Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet I - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

1801. infantiliserbar
1802. infantiliserbarhet
1803. infantilisering
1804. infantilism
1805. infantinna
1806. infarkt
1807. infarkt infarctus
1808. infart
1809. infartsled
1810. infartsport
1811. infartsränna
1812. infartsväg
1813. infatta
1814. infattad
1815. infattande
1816. infattning
1817. infektera
1818. infekterad
1819. infekterande
1820. infekterbar
1821. infekterbarhet
1822. infektering
1823. infektion
1824. infektion infectio
1825. infektionshärd
1826. infektionssjukdom
1827. infektiös
1828. infernalisk
1829. inferno
1830. infernokris
1831. infernokrisen
1832. infertil
1833. infertilitet
1834. infetta
1835. infettande
1836. infiltration
1837. infiltratör
1838. infiltrera
1839. infiltrerande
1840. infiltrerar
1841. infiltrerbar
1842. infiltrerbarhet
1843. infiltrering
1844. infimum
1845. infinit
1846. infinitesimal
1847. infinithet
1848. infinitiv
1849. infinitivmärke
1850. infinna
1851. infinna sig
1852. infinner sig
1853. infirmitet
1854. infix
1855. inflammation
1856. inflammation inflammatio
1857. inflammationshärd
1858. inflammatorisk
1859. inflammera
1860. inflammerad
1861. inflammerande
1862. inflammeras
1863. inflammerbar
1864. inflammerbarhet
1865. inflammering
1866. inflatera
1867. inflatering
1868. inflation
1869. inflationistisk
1870. inflationsdrivande
1871. inflationsfas
1872. inflationshot
1873. inflationsmodell
1874. inflationsmål
1875. inflationsskydd
1876. inflationsspiral
1877. inflationstakt
1878. inflationsteori
1879. inflatorisk
1880. inflektionspunkt
1881. inflexion
1882. inflexionspunkt
1883. inflicka
1884. inflickande
1885. inflickning
1886. inflika
1887. inflikande
1888. influencer
1889. influens
1890. influensa
1891. influensa influenza
1892. influensadödsfall
1893. influensafall
1894. influensaliknande
1895. influensamedicin
1896. influensavaccin
1897. influensavirus
1898. influensmaskin
1899. influera
1900. influerande
1901. influerar
1902. influerare
1903. influerbar
1904. influerbarhet
1905. influering
1906. inflygning
1907. inflyta
1908. inflytande
1909. inflytelse
1910. inflytelserik
1911. inflytelserikhet
1912. inflytta
1913. inflyttande
1914. inflyttning
1915. inflyttningsfest
1916. inflyttningsklar
1917. infläta
1918. inflätande
1919. inflätning
1920. inflöde
1921. info
1922. infodra
1923. infodrande
1924. infoga
1925. infogande
1926. infogar
1927. infogning
1928. infografik
1929. infordra
1930. infordrande
1931. infordring
1932. informant
1933. informatik
1934. information
1935. informationsansvarig
1936. informationsbehandling
1937. informationsbehandlingssystem
1938. informationsblad
1939. informationsbrist
1940. informationsbroschyr
1941. informationsbyrå
1942. informationschef
1943. informationsdirektör
1944. informationsdisk
1945. informationsflöde
1946. informationsföreläggande
1947. informationsförsörjning
1948. informationskrigföring
1949. informationskälla
1950. informationsmässig
1951. informationsmöte
1952. informationsorgan
1953. informationsplikt
1954. informationspåverkan
1955. informationsrik
1956. informationsrikhet
1957. informationssamhälle
1958. informationsstress
1959. informationssökning
1960. informationsteknik
1961. informationsteknologi
1962. informationsteknologisk
1963. informationsteori
1964. informationsutbyte
1965. informationsöverflöd
1966. informativ
1967. informator
1968. informatör
1969. informell
1970. informera
1971. informerande
1972. informerar
1973. informerat samtycke
1974. informerbar
1975. informerbarhet
1976. informering
1977. inforsling
1978. inforuta
1979. infra-
1980. infragrill
1981. infraljud
1982. infraröd
1983. infrastruktur
1984. infrastrukturalitet
1985. infrastrukturell
1986. infrastrukturkapacitet
1987. infrastrukturminister
1988. infrastruktursatsning
1989. infravärme
1990. infria
1991. infriande
1992. infriar
1993. infrusen
1994. infrysning
1995. infryst
1996. infusion
1997. infusionsdjur
1998. infusorier
1999. infälld
2000. infällning
2001. infästning
2002. infånga
2003. infångande
2004. infödd
2005. inföddhet
2006. inföding
2007. inför
2008. inför allas ögon
2009. inför rätta
2010. inför skranket
2011. införa
2012. införande
2013. införd
2014. införlifva
2015. införliva
2016. införlivande
2017. införlivar
2018. införlivning
2019. införpassning
2020. införsel
2021. införskaffa
2022. införskaffande
2023. införskaffar
2024. införskriva
2025. införstådd
2026. införståddhet
2027. inga
2028. inga problem
2029. ingalunda
2030. ingannare
2031. ingas
2032. inge
2033. ingefära
2034. ingefärsdricka
2035. ingefärsmarmelad
2036. ingefärspäron
2037. ingefärsväxt
2038. ingen
2039. ingen aning
2040. ingen fara
2041. ingen ko på isen
2042. ingen mans land
2043. ingen nämnd och ingen glömd
2044. ingen orsak
2045. ingen rast och ingen ro
2046. ingen rast och ro
2047. ingen rök utan eld
2048. ingen skada skedd
2049. ingendera
2050. ingenium
2051. ingenjör
2052. ingenjörsmässig
2053. ingenjörsstudent
2054. ingenjörstrupp
2055. ingenjörsutbildning
2056. ingenjörsvetenskap
2057. ingenjörsvetenskapsakademi
2058. ingenjörsväder
2059. ingenmansland
2060. ingens
2061. ingenstans
2062. ingenstädes
2063. ingenting
2064. ingenting omöjligt
2065. ingenvart
2066. ingeny
2067. inger
2068. ingermanländsk
2069. inget
2070. inget alls
2071. inget nytt under solen
2072. inget snack om saken
2073. inget vidare
2074. ingick
2075. ingift
2076. ingifte
2077. ingiva
2078. ingivande
2079. ingivelse
2080. ingjuta
2081. ingjutande
2082. ingjuter
2083. ingjutning
2084. inglasad
2085. inglasar
2086. ingnidning
2087. ingravera
2088. ingraverande
2089. ingraverbar
2090. ingraverbarhet
2091. ingravering
2092. ingrediens
2093. ingredierande
2094. ingrep
2095. ingrepp
2096. ingrer
2097. ingress
2098. ingripa
2099. ingripande
2100. ingriper

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar