Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

Lista alfabetet I - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

301. i korthet sagt
302. i kraft
303. i kras
304. i krokarna
305. i kubik
306. i kurran
307. i kut
308. i kvav
309. i kväll
310. i kvällningen
311. i kölvattnet
312. i kör
313. i lag med
314. i laga ordning
315. i lagens namn
316. i land
317. i lika måtto
318. i likhet med
319. i liten grad
320. i liten mån
321. i liten omfattning
322. i liten skala
323. i liten utsträckning
324. i litet omfång
325. i livet
326. i ljusan låga
327. i ljuvt och lett
328. i lod
329. i lugn och ro
330. i lust och i nöd
331. i lust och nöd
332. i luven
333. i längden
334. i längdled
335. i lära
336. i låg grad
337. i långa loppet
338. i lönn
339. i lönndom
340. i lördags
341. i lös vikt
342. i lösvikt
343. i mannaminne
344. i marknaden
345. i medeltal
346. i mindre grad
347. i minne
348. i misshugg
349. i mjugg
350. i morgon
351. i morgon bitti
352. i morse
353. i motsats till
354. i motsatt fall
355. i människohamn
356. i mål
357. i mån av
358. i måndags
359. i mångt och mycket
360. i natt
361. i nattmössan
362. i natura
363. i nedan
364. i närheten
365. i närheten av
366. i nåder
367. i nådeväg
368. i någon mån
369. i någons fotspår
370. i nöd och i lust
371. i nöd och lust
372. i nödfall
373. i o f s
374. i o m
375. i o. f. s.
376. i o.f.s.
377. i o.m.
378. i oavbruten följd
379. i och för sig
380. i och med
381. i ofs
382. i ogjort väder
383. i ogjort ärende
384. i olag
385. i omlopp
386. i ondo
387. i onsdags
388. i onödan
389. i ordning
390. i otakt
391. i otakt med
392. i otid
393. i otrolig grad
394. i oträngt mål
395. i ottan
396. i ovisshet
397. i paradisdräkt
398. i parentes
399. i parentes sagt
400. i parti
401. i parti och minut
402. i pingstas
403. i pinsam grad
404. i praktiken
405. i princip
406. i profil
407. i påfallande grad
408. i påskas
409. i rad
410. i rappet
411. i regel
412. i regeringsställning
413. i relation till
414. i reserv
415. i retur
416. i ringa grad
417. i ringa mån
418. i ringa omfång
419. i ringa utsträckning
420. i ropet
421. i ruiner
422. i runda slängar
423. i runda tal
424. i runt tal
425. i rätta stunden
426. i rätta ögonblicket
427. i rättan tid
428. i rågat mått
429. i rödaste rappet
430. i rörelse
431. i sak
432. i sakens natur
433. i sakta mak
434. i samklang
435. i samma andetag
436. i samma form
437. i samma härad
438. i samma stund
439. i samma veva
440. i samma ögonblick
441. i samråd
442. i sank
443. i sanning
444. i schack
445. i senaste laget
446. i sht
447. i sidled
448. i sig
449. i sikte
450. i sin
451. i sin helhet
452. i sin linda
453. i sin ordning
454. i sin prydno
455. i sin tur
456. i sinom tid
457. i sista hand
458. i sista minuten
459. i sista rummet
460. i sista sekunden
461. i sista stund
462. i sista ögonblicket
463. i sitt anletes svett
464. i sitt element
465. i sitt esse
466. i sitt rätta element
467. i sitt ässe
468. i sjunde himlen
469. i själ och hjärta
470. i själva verket
471. i skamvrån
472. i sken
473. i skrivande stund
474. i skymundan
475. i slag
476. i slang
477. i slott och koja
478. i slott och kojor
479. i slutändan
480. i slutänden
481. i släptåg
482. i smyg
483. i snabb följd
484. i somras
485. i spadet
486. i spat
487. i spetsen
488. i spillror
489. i spänn
490. i st f
491. i st.f.
492. i stackato
493. i stor omfattning
494. i stor skala
495. i stor utsträckning
496. i stora drag
497. i stora stycken
498. i stort
499. i stort sett
500. i strumplästen
501. i strykklass
502. i sträck
503. i stundens hetta
504. i stycken
505. i styr
506. i stället
507. i stället för
508. i stå
509. i stånd
510. i stöpsleven
511. i större utsträckning
512. i stöten
513. i sus och dus
514. i svang
515. i syne
516. i synk
517. i synnerhet
518. i sänder
519. i säng
520. i sär
521. i så fall
522. i så mån
523. i så måtto
524. i sådan grad
525. i söndags
526. i sönder
527. i tacksamhetsskuld
528. i taget
529. i taka händer
530. i takt
531. i takt med
532. i takt med tiden
533. i tal
534. i tandem
535. i tid
536. i tid & otid
537. i tid o otid
538. i tid och otid
539. i tid och rum
540. i tidens fullbordan
541. i tillägg
542. i tillämpliga delar
543. i timtal
544. i tisdags
545. i toppskick
546. i torsdags
547. i trasor
548. i tur
549. i tur och ordning
550. i ty fall
551. i tysthet
552. i täten
553. i ultrarapid
554. i underkant
555. i ungdomens vår
556. i upplösningstillstånd
557. i ur och skur
558. i utbyte
559. i utbyte mot
560. i utsikt
561. i vad mån
562. i vad måtto
563. i valet och kvalet
564. i vanliga fall
565. i var mans mun
566. i var vrå
567. i vardagslag
568. i vardande
569. i varierande grad
570. i varierande omfattning
571. i varierande utsträckning
572. i varje avseende
573. i varje fall
574. i varje hänseende
575. i varje tum
576. i vilken mån
577. i vilket fall som helst
578. i vilket fall somhelst
579. i vintras
580. i viss grad
581. i viss mening
582. i viss mån
583. i viss måtto
584. i viss omfattning
585. i viss utsträckning
586. i vittnens åsyn
587. i vittnes åsyn
588. i vredesmod
589. i vrångstrupen
590. i väg
591. i vägen
592. i väntan på
593. i värsta fall
594. i väsentlig grad
595. i västerled
596. i våg
597. i våra dagar
598. i våras
599. i vått och torrt
600. i ägo

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar