Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Lista alfabetet I - Svensk Index

Lista över Svensk ordbok

301. i korthet sagt
302. i kraft
303. i kras
304. i krokarna
305. i kubik
306. i kurran
307. i kut
308. i kvav
309. i kväll
310. i kvällningen
311. i kölvattnet
312. i kör
313. i lag med
314. i laga ordning
315. i lagens namn
316. i land
317. i lika måtto
318. i likhet med
319. i liten grad
320. i liten mån
321. i liten omfattning
322. i liten skala
323. i liten utsträckning
324. i litet omfång
325. i livet
326. i ljusan låga
327. i ljuvt och lett
328. i lod
329. i lugn och ro
330. i lust och i nöd
331. i lust och nöd
332. i luven
333. i längden
334. i längdled
335. i lära
336. i låg grad
337. i långa loppet
338. i lönn
339. i lönndom
340. i lördags
341. i lös vikt
342. i lösvikt
343. i mannaminne
344. i marknaden
345. i medeltal
346. i mindre grad
347. i minne
348. i misshugg
349. i mjugg
350. i morgon
351. i morgon bitti
352. i morse
353. i motsats till
354. i motsatt fall
355. i människohamn
356. i mål
357. i mån av
358. i måndags
359. i mångt och mycket
360. i natt
361. i nattmössan
362. i natura
363. i nedan
364. i närheten
365. i närheten av
366. i nåder
367. i nådeväg
368. i någon mån
369. i någons fotspår
370. i nöd och i lust
371. i nöd och lust
372. i nödfall
373. i o f s
374. i o m
375. i o. f. s.
376. i o.f.s.
377. i o.m.
378. i oavbruten följd
379. i och för sig
380. i och med
381. i ofs
382. i ogjort väder
383. i ogjort ärende
384. i olag
385. i omlopp
386. i ondo
387. i onsdags
388. i onödan
389. i ordning
390. i otakt
391. i otakt med
392. i otid
393. i otrolig grad
394. i oträngt mål
395. i ottan
396. i ovisshet
397. i paradisdräkt
398. i parentes
399. i parentes sagt
400. i parti
401. i parti och minut
402. i pingstas
403. i pinsam grad
404. i praktiken
405. i princip
406. i profil
407. i påfallande grad
408. i påskas
409. i rad
410. i rappet
411. i regel
412. i regeringsställning
413. i relation till
414. i reserv
415. i retur
416. i ringa grad
417. i ringa mån
418. i ringa omfång
419. i ringa utsträckning
420. i ropet
421. i ruiner
422. i runda slängar
423. i runda tal
424. i runt tal
425. i rätta stunden
426. i rätta ögonblicket
427. i rättan tid
428. i rågat mått
429. i rödaste rappet
430. i rörelse
431. i sak
432. i sakens natur
433. i sakta mak
434. i samklang
435. i samma andetag
436. i samma form
437. i samma härad
438. i samma stund
439. i samma veva
440. i samma ögonblick
441. i samråd
442. i sank
443. i sanning
444. i schack
445. i senaste laget
446. i sht
447. i sidled
448. i sig
449. i sikte
450. i sin
451. i sin helhet
452. i sin linda
453. i sin ordning
454. i sin prydno
455. i sin tur
456. i sinom tid
457. i sista hand
458. i sista minuten
459. i sista rummet
460. i sista sekunden
461. i sista stund
462. i sista ögonblicket
463. i sitt anletes svett
464. i sitt element
465. i sitt esse
466. i sitt rätta element
467. i sitt ässe
468. i sjunde himlen
469. i själ och hjärta
470. i själva verket
471. i skamvrån
472. i sken
473. i skrivande stund
474. i skymundan
475. i slag
476. i slang
477. i slott och koja
478. i slott och kojor
479. i slutändan
480. i slutänden
481. i släptåg
482. i smyg
483. i snabb följd
484. i somras
485. i spadet
486. i spat
487. i spetsen
488. i spillror
489. i spänn
490. i st f
491. i st.f.
492. i stackato
493. i stor omfattning
494. i stor skala
495. i stor utsträckning
496. i stora drag
497. i stora stycken
498. i stort
499. i stort sett
500. i strumplästen
501. i strykklass
502. i sträck
503. i stundens hetta
504. i stycken
505. i styr
506. i stället
507. i stället för
508. i stå
509. i stånd
510. i stöpsleven
511. i större utsträckning
512. i stöten
513. i sus och dus
514. i svang
515. i syne
516. i synk
517. i synnerhet
518. i sänder
519. i säng
520. i sär
521. i så fall
522. i så mån
523. i så måtto
524. i sådan grad
525. i söndags
526. i sönder
527. i tacksamhetsskuld
528. i taget
529. i taka händer
530. i takt
531. i takt med
532. i takt med tiden
533. i tal
534. i tandem
535. i tid
536. i tid & otid
537. i tid o otid
538. i tid och otid
539. i tid och rum
540. i tidens fullbordan
541. i tillägg
542. i tillämpliga delar
543. i timtal
544. i tisdags
545. i toppskick
546. i torsdags
547. i trasor
548. i tur
549. i tur och ordning
550. i ty fall
551. i tysthet
552. i täten
553. i ultrarapid
554. i underkant
555. i ungdomens vår
556. i upplösningstillstånd
557. i ur och skur
558. i utbyte
559. i utbyte mot
560. i utsikt
561. i vad mån
562. i vad måtto
563. i valet och kvalet
564. i vanliga fall
565. i var mans mun
566. i var vrå
567. i vardagslag
568. i vardande
569. i varierande grad
570. i varierande omfattning
571. i varierande utsträckning
572. i varje avseende
573. i varje fall
574. i varje hänseende
575. i varje tum
576. i vilken mån
577. i vilket fall som helst
578. i vilket fall somhelst
579. i vintras
580. i viss grad
581. i viss mening
582. i viss mån
583. i viss måtto
584. i viss omfattning
585. i viss utsträckning
586. i vittnens åsyn
587. i vittnes åsyn
588. i vredesmod
589. i vrångstrupen
590. i väg
591. i vägen
592. i väntan på
593. i värsta fall
594. i väsentlig grad
595. i västerled
596. i våg
597. i våra dagar
598. i våras
599. i vått och torrt
600. i ägo

Ordbok: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, #

+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar