningsgrund
1549. indelningsprincip
1550. indelningsverk
1551. indelningsverket
1552. indelt
1553. independent
1554. independently
1555. indeterminism
1556. indeterminist
1557. indeterministisk
1558. index
1559. indexavtal
1560. indexera
1561. indexerad
1562. indexerande
1563. indexerbar
1564. indexerbarhet
1565. indexering
1566. indexreglera
1567. indexreglerad
1568. indexreglerande
1569. indexreglerbar
1570. indexreglerbarhet
1571. indexreglering
1572. indexsiffra
1573. indian
1574. indianbok
1575. indianfolk
1576. indianhydda
1577. indianhövding
1578. indiankvinna
1579. indianliknande
1580. indianliv
1581. indianopuntia
1582. indianreservat
1583. indiansim
1584. indiansk
1585. indianska
1586. indiansommar
1587. indianstam
1588. indiantjut
1589. indicera
1590. indicerande
1591. indicerbar
1592. indicerbarhet
1593. indicering
1594. indicium
1595. indiemusik
1596. indier
1597. indierock
1598. indifferens
1599. indifferent
1600. indifferentism
1601. indigenatsrätt
1602. indigestion
1603. indignation
1604. indignationslitteratur
1605. indignerad
1606. indigneras
1607. indigo
1608. indigoblå
1609. indigofärg
1610. indigokarmin
1611. indik.
1612. indikation
1613. indikativ
1614. indikativform
1615. indikator
1616. indikatorlampa
1617. indikatorpapper
1618. indikera
1619. indikerande
1620. indikerar
1621. indikerbar
1622. indikerbarhet
1623. indikering
1624. indir. obj.
1625. indirekt
1626. indirekt anföring
1627. indirekt frispark
1628. indirekt skatt
1629. indirekthet
1630. indisk
1631. indisk blåkråka
1632. indisk buskgök
1633. indisk pansarnoshörning
1634. indisk salangan
1635. indisk sibetkatt
1636. indiska
1637. indiskret
1638. indiskrethet
1639. indiskretion
1640. indisponerad
1641. indisponibel
1642. indisposition
1643. indispositiv
1644. indispositivt tvistemål
1645. indisputabel
1646. indium
1647. indiumfosfid
1648. individ
1649. individakt
1650. individanpassad
1651. individcentrerad
1652. individrelaterad
1653. individual
1654. individualanarkism
1655. individualanarkist
1656. individualanarkistisk
1657. individualisera
1658. individualiserad
1659. individualiserande
1660. individualiserbar
1661. individualiserbarhet
1662. individualisering
1663. individualism
1664. individualist
1665. individualistisk
1666. individualitet
1667. individualprevention
1668. individualpsykologi
1669. individuell
1670. individuell lönesättning
1671. individuellt inriktade insatser
1672. individuellt program
1673. indoarisk
1674. indoeur.
1675. indoeuropeisk
1676. indoeuropeiska språk
1677. indoeuropé
1678. indokinesisk
1679. indoktrinera
1680. indoktrinerande
1681. indoktrinerbar
1682. indoktrinerbarhet
1683. indoktrinering
1684. indoktrineringskurs
1685. indolens
1686. indolent
1687. indolog
1688. indologi
1689. indones
1690. indonesier
1691. indonesisk
1692. indonesiska
1693. indossament
1694. indossat
1695. indra
1696. indrag
1697. indragande
1698. indragen
1699. indragenhet
1700. indragning
1701. indragning av körkort vard.
1702. indragning av sjukpenning
1703. indrar
1704. indriva
1705. indrivande
1706. indrivning
1707. indräktig
1708. indräktighet
1709. indränka
1710. indränkande
1711. indränkning
1712. inducera
1713. inducerande
1714. inducerbar
1715. inducerbarhet
1716. inducering
1717. induktans
1718. induktion
1719. induktionsapparat
1720. induktionsbevis
1721. induktionslampa
1722. induktionsljus
1723. induktionsmotor
1724. induktionsspis
1725. induktionsspole
1726. induktiv
1727. induktor
1728. indulgensbrev
1729. indunsta
1730. indunstande
1731. indunstare
1732. indunstning
1733. industri
1734. industriaktie
1735. industrialisera
1736. industrialiserande
1737. industrialiserar
1738. industrialiserbar
1739. industrialiserbarhet
1740. industrialisering
1741. industrialism
1742. industrialistisk
1743. industrianläggning
1744. industriarbetare
1745. industribyggnad
1746. industridiamant
1747. industridöd
1748. industriell
1749. industriförbund
1750. industriföretag
1751. industrigren
1752. industriland
1753. industrilokal
1754. industriminister
1755. industrimässig
1756. industrins och handelns tilläggspension, ITP
1757. industriolja
1758. industriolycka
1759. industriområde
1760. industripolitik
1761. industripolitisk
1762. industriprodukt
1763. industriprogrammet
1764. industriregion
1765. industrirobot
1766. industrisamhälle
1767. industrisemester
1768. industrispionage
1769. industristad
1770. industrizon
1771. industriös
1772. ineffektiv
1773. inemot
1774. inert
1775. inessiv
1776. inessivisk
1777. inexakt
1778. inexakthet
1779. inexigibel
1780. inf.
1781. infall
1782. infalla
1783. infallande
1784. infallen
1785. infaller
1786. infallsrik
1787. infallsrikhet
1788. infallsvinkel
1789. infam
1790. infami
1791. infant
1792. infanteri
1793. infanterikompani
1794. infanterimarsch
1795. infanterispade
1796. infanterist
1797. infantil
1798. infantil infantilis
1799. infantilisera
1800. infantiliserande

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar